Oproep voor demonstratie: stop uitzettingen Iraanse en Afghaanse asielzoekers.

Demonstreer mee op zaterdag 09 december 2017 tegen het steeds harder wordende inhumane vreemdelingenbeleid.
Verzamelen 13.00 uur Koekamp (CS Den Haag), 14.30 uur aankomst op Het Plein voor de TWEEDE KAMER. De manifestatie eindigt om 17:00 uur op het Plein voor de Tweede Kamer in Den Haag.
Nederland respecteert mensenrechten en vluchtelingenrechten niet meer.
Veel internationale mensenrechtenorganisaties hebben al duidelijk gemaakt dat er niet moet worden uitgezet naar Afghanistan, maar desalniettemin gebeurt het. Afghanistan is onveilig voor bijvoorbeeld Nederlandse en Duitse militairen, maar zou veilig zijn voor vluchtelingen.
Hetzelfde geldt feitelijk voor Iran. Er zijn gevallen bekend waar een uitzetting geleid heeft tot detentie en martelingen en zelfs tot de dood.
Nederland zet zelfs uit zonder paspoort of laissez passer naar beide landen. Recent werd een Iraniër per direct naar Nederland teruggestuurd.
Volgens het nieuwe regeerbeleid wordt de situatie voor asielzoekers alleen maar erger. Er is geen sprake van een zorgvuldige asielprocedure, zoals door sommige politici en de minister wordt beweerd.
Laat zien en horen dat ook jij genoeg hebt van stigmatisering, uitsluiten, opsluiten en riskante uitzettingen van vreemdelingen.
De goede reputatie die Nederland door de eeuwen heen in de wereld als Safe Heven voor vluchtelingen had opgebouwd, is in de laatste jaren verdwenen door keiharde bureaucratische en onmenselijke akties tegen vreemdelingen die hier bescherming zoeken.
De Nederlandse regering verschuilt zichzelf voortdurend achter rechterlijke besluiten over vreemdelingenzaken, terwijl de basis voor rechterlijke besluiten in belangrijke mate het beleid is en de mogelijkheid voor toetsing is beperkt. De politieke verantwoordelijkheid voor het vreemdelingenbeleid kan en mag echter niet naar de rechterlijke macht verschoven worden.
Er is een grote discrepantie tussen de beweringen van de regering en die van experts en wij willen protesteren tegen dit steeds inhumaner en onrechtvaardiger wordende beleid dat leidt tot een behandeling van asielzoekers die niet door de mensenrechtelijke beugel kan.
We moeten ons tegen dit inhumane en genadeloze asielbeleid verweren!
Dit kan zo niet langer doorgaan. We roepen alle asielzoekers en alle mensen die hun hart op de goede plaats hebben op om mee te demonstreren met ons.
Laat horen dat er NU weer een humaner asielbeleid in Nederland moet komen!
Als u zich solidair verklaart, willen wij graag de naam van uw organisatie of u zelf hieronder toevoegen.
Deze aktie tot nu wordt ondersteund door:
Stichting PRIME (Participating Refugees In Multicultural Europe),
FAVON (Federatie van Afghaanse Vluchtelingen Organisaties in Nederland)
Theaterstraat, samen uit de as herrijzen
Paula Wielders

Voor meer informatie namens :

Stichting PRIME
Ahmed Pouri ( coördinator )
Tel: 0703050415 / 0655362313

Geef een reactie