پرایم

سازمان پناهندگی پرایم

فراخوان به تظاهرات نهم دسامبر برای متوقف کردن اخراج پناهجویان افغان و ایرانی!

فراخوان به تظاهرات نهم دسامبر برای متوقف کردن اخراج پناهجویان افغان و ایرانی! روز شنبه نهم دسامبر ساعت 13.00 ، محل تجمع و شروع تظاهرات “کوکامپ” مقابل ایستگاه مرکزی شهر… ادامه مطلب >

فراخوان به پناهجویان ایرانی و افغان جهت سازماندهی خود و برگزاری تظاهرات علیه سیاستهای بیگانه ستیز دولت هلند

اخبار بد در مورد پناهجویان پرونده بسته ایرانی و افغان بیش از اندازه زیاد است! بطور مرتب از زندانهای پناهندگان اخراجی به سازمان پناهندگی پرایم زنگ می زنند و در… ادامه مطلب >

مصاحبه با احمد پوری در باره خطر نئوفاشیسم و امکان پیروزی راست افراطی (2)

در سال 2014 رادیو شبکه زنان سوئد بعد از انتخابات پارلمان اروپا، این مصاحبه را با احمد پوری در باره نتایج شوک آور انتخابات پارلمان اروپا و پیروزی احزاب راست… ادامه مطلب >