Solidariteitshongerstaking in Den Haag

15 – 05 – 2013
Meld je aan op Facebook: https://www.facebook.com/events/469848843092456/

Op donderdag 10 mei begint er een tweedaagse solidariteitshongerstaking
in Den Haag, om steun te betuigen aan de honger- en dorststakers in
detentiecentrum Rotterdam. We vestigen de aandacht op het asielbeleid
dat erop gericht is vluchtelingen uit te sluiten van de samenleving en
we roepen de regering op het beleid nú te veranderen. Een goed
asielbeleid garandeert dat mensen in nood veiligheid en een toekomst
wordt geboden.

Momenteel ligt er een dorststaker in het ziekenhuis; zijn situatie is
erg slecht. Onze gedachten gaan uit naar hem en naar de 23 hongerstakers
die, ondanks de repressie die detentiecentrum Rotterdam toepast om de
staking te breken, doorgaan met hun protest tegen het onmenselijke
asielbeleid. De vluchtelingen die in hongerstaking zijn eisen vrijheid
en bescherming en ze willen niet meer als crimineel behandeld worden.
Wij zijn solidair met hen en ondersteunen hun eisen.

Asielbeleid, oprotbeleid
Vluchtelingen hebben recht op bescherming en veiligheid. Zij willen in
Nederland een veilig bestaan opbouwen, nadat zij zijn gevlucht voor
oorlog, honger, vervolging of andere levensbedreigende situaties.

De Nederlandse overheid heeft daar lak aan. Asielverzoeken worden
massaal afgewezen, ongeacht de verhalen van vluchtelingen; iedere dag
worden er vluchtelingen ‘geklinkerd’, op straat gezet. Zonder recht op
onderdak, werk of zorg, moeten zij bedelen voor hun eten en zien te
overleven op straat. Ze moeten vluchten voor de politie die met
willekeurige ID-controles ongedocumenteerden oppakken, om zo aan hun
“illegalenquotum” te voldoen. Zo’n 10.000 vluchtelingen per jaar worden
opgesloten in speciaal voor hen gebouwde gevangenissen. Dit is
onmenselijk, dit is onacceptabel. Nu vluchtelingen zelf in opstand komen
om hun fundamentele rechten op te eisen, is het aan de rest van de
samenleving, mensen met en zonder papieren, om hen daarin te steunen op
alle mogelijke manieren.

Repressie detentiecentrum
Op woensdag 1 mei zijn in detentiecentrum Schiphol twintig vluchtelingen
in hongerstaking gegaan. Bewakers onderdrukten het protest op
schandalige wijze door de hongerstakers in isolatiecellen te stoppen. Op
maandag 6 mei gingen er meer dan honderd vluchtelingen in hongerstaking
in detentiecentrum Rotterdam. Een dag later gingen vijftig vrouwen in
detentiecentrum Brugge (België) in hongerstaking.

In Rotterdam paste de directie nog hardere pressiemiddelen toe dan in
Schiphol. Zo werd de dorststakende leider van een groep hongerstakers,
Sayam Nessar, donderdagnacht uit de groep gehaald en in een afdeling met
lege cellen gestopt. De groep werd gedreigd met isoleercellen, waarna
een groot deel de honger- en dorststaking opgaf. Nessar werd ’s nachts
wakker gehouden en in een ijskoude cel gestopt. Dinsdag won hij een
rechtszaak, waarin is bepaald dat hij onterecht was vastgezet. Hij is nu
gelukkig vrij.

Maar de rest van de vluchtelingen nog niet. We blijven hun roep om
vrijheid ondersteunen en we roepen de regering op om het asielbeleid
zodanig te veranderen, zodat het eindelijk vluchtelingen een veilige
plek in Nederland gaat bieden.

Arrogantie overheid
De regering heeft zich tot nu toe bot en arrogant opgesteld naar de
hongerstakers. In het begin reageerde ze niet eens op de eisen van de
vluchtelingen. Een Kamerlid van de VVD ging zelfs zo ver om te verklaren
dat de hongerstakers “de regering in gijzeling namen” met hun protest.
Maar wie wordt er nu echt in gijzeling genomen? Wie wordt elke kans op
bestaan ontnomen? Wie wordt er onderdrukt door de Nederlandse staat? Wie
wordt er opgejaagd door de politie? Wie wordt er tot 18 maanden
opgesloten, zonder dat ook maar iemand de opgeslotenen kan vertellen
wanneer ze weer vrijkomen? Wie wordt elke waardigheid en autonomie
afgenomen? Dat zijn de vluchtelingen. Zij worden behandeld als uitschot
en zij zijn daar nu moedig tegen in verweer gekomen.

Laat je steun zien aan de vluchtelingen! Kom naar Den Haag op donderdag
en vrijdag. Ook als je niet meedoet met de solidariteitshongerstaking
ben je van harte welkom om de actie te ondersteunen!

Werkgroep Deportatieverzet: Jan-Willem, 06 30 80 21 72

PRIME: Ahmed Pouri, 06 55 36 23 13 / 070 380 30 58