Persbericht

22  juni 2009

 

Solidariteit met Iraanse volk

 

Voor 23 juni 2009 is in Iran opgeroepen tot massale staking.

Wij willen de democratische beweging van het Iraanse volk ondersteunen.

Daarom zullen wij een demonstratie organiseren op 23 juni 2009 op het Plein in Den Haag tussen 14.00 en 16.00 uur. Wij hebben gevraagd aan Tweede Kamerleden een solidariteitstoespraak voor de aanwezigen te houden.

Daarna zullen wij ons begeven naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken om een petitie aan te bieden.

De schrijvers Kader Abdollah en Nesim Khaksar ondersteunen deze actie en hebben een ieder opgeroepen om zich bij deze actie aan te sluiten.

 

 

Internationale solidariteit is een belangrijke steun voor het thans voor meer democratische vrijheid demonstrerende Iraanse volk. 

De beweging , die aan de gang is , kan een begin zijn van het ontstaan van een werkelijke democratie in Iran en een omwenteling van de geestelijke macht naar een meer democratisch gezag.

Het systeem van een  geestelijke leider ( “Valayet  Fagih” )  zoals Ali Khamenei en de  Raad van Hoeders is per definitie tegen democratie, omdat zij de macht hebben iedere stem van het publiek af te keuren.

De beweging op straat zou verder kunnen gaan dan de grenzen van de Islamitische republiek zoals die thans bestaat.

 

In Iran telt nu iedere seconde. We moeten onze standpunten continue herzien en bijstellen aan de hand van de werkelijke situatie.  We mogen niet blijven hangen aan een bepaalde persoon of kleur, omdat alles drastisch in beweging is.

Bijvoorbeeld : de presidentskandidaten die nu symbool zijn van de beweging, kunnen morgen als zij bang zijn om verder te gaan als verraders van het volk worden beschouwd.

Als zij echter hun nek durven uit te steken en verder durven te gaan, dan zijn zij niet meer een presidentskandidaat maar leider van het volk.

Het ziet er naar uit dat de volksbeweging van thans geen enkele inspiratie vindt in het kader van de islam en een islamitische regering . In de tijd van de sjah zat het publiek op de daken “Allahoe Akbar” – Allah is groot –  te schreeuwen, toen de sjah het volk wilde neerschieten. Dit was een manier om de eenheid van het volk te bewaren. De politieke betekenis van “Allahoe Akbar”was “Weg met de sjah”.  Nu begon het publiek onder het geweer van de revolutionaire gardisten dezelfde kreet te roepen, maar nu was de politieke betekening “Weg met Ahmadinejad “of “Weg met de Geestelijke leider” .

De ironie van de geschiedenis zal binnenkort volmaakt worden en dan zal “Allahoe Akbar” betekenen “Weg met de Islam” en de kreet zal dan samen met de Islam van het Iraanse politieke toneel verdwijnen.

De eerste tekenen zijn er al : Het Iraanse volk is ook al slogans aan het roepen, zoals “Weg met de dictatuur”, “Weg met Khamenei ”en “Lang leve de vrijheid”.

 

Democratie en een islamitische regering is een contradictio in terminis. Deze contradictio lijkt  nu als een druppel uiteen te spatten.

 

Tot nu toe wilde het Iraanse publiek zijn stem terugkrijgen van Ahmadinejad. Na de toespraak van de geestelijk leider Ali Khamenei tijdens het vrijdagsgebed op 19 juni 2009, werd het duidelijk dat het Iraanse publiek zijn stem moet terugkrijgen van de geestelijk leider Ali Khamenei zelf. Dat betekent dat het Iraanse publiek moet afrekenen met de hele Islamitische revolutie. Khamenei heeft zijn dreigement uitgevoerd, zoals we  via filmpjes op internet , vertoond op de televisie nadat de journalisten zijn uitgezet, hebben gezien.

De hele wereld heeft de stem van het Iraanse volk gehoord en de zaterdag vermoorde Neda is een symbool van die stem geworden, maar de geestelijk leider heeft oren en ogen dicht gehouden.

 

Met andere woorden : deze regering heeft haar legitimiteit in alle dimensies verloren en haar troon alleen via de macht van het geweer behouden.

Napoleon heeft al gezegd : Met speren kan men veel monden dicht naaien en heel veel dingen doen, maar je kan niet op speren zitten en regeren.

De Islamitisch regering heeft geen andere keuze thans dan zitten op de speren. Dat zal van korte duur zijn.

 

Het volk is in opstand gekomen tegen 30 jaar ellende. Het probleem is alleen dat een duidelijke leider ontbreekt, dat een organisatie ontbreekt, dat er geen leger is om de mensen te beschermen en dat er geen ideologie is voor de revolutie en verandering in Iran. Alles is dus nog mogelijk. Alles is drastisch aan het veranderen. Ook de zwakke punten kunnen ineens tot een oplossing komen.

Het is zelfs mogelijk dat het leger zich achter het volk schaart.

 

Wij vinden dat de democratische beweging in Iran op alle fronten moet worden ondersteund. Wij vragen de solidariteit van iedere organisatie, politieke partij en individu het Iraanse volk niet alleen te laten in deze kritische periode.

Ons centrale verzoek is op dit moment het ongeldig verklaren van de uitslag van de verkiezingen en ondersteuning van het volk in de wens tot echte democratische verkiezingen volgens internationale standaarden. Daarbij is van belang dat de Raad van Hoeders en de Geestelijke Leider niet de door hen goedgekeurde kandidaten alleen maar toelaten.

Wij eisen de vrijlating van alle personen die sedert de verkiezingen vanwege de verkiezingen zijn opgepakt evenals de politieke gevangenen.

Wij eisen dat de daders van de moordpartijen en plunderpartijen worden opgepakt en vervolgd tezamen met de opdrachtgevers.

 

De beweerde overwinning van de verkiezingen door  Mahmoed Ahmadinejad mag niet worden erkend.

 

In afwachting van uw reactie,

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Namens Stichting PRIME ,een groep Iraanse vluchtelingen, studenten, politieke activisten, VON (Vluchteling Organisatie Nederland), SVOR (Stichting Vluchteling Organisaties Raymond), IVZO en Associatie van Iraanse Studenten in Nederland

Ahmed Pouri

Tel 070-3050415

Tel 06-553621313

apouri@gmail.com    www.prime95.nl

 

 

 

 

Geef een reactie