Prime

Participating Refugees In Multicultural Europe

Oproep Den Haag, 22 juli 2009   drie daagse solidariteitshongerstaking  met de volksopstand in Iran op het Plein in Den Haag.   Geachte heer, mevrouw,         Deze actie wordt… Lees meer >

Persbericht 22  juni 2009   Solidariteit met Iraanse volk   Voor 23 juni 2009 is in Iran opgeroepen tot massale staking. Wij willen de democratische beweging van het Iraanse volk… Lees meer >

OPROEP VOOR SOLIDARITEITSDEMONSTRATIE MET DEMOCRATISCHE VOLKSBEWEGING IN IRAN   23 juni 2009   Uit solidariteit met het Iraanse volk organiseren wij een  demonstratie op dinsdag  23 juni 2009 op het… Lees meer >

Het verloop van de laatste drie jaar van witte illegaal Ali Achahboun
• 25 April 2006 is hij opgepakt en verbleef tot 28 februari 2007 op de detentieboot in Rotterdam.
• Van 4 April 2007 tot 19 April 2007 was hij in het penitentiair ziekenhuis in Den Haag ( in deze periode was hij in hongerstaking )
• Van 5 september 2007 tot 22 juli 2008 was hij in Zeist, Zaandam en uitzetcentrum Zestienhoven Rotterdam.
• Van 10 December 2008 zat hij in de detentieboot in Dordrecht en nu zit hij in het penitentiair ziekenhuis in Den Haag wegens hongerstaking.

Vanuit de gevangenis heeft Ali hulp gevraagd aan Prime voor juridische hulp en een vertrouwensarts. Hier is PRIME mee bezig, maar ook dit moet via de bureaucratische molen geregeld worden. We zullen zijn belangen behartigen.

Ali is verzwakt ,maar zegt veel koffie en thee te drinken met suiker en melk. Eergisteren is hij 3 keer in elkaar gezakt en hij heeft overal pijn in zijn lichaam.
Hij kan niet slapen en hij krijgt niet iedere avond slaapmedicatie. Hij blijft 24 uur in zijn cel heeft geen t.v. in zijn kamer en mag niet naar de lucht plaats. Dit zijn de gevolgen van de hongerstaking en zolang hij die niet stopt zullen deze maatregelen niet worden opgeheven.

Bezoek van PRIME
Ali heeft weinig kennissen en krijgt bijna geen bezoek. Hierdoor voelt hij zich erg eenzaam. Fredy Winters en twee stagiairs (Armina en Yuri) zijn bij hem op bezoek gegaan voor een gesprek. Ik (Fredy ) moest soms over de tafel heen buigen om hem goed te verstaan. Hij was erg blij met dit bezoek.
Hij heeft vijftig minuten aan een stuk door gesproken en het was op het eind duidelijk te merken dat hij doodmoe was.
Hij was verder zo blij en dankbaar dat wij hem kwamen bezoeken om voor heel even bevrijd te zijn uit zijn cel en te kunnen praten met ons. Ik heb nog gezien dat hij erg emotioneel was toen hij met een bewaker wegliep.
Maandag 18 mei zullen Fredy en onze twee stagiaires Assya en Mimunt hem weer op zoeken.

Het mooie hotel van de IND
De IND heeft na een bezoekje aan hem tegen hem gezegd dat ze hem wel naar een mooi hotel kunnen sturen als hij stopt met zijn hongerstaking. Dit hotel zou dan het detentiecentrum Alphen aan de Rijn worden.
Een andere cliënt van PRIME zat in de Willem II gevangenis in Tilburg en hij had kritiek op het gevangenis beleid. De beleidsmedewerkers hebben hem gezegd: je mag niet het woord gevangenis gebruiken , je komt uit een derde wereld land en hier is een hotel voor je.
Prime vindt het onvoorstelbaar dat er dergelijke racistische uitlatingen worden gedaan tegen vreemdelingen, die kennelijk volgens de IND als tweederangs burgers behandeld moeten worden.
Ondanks deze behandeling in strijd met internationale mensenrechten, wordt er bovendien telkenmale weer beweerd van overheidswege dat vreemdelingen nog harder moeten worden aangepakt. De staatssecretaris heeft al gezegd te streven naar een beleid van uitzetten of vastzetten.
Wij zijn van mening dat de geest van minister Verdonk in het IND apparaat is blijven hangen en dat de ambtenaren van zowel de IND als het gevangeniswezen goed ingevoerd zouden moeten worden m.b.t. de mensenrechten, waar ze andere landen op aanspreken.

Levensverhaal
In 1988 is de heer Achahboun naar Nederland gekomen om hier te gaan werken. Tot 1995 heeft Ali altijd hard gewerkt en netjes zijn belasting en ziektekostenverzekering betaald. Hij was werkzaam in de bloementeelt en hij heeft onder harde omstandigheden vaak in de koude buitenlucht zijn werk gedaan van ‘s morgens 7 uur tot ’s avonds 7 uur en soms tot 11 uur. Hij moest dan al weer werk voorbereiden voor de volgende dag. Hij is door deze omstandigheden zijn gezondheid kwijtgeraakt. Vanaf 13 Oktober 1995 kon hij zijn linkerzijde van zijn lichaam praktisch niet gebruiken, hij kon niet meer lopen.
Vanaf deze datum is hij in de WAO- uitkering gekomen en deze is gestopt in mei 2006.

Nu hij arbeidsongeschikt is wordt hij als afval behandeld. Dit doet hem erg pijn en hij vindt het heel onrechtvaardig.

Waar gaat het met Nederland naar toe ?
In Nederland is de strengste straf de gevangenisstraf. Wanneer een dergelijke gevangenisstraf als een verblijf in een hotel wordt beschouwd, dan is dat een teken van een enorm gevaarlijke ontwikkeling in deze maatschappij. Er is kennelijk capaciteit in ons systeem om meer geweld toe te passen tegenover de zwakste groepen in deze maatschappij. Men kan het vergelijken met andere crisissituaties waarin een populistisch beleid op de voorgrond stond. Niet voor niets is Wilders zo populair geworden. Het is hypocriet dat partijen zich van Wilders oppervlakkig distantiëren, maar inhoudelijk in feite dezelfde of een vergelijkbare koers varen.

Namens stichting PRIME,
Ahmed Pouri

TEL: 00-31-70-3050415 / 70-3803058
mobile 00- 31-655 36 23 13
FAX: 00-31-70-4020917
Giro 7699299
E-mail : apouri@gmail.com
www.prime95.nl

Prime persbericht 27 maart 2009   Ali Reza Imani is afgelopen dinsdag om 16.00 gestopt met zijn hongerstaking, nadat hij telefonisch contact had gehad met zijn Partijleiders.   Nadat we… Lees meer >