Financieel jaarverslag van prime

Financieel jaarverslag van prime 2021

Financieel jaarverslag van prime 2021

1.Fiscaal nummer: 8098.52.895

2. Beloningsbeleid stichting Prime:
De bestuursleden ontvangen alleen desgevraagd een vergoeding voor gemaakte onkosten.

3. Bestuursleden:
Voorzitter: H.Hintjens
Secretaris: vacant
Penningmeester: F.L. van de Velde

4. Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
Prime levert diensten ten aanzien van vluchtelingen op het gebied van hulpverlening, gezondheid en
belangenbehartiging. Zij doet dit d.m.v. dagelijkse openstelling, juridisch spreekuur en bieden van
voedsel (voedselbank). Ze ondersteunt het ontwikkelen van zelforganisaties van vluchtelingen.
Eveneens het bieden van informatie aan overheden om het beleid t.a.v. het vluchtelingenvraagstuk
te verbeteren. Het genereren van meer donateurs is eveneens een onderdeel van het beleidsplan.

Financieel jaarverslag van prime 2017


Financieel jaarverslag van prime 2016