Persbericht 9 desember 2017 ( demonstreren tegen dubieuze en riskante uitzettingen naar Iran en Afghanistan)

Persbericht 9 desember 2017

Op zaterdag 9 december 2017 om 13 uur verzamelen vluchtelingen van diverse asielzoekerscentra zich om te demonstreren tegen dubieuze en riskante uitzettingen naar Iran en Afghanistan.

Verzamelplaats op de Koekamp (CS Den Haag) om 13 uur.

Om 14 uur vertrekken wij van de Koekamp en we arriveren om 14.45 uur op het Plein voor de Tweede Kamer.

Sprekers zijn:

Gerda Later o.a.asiel advocate. Zij zal van het huidige vreemdelingen beleid de juridische aspecten analyseren en bekritiseren.

Helen Hintjens. Zij is docent in ISS (International Institute for Social Studies) te Den Haag. Zij is econoom en expert in migratie problematiek.

Ahmed Pouri, coordinator van vluchtelingenorganisatie Prime. Hij zal de politieke aspecten van het huidige vreemdelingen beleid analyseren en bekritiseren.

Vluchtelingen zullen hun schokkende verhalen en ervaringen met het Nederlandse vreemdelingen beleid vertellen.

Terwijl wereldwijd Internationale Mensenrechtendag wordt gevierd, worden in Nederland de mensenrechten van vluchtelingen met voeten getreden.

Uitzettingspraktijk en mensenrechtenschendingen

Veel internationale mensenrechtenorganisaties hebben al duidelijk gemaakt dat er niet moet worden uitgezet naar Afghanistan, maar desalniettemin gebeurt het. Afghanistan is onveilig voor bijvoorbeeld Nederlandse en Duitse militairen, maar zou veilig zijn voor vluchtelingen.

Hetzelfde geldt feitelijk voor Iran. Er zijn gevallen bekend waar een uitzetting geleid heeft tot detentie en martelingen en zelfs tot de dood.

Nederland gebruikt de raarste methodes om van zijn asielzoekers af te komen. “Zoals een mensensmokkelaar vluchtelingen zonder papieren een land binnen probeert te krijgen, zo probeert de Nederlandse overheid om ze zonder papieren het land uit te krijgen. Zo heeft Nederland in mei een Iranier uitgewezen naar Qatar, terwijl deze man geen paspoort had en geen Laissez Passer. Met een A4tje van de immigratiedienst en een kopietje van persoonsgegevens die ze ergens vandaan wisten te halen, lukte het de Iranier Qatar binnen te krijgen. Qatar probeerde de man daarna met een Iraanse vlucht naar Teheran te krijgen, maar de Iraanse stewards lieten hem niet aan boord omdat hij zich niet kon identificeren.

Daarna heeft Qatar hem met een eigen vliegtuig naar Teheran gebracht en hem daar op het vliegveld achtergelaten. De man moest in afwachting van de rechtszaak een torenhoge borg betalen en is daarna in Teheran ondergedoken.

Nederland zet zelfs uit zonder paspoort of laissez passer naar beide landen. Recent werd een Iraniër per direct naar Nederland teruggestuurd.

Volgens het nieuwe regeerbeleid wordt de situatie voor asielzoekers alleen maar erger. Er is geen sprake van een zorgvuldige asielprocedure, zoals door sommige politici en de minister wordt beweerd.

Discutabele negatieve publiciteit met betrekking tot vluchtelingen
Populistische leiders en politici spreken over vluchtelingen alleen in negatieve zin. Ze zien ze alleen maar als een probleem en ze beweren dat ze zorgen voor een hoop ellende zorgen. Dit in schril kontrast met de bevindingen van bijvoorbeeld wetenschappers en deskundigen.

“ Uit een onderzoek van het National Bureau van Economic onderzoek van 2017 blijkt dat vluchtelingen naar de Verenigde Staten “21.000 dollar meer belasting betalen dan zij in de eerste 20 jaar in de Verenigde Staten van de uitkeringen ontvangen”.
Een intern onderzoek door het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken onder de regering van Trump, dat werd achtergehouden en niet aan het publiek werd getoond, laat zien dat vluchtelingen in Verenigde Staten 63 miljard dollar meer aan overheidsinkomsten binnen brachten dan dat zij de regering kosten.”

“Amerika heeft een geheim wapen.

50% van alle Phd studenten in de Verenigde Staten zijn in het buitenland geboren.

In mijn vakgebied (Physics), een van de grootste faculteiten in de Verenigde Staten, zijn 100% van de Phd studenten in het buitenland geboren.

We hebben meer van hen nodig, niet minder.”

(Michio-Kaku theoritical phisicist)

In 2016 waren alle 6 Nobelprijswinnaars van de VS van buitenlandse afkomst.

Hoe valt dit te rijmen met uitspraken van populistische politieke leiders in Nederland als zij bijvoorbeeld skanderen alleen maar minder, minder, minder!

Wie zijn de leugenaars, wetenschappers of politieke populisten?

Extreem rechtse partijen en hun leiders hebben de afgelopen jaren constant mensen bang gemaakt voor de tsunami van asielzoekers.
Maar we hebben tientallen jaren nog nooit natte schoenen gekregen.

Kritiek van ex premier en voormalig hoofd van het UNHCR Ruud Lubbers
“Lubbers hekelt de volgens hem heersende mentaliteit in Nederland dat vluchtelingen per definitie een probleem vormen. Het publiek moet alleen niet denken dat het allemaal één doffe ellende is. Integendeel. De meeste vluchtelingen zijn verrassend sterke mensen. Ze zijn niet zielig.(…) Veel vluchtelingen zijn juist waardevolle mensen, die een verrijking voor onze samenleving zijn.

We zien alleen nog negatieve kant vreemdeling(…) Het klimaat voor vreemdelingen in Nederland is guur. De nadruk in het politieke debat ligt teveel op aanscherping, beheersing, beperking, versobering (…)

Als er over vreemdelingen wordt gesproken, gaat het volgens Lubbers vaak over criminaliteit, dreiging en terrorisme en over kosten en problemen. Die eenzijdige benadering doet geen recht aan de inzet en kracht die u en veel andere vluchtelingen getoond hebben (…)

Ze zijn geen probleem, maar juist een verrijking voor onze samenleving.

Vluchtelingen hebben ons nodig, maar wij hen ook (…) Neem 25.000 vluchtelingen per jaar op. Vluchtelingen kunnen van grote waarde zijn voor het vergrijzende Nederland (…) vluchtelingen kunnen bijdragen aan onze welvaart (…)

betogen Ruud Lubbers en Paul van Seters in de NRC.

Er is een grote discrepantie tussen de beweringen van de regering en die van de deskundigen.

Wij willen protesteren tegen het steeds inhumaner en onrechtvaardiger wordende beleid dat leidt tot een behandeling van asielzoekers die niet door de mensenrechtelijke beugel kan.

Voor een betere wereld is het spreken van de waarheid een eerste vereiste.

Het corrigeren van het inhumane vreemdelingen beleid zal een eerste bijdrage leveren aan een solidaire en gelukkiger wereld.

Namens Stichting Prime: Ahmed Pouri

Voor meer info 06-55362313

070- 3050415

Verzamelplaats op de Koekamp (CS Den Haag) om 13 uur.

Om 14 uur vertrekken wij van de Koekamp en we arriveren om 14.45 uur op het Plein voor de Tweede Kamer.

Sprekers zijn:

Gerda Later o.a.asiel advocate. Zij zal van het huidige vreemdelingen beleid de juridische aspecten analyseren en bekritiseren.

Helen Hintjens. Zij is docent in ISS (International Institute for Social Studies) te Den Haag. Zij is econoom en expert in migratie problematiek.

Ahmed Pouri, coordinator van vluchtelingenorganisatie Prime. Hij zal de politieke aspecten van het huidige vreemdelingen beleid analyseren en bekritiseren.

Vluchtelingen zullen hun schokkende verhalen en ervaringen met het Nederlandse vreemdelingen beleid vertellen.

Terwijl wereldwijd Internationale Mensenrechtendag wordt gevierd, worden in Nederland de mensenrechten van vluchtelingen met voeten getreden.

Uitzettingspraktijk en mensenrechtenschendingen

Veel internationale mensenrechtenorganisaties hebben al duidelijk gemaakt dat er niet moet worden uitgezet naar Afghanistan, maar desalniettemin gebeurt het. Afghanistan is onveilig voor bijvoorbeeld Nederlandse en Duitse militairen, maar zou veilig zijn voor vluchtelingen.

Hetzelfde geldt feitelijk voor Iran. Er zijn gevallen bekend waar een uitzetting geleid heeft tot detentie en martelingen en zelfs tot de dood.

Nederland gebruikt de raarste methodes om van zijn asielzoekers af te komen. “Zoals een mensensmokkelaar vluchtelingen zonder papieren een land binnen probeert te krijgen, zo probeert de Nederlandse overheid om ze zonder papieren het land uit te krijgen. Zo heeft Nederland in mei een Iranier uitgewezen naar Qatar, terwijl deze man geen paspoort had en geen Laissez Passer. Met een A4tje van de immigratiedienst en een kopietje van persoonsgegevens die ze ergens vandaan wisten te halen, lukte het de Iranier Qatar binnen te krijgen. Qatar probeerde de man daarna met een Iraanse vlucht naar Teheran te krijgen, maar de Iraanse stewards lieten hem niet aan boord omdat hij zich niet kon identificeren.

Daarna heeft Qatar hem met een eigen vliegtuig naar Teheran gebracht en hem daar op het vliegveld achtergelaten. De man moest in afwachting van de rechtszaak een torenhoge borg betalen en is daarna in Teheran ondergedoken.

Nederland zet zelfs uit zonder paspoort of laissez passer naar beide landen. Recent werd een Iraniër per direct naar Nederland teruggestuurd.

Volgens het nieuwe regeerbeleid wordt de situatie voor asielzoekers alleen maar erger. Er is geen sprake van een zorgvuldige asielprocedure, zoals door sommige politici en de minister wordt beweerd.

Discutabele negatieve publiciteit met betrekking tot vluchtelingen
Populistische leiders en politici spreken over vluchtelingen alleen in negatieve zin. Ze zien ze alleen maar als een probleem en ze beweren dat ze zorgen voor een hoop ellende zorgen. Dit in schril kontrast met de bevindingen van bijvoorbeeld wetenschappers en deskundigen.

“ Uit een onderzoek van het National Bureau van Economic onderzoek van 2017 blijkt dat vluchtelingen naar de Verenigde Staten “21.000 dollar meer belasting betalen dan zij in de eerste 20 jaar in de Verenigde Staten van de uitkeringen ontvangen”.
Een intern onderzoek door het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken onder de regering van Trump, dat werd achtergehouden en niet aan het publiek werd getoond, laat zien dat vluchtelingen in Verenigde Staten 63 miljard dollar meer aan overheidsinkomsten binnen brachten dan dat zij de regering kosten.”

“Amerika heeft een geheim wapen.

50% van alle Phd studenten in de Verenigde Staten zijn in het buitenland geboren.

In mijn vakgebied (Physics), een van de grootste faculteiten in de Verenigde Staten, zijn 100% van de Phd studenten in het buitenland geboren.

We hebben meer van hen nodig, niet minder.”

(Michio-Kaku theoritical phisicist)

In 2016 waren alle 6 Nobelprijswinnaars van de VS van buitenlandse afkomst.

Hoe valt dit te rijmen met uitspraken van populistische politieke leiders in Nederland als zij bijvoorbeeld skanderen alleen maar minder, minder, minder!

Wie zijn de leugenaars, wetenschappers of politieke populisten?

Extreem rechtse partijen en hun leiders hebben de afgelopen jaren constant mensen bang gemaakt voor de tsunami van asielzoekers.
Maar we hebben tientallen jaren nog nooit natte schoenen gekregen.

Kritiek van ex premier en voormalig hoofd van het UNHCR Ruud Lubbers
“Lubbers hekelt de volgens hem heersende mentaliteit in Nederland dat vluchtelingen per definitie een probleem vormen. Het publiek moet alleen niet denken dat het allemaal één doffe ellende is. Integendeel. De meeste vluchtelingen zijn verrassend sterke mensen. Ze zijn niet zielig.(…) Veel vluchtelingen zijn juist waardevolle mensen, die een verrijking voor onze samenleving zijn.

We zien alleen nog negatieve kant vreemdeling(…) Het klimaat voor vreemdelingen in Nederland is guur. De nadruk in het politieke debat ligt teveel op aanscherping, beheersing, beperking, versobering (…)

Als er over vreemdelingen wordt gesproken, gaat het volgens Lubbers vaak over criminaliteit, dreiging en terrorisme en over kosten en problemen. Die eenzijdige benadering doet geen recht aan de inzet en kracht die u en veel andere vluchtelingen getoond hebben (…)

Ze zijn geen probleem, maar juist een verrijking voor onze samenleving.

Vluchtelingen hebben ons nodig, maar wij hen ook (…) Neem 25.000 vluchtelingen per jaar op. Vluchtelingen kunnen van grote waarde zijn voor het vergrijzende Nederland (…) vluchtelingen kunnen bijdragen aan onze welvaart (…)

betogen Ruud Lubbers en Paul van Seters in de NRC.

Er is een grote discrepantie tussen de beweringen van de regering en die van de deskundigen.

Wij willen protesteren tegen het steeds inhumaner en onrechtvaardiger wordende beleid dat leidt tot een behandeling van asielzoekers die niet door de mensenrechtelijke beugel kan.

Voor een betere wereld is het spreken van de waarheid een eerste vereiste.

Het corrigeren van het inhumane vreemdelingen beleid zal een eerste bijdrage leveren aan een solidaire en gelukkiger wereld.

Namens Stichting Prime: Ahmed Pouri

Voor meer info 06-55362313

070- 3050415

Geef een reactie