PROJECTGROEP PIPAG – SPG EN NOODFONDS van GVAV RAPIDITAS

                Secretariaat Berlageweg 110, 9731 LK Groningen. T 050 5410564 en 06 55737657. Email: mole1532@planet.nl

 

                        OPEN BRIEF AAN  de minister van  Immigratie, Asiel en Integratie

 

Aan Zijne Excellentie, Drs. G.B.M. Leers,

 

PIPAG (Participatie en Integratie van allochtonen) en SPG (armoedepactproject met de gemeente Groningen), vormen de beide maatschappelijke projecten van de voetbalvereniging GVAV Rapiditas (ruim duizend leden) uit de stad Groningen.

Zeer onlangs werd ons bekend dat is besloten dat de heer Mohamed Sheriff, geboren op 24 augustus 1972, V-nummer 2550010637, thans gedetineerd in een uitzetcentrum in Rotterdam, midden volgende week Nederland zal worden uitgezet en zal worden overgebracht naar Liberia. De heer Sheriff is al sinds januari 2012 gedetineerd, maar tot voor kort heeft Liberia steeds geweigerd hem een eenmalig inreisdocument (laissez passes) te verstrekken. De heer Sheriff verblijft  zonder antecedenten al ruim 15 jaar in Nederland. Hem is door de Nederlandse Overheid echter een F1 aangerekend. Deze classificatie zou door een communicatiestoornis tijdens het 2e interview  tot stand zijn gekomen. De heer Sheriff is al gedurende meerdere jaren ernstig geestelijk ziek (getraumatiseerd en depressief) en is daarvoor tot zijn arrestatie intensief behandeld door een gespecialiseerde afdeling van de GGZ in Beilen. Hij gebruikt hiervoor ook antidepressiva. De heer Sheriff heeft suikerziekte (injecteert insuline) en Hepatitis B. Kortom de gezondheidstoestand van de heer Sheriff is slecht.

 

Nog niet lang geleden heeft de burgemeester van de gemeente Groningen, dr. Rehwinkel bij u deze problematiek

onder de aandacht gebracht. Dit heeft er helaas niet toe mogen leiden dat u gebruik heeft gemaakt van uw bevoegdheid om in te grijpen en een situatie die als inhumaan aangemerkt kan worden. De heer Sheriff werd gearresteerd in het bijzijn van zijn twee jonge kinderen, drie dagen voordat zijn echtgenote is bevallen van het 3e kind.

 

Zeer recentelijk is ons uit een uiterst betrouwbare bron het navolgende bekend geworden.

 

Een vertegenwoordiging van de Nederlandse Overheid heeft de regering van Liberia medegedeeld dat als zij Liberianen die hier in Nederland asiel hebben aangevraagd blijven weigeren om terug te kunnen keren naar het land van herkomst, ontwikkelingsgelden vanuit de EU en ook Nederland, direct in gevaar komen (Liberia is nota bene een van de allerarmste landen op aarde). Het was de president van Liberia, mevrouw Ellen Johnson-Sirleaf, persoonlijk, die via telefonische weg haar consulaat in België opdracht heeft gegeven  om voor drie mensen die in Nederland asiel hadden aangevraagd een laissez passes af te geven.  Op basis hiervan heeft het Belgische Consulaat van Liberia een laissez passes afgegeven voor de heer Sheriff. Wij konden het nauwelijks geloven dat dit waar was, maar bleek echt zo gebeurd te zijn.

 

De vrouw van de heer Sheriff is vol ongeloof over deze gang van zaken en is feitelijk ontredderd, reden waarom zij wordt ondersteund door ondermeer leden van onze projectgroep. De moeder van Fofin ( 8 jaar), Abraham (4 jaar) en Masogbe

(zes maanden) is zelf in 2000 naar Nederland gevlucht, nadat zij tijdens de burgeroorlog in Siera Leone haar vijfjarige dochter is kwijtgeraakt. In 2011 is door een Internationale organisatie moeder weer na tien jaar grote onzekerheid over haar lot, herenigd. Wat kan een mens nog aan?

 

Wij hebben begrepen dat de heer Sheriff op 29 augustus a.s wordt uitgezet. Wij hebben ook begrepen dat hem dat (nog) niet is verteld door of namens de autoriteiten. De advocaat van de heer Sheriff was onze bron in deze. Het gevolg is nu dat dit gezin uit elkaar wordt gescheurd.

 

Het ontbreekt ons als vrijwilligers simpelweg aan tijd om op een andere wijze dit onder uw aandacht te brengen en bij deze nog een laatste maar zeer indringend oproep aan U te doen om de heer Sheriff een verblijfsvergunning te verlenen, althans zijn vertrek uit Nederland vooralsnog te blokkeren om een en ander nader te onderzoeken. Wij doen een zeer dringend, maar ook een beleefd beroep op U Minister Leers om hier gebruik te maken van uw discretionaire bevoegdheid. Bovendien is er zeer ernstige twijfel over de juistheid van de F1 status en  is de heer Sheriff ernstig en chronisch ziek en is er onvoldoende medische behandeling mogelijk in Liberia, waardoor het niet is uitgesloten dat hij bij uitzetting in levensgevaar komt te verkeren of erger. Tenslotte wordt de heer Sheriff weggehaald van drie zeer jonge kinderen die hun vader hard nodig hebben en ook van zijn vrouw.

 

Wij hebben gemeend een open brief aan u te moeten schrijven ook omdat wij de wijze waarop de Nederlandse Overheid de laissez passes heeft afgedwongen, natuurlijk niet kunnen begrijpen, zeker niet vanwege de uitzonderlijk grote armoede die in dit land al gedurende vele jaren heerst.

 

Groningen, 23 augustus 2012                      Olga Wildschut  en Ulfert J Molenhuis

 

De partner van M. Sheriff                                            (namens de projectgroep PIPAG en SPG)

Mamaista Turay

 

Deze brief is niet ondertekend omdat deze op elektronische wijze tot stand is gekomen en is verstuurd.