OPROEP VOOR SOLIDARITEITSDEMONSTRATIE MET DEMOCRATISCHE VOLKSBEWEGING IN IRAN

 

23 juni 2009

 

Uit solidariteit met het Iraanse volk organiseren wij een  demonstratie op dinsdag  23 juni 2009 op het Plein te ’s-Gravenhage tussen 13.00 en 16.00 uur.

Daarna gaan wij naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken om een petitie aan te bieden. Om 17.00 uur zal de manifestatie afgelopen zijn.

 

De schrijvers Kader Abdollah en Nesim Khaksaf ondersteunen deze actie en hebben een ieder opgeroepen om zich bij deze actie aan te sluiten.

Voor diezelfde dag is in Iran opgeroepen tot staking. Naar verwachting zal er die dag massaal gestaakt worden .

 

Internationale solidariteit is een belangrijke steun voor het thans voor meer democratische vrijheid demonstrerende Iraanse volk. 

De beweging , die aan de gang is , kan een begin zijn van het ontstaan van een werkelijke democratie in Iran en een omwenteling van de geestelijke macht naar een meer democratisch gezag.

 

Het systeem van een  Geestelijke Leider ( “Valayet  Fagih” )  zoals Ali Khamenei en de  Raad van Hoeders is per definitie tegen democratie, omdat zij de macht hebben iedere stem van het publiek af te keuren.

De beweging op straat zou verder kunnen gaan dan de grenzen van de Islamitische republiek zoals die nu bestaat.

Hoe de Geestelijk Leider en de Raad van Hoeders met de beweging om zal gaan is nog niet duidelijk, hoewel de oproep tijdens het vrijdagsgebed van Ali Khamenei duidt op een agressief ingrijpen.

 

Wij vinden dat de democratische beweging in Iran op alle fronten moet worden ondersteund.

 

Wij vragen de solidariteit van iedere organisatie, politieke partij en individu het Iraanse volk niet alleen te laten in deze kritische periode.

 

Wij ondersteunen de eisen van de betogers in Iran om de uitslag van de verkiezingen ongeldig te laten verklaren en ondersteunen het volk in de wens tot echte democratische verkiezingen volgens internationale standaarden.

Daarbij is van belang dat kandidaten kunnen meedoen ongeacht wat de Raad van Hoeders en de Geestelijke Leider van hen vindt.

 

Wij eisen de vrijlating van alle personen die sedert de verkiezingen vanwege de verkiezingen zijn opgepakt evenals de politieke gevangenen.

 

Wij eisen dat de daders van de moord- en plunderpartijen worden opgepakt en berecht tezamen met de opdrachtgevers.

 

Wij roepen u allen op bij die demonstratie aanwezig te zijn.

Wij hopen dat de Nederlandse bevolking het Iraanse streven naar democratie zal steunen en zich in grote getale zal voegen in de demonstratie op 23 juni.

 

Namens Stichting PRIME ,een groep Iraanse vluchtelingen, studenten, politieke activisten, VON (Vluchteling Organisatie Nederland), SVOR (Stichting Vluchteling Organisaties Raymond), IVZO en Associatie van Iraanse Studenten in Nederland

Ahmed Pouri

Tel 070-3050415

Tel 06-553621313

apouri@gmail.com    www.prime95.nl

Geef een reactie