Persbericht woensdag 14-05-09

 

44ste dag van de hongerstaking van een witte illegaal in het penitentiaire ziekenhuis.

Ali Achahboun uit Marokko, geboren op 1-1-1964, is vanaf 29 maart in hongerstaking.  Sinds 1988 woont en werkt hij in Nederland, maar vanaf 1995 is hij arbeidsongeschikt verklaard en leeft hij van een WAO-uitkering. Deze uitkering werd in 2006 gestopt en sindsdien is hij regelmatig opgepakt met de bedoeling om hem uit te zetten.  Zonder dat hij een misdaad begaan heeft zit hij in totaal al 3 jaar vast, in diverse gevangenissen. Daarom protesteert hij, door middel van een hongerstaking, voor zijn vrijlating en natuurlijk  een verblijfsvergunning te realiseren.

 

Het verloop van de laatste drie jaar van witte illegaal Ali Achahboun

·         25 April 2006 is hij opgepakt en verbleef tot 28 februari 2007 op de detentieboot  in Rotterdam.

·         Van 4 April 2007 tot 19 April 2007 was hij in het penitentiair ziekenhuis in Den Haag ( in deze periode was hij in hongerstaking )

·         Van 5 september 2007 tot 22 juli 2008 was hij in Zeist, Zaandam en uitzetcentrum Zestienhoven Rotterdam.

·         Van 10 December 2008 zat hij in de detentieboot in Dordrecht en nu zit hij in het penitentiair ziekenhuis in Den Haag wegens hongerstaking.

 

Vanuit de gevangenis heeft Ali hulp gevraagd aan Prime voor juridische hulp en een vertrouwensarts. Hier is PRIME mee bezig, maar ook dit moet via de bureaucratische molen geregeld worden. We zullen zijn belangen  behartigen.

 

Ali is verzwakt ,maar zegt veel koffie en thee  te drinken met suiker en melk. Eergisteren is hij 3 keer in elkaar gezakt en hij heeft overal pijn in zijn lichaam.

Hij kan niet slapen en hij krijgt niet iedere avond slaapmedicatie. Hij blijft 24 uur in zijn cel heeft geen t.v. in zijn kamer en mag niet naar de lucht plaats. Dit zijn de gevolgen van de hongerstaking en zolang hij die niet stopt zullen deze maatregelen niet worden opgeheven.

 

Bezoek van PRIME

Ali heeft weinig kennissen en krijgt bijna geen bezoek. Hierdoor voelt hij zich erg eenzaam. Fredy Winters en twee stagiairs (Armina en Yuri) zijn bij hem op bezoek gegaan voor een gesprek. Ik (Fredy ) moest soms over de tafel heen buigen om hem goed te verstaan. Hij was erg blij met dit bezoek.

Hij heeft vijftig minuten aan een stuk door gesproken en het was op het eind duidelijk te merken dat hij doodmoe was.

Hij was verder zo blij en dankbaar dat wij hem kwamen bezoeken om voor heel even bevrijd te zijn uit zijn cel en te kunnen praten met ons. Ik heb nog gezien dat hij erg emotioneel was toen hij met een bewaker wegliep.

Maandag 18 mei zullen Fredy en onze twee stagiaires Assya en Mimunt hem weer op zoeken.

 

Het mooie hotel van de IND

De IND heeft  na een bezoekje aan hem tegen hem gezegd dat ze hem wel naar een mooi hotel kunnen sturen als hij stopt met zijn hongerstaking. Dit hotel zou dan het detentiecentrum Alphen aan de Rijn worden.

Een andere cliënt van PRIME zat in de Willem II gevangenis in Tilburg en hij had kritiek op het gevangenis beleid. De beleidsmedewerkers hebben hem gezegd: je mag niet het woord gevangenis  gebruiken , je komt uit een derde wereld land en hier is een hotel voor je.

Prime vindt het onvoorstelbaar dat er dergelijke racistische uitlatingen worden gedaan tegen vreemdelingen, die kennelijk volgens de IND als tweederangs burgers behandeld moeten worden.

Ondanks deze behandeling in strijd met internationale mensenrechten, wordt er bovendien telkenmale weer beweerd van overheidswege dat vreemdelingen nog harder moeten worden aangepakt. De staatssecretaris heeft al gezegd te streven naar een beleid van uitzetten of vastzetten.

Wij zijn van mening dat de geest van minister Verdonk in het IND apparaat is blijven hangen en dat de ambtenaren van zowel de IND als het gevangeniswezen goed ingevoerd zouden moeten worden m.b.t. de mensenrechten, waar ze andere landen op aanspreken.

 

Levensverhaal

In 1988 is de heer Achahboun naar Nederland gekomen om hier te gaan werken. Tot 1995 heeft Ali altijd hard gewerkt en netjes zijn belasting en ziektekostenverzekering betaald. Hij was werkzaam in de bloementeelt en hij heeft onder harde omstandigheden vaak in de koude buitenlucht zijn werk gedaan van ‘s morgens 7 uur tot ’s avonds  7 uur en soms tot 11 uur. Hij moest dan al weer werk voorbereiden voor de volgende dag. Hij is door deze omstandigheden zijn gezondheid kwijtgeraakt. Vanaf 13 Oktober 1995 kon hij zijn linkerzijde van zijn lichaam praktisch niet gebruiken, hij kon niet meer lopen.

Vanaf deze datum is hij in de WAO- uitkering gekomen en deze is gestopt in mei 2006.

 

Nu hij arbeidsongeschikt is wordt hij als afval behandeld. Dit doet hem erg pijn en hij vindt het heel onrechtvaardig.

 

Waar gaat het met Nederland naar toe ?

In Nederland is de strengste straf de gevangenisstraf. Wanneer een dergelijke gevangenisstraf als een verblijf in een hotel wordt beschouwd, dan is dat een teken van een enorm gevaarlijke ontwikkeling in deze maatschappij. Er is kennelijk capaciteit in ons systeem om meer geweld toe te passen tegenover de zwakste groepen in deze maatschappij. Men kan het vergelijken met andere crisissituaties waarin een populistisch beleid op de voorgrond stond. Niet voor niets is Wilders zo populair geworden. Het is hypocriet dat partijen zich van Wilders oppervlakkig distantiëren, maar inhoudelijk in feite dezelfde of een vergelijkbare koers varen.

 

Namens stichting PRIME,

Ahmed Pouri

 

TEL:   00-31-70-3050415 / 70-3803058

mobile  00- 31-655 36 23 13

FAX:   00-31-70-4020917

Giro    7699299

E-mail : apouri@gmail.com

www.prime95.nl

 

Geef een reactie