اطلاعیه خبری

 

ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر را
به روز جهانی «نه به جمهوری اسلامی» تبدیل کنیم

 

پوستر تظاهرات 

 

پنجشنبه ده دسامبر ساعت 13.00 درمقابل پارلمان هلند تظاهراتی فرا کشوری در سطح اروپا به مناسبت روز جهانی حقوق بشر و در نه به جمهوری اسلامی بر گزار می شود. ساعت 15:30 راه پیمائی بسوی دادگاه لاهه آغاز و تظاهرات در مقابل داده لاهه  ساعت 18:00 پایان می یابد.

 

سخنرانان عبارتند از :

خانم کریستا فان فلزن از حزب سوسیالیست هلند. ( بزرگترین حزب اپوزیسیون )

خانم ماریکو پیترس از حزب سبزهای هلند. ( سومین حزب بزرگ اپوزیسیون )

خانم فاطمه اوزگوموش از سازمان سراسری پناهندگان در هلند.

خانم شادی صدر از فعالین جنبش زنان در داخل کشور برنده جایزه لاله حقوق بشر هلند.

سخنگویان برگزار کنندگان

 

سی سال است که رژیم جمهوری اسلامی ایران بطور برنامه ریزی شده و گسترده حقوق اساسی مردم ایران را نقض می کند.عملکرد این رژیم در سرکوب مردم ایران مصداق جنایت علیه بشریت است. جمهوری اسلامی رژیمی است بنیادگرا و ارتجاعی که بطور سازمان یافته دگراندیشان، مخالفان و منتقدان را بازداشت و در سیاه چالهای سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروهای انتظامی، حفاظت اطلاعات سازمان زندانها و بسیج شکنجه می کند. تنها در دوران حکومت احمدی نژاد 517 روزنامه بسته شده است. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

 

ضروری است که در خارج کشور، اپوزیسیون مترقی، چپ، دمکرات و آزادی خواه در مبارزه با جمهوری اسلامی، به مثابه مانع اصلی بر سر راه آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی به اقدامات متشکل و هماهنگ دست یازد و از تمامی انسان‌های آزاد‌ه‌‌ی جهان بخواهد که در این مبارزه در کنار مردم ما قرار گیرند و از خواسته‌های‌شان در برابر رژیم جمهوری اسلامی پشتیبانی کنند.

 

 

ما در نظر داریم که به یاد همه‌ی جان‌باختگان راه دمکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی “١٠ دسامبر، روز جهانی دفاع از حقوق بشر را، به «روز جهانی نه به جمهوری اسلامی»” تبدیل کنیم.

 

ما از همه‌ی انسان‌های آزادی‌خواه جهان، اعم از پیر و جوان‌، زن و مرد می‌خواهیم تا در هر کجا، به هر شیوه و شکلی که می‌توانند حتا اگر شده یک گام در جهت جلوگیری از ترور، شکنجه و اعدام در ایران بردارند.

 

مبانی فعالیت مشترک ‌ما:          مبارزه برای آزادی بدون قید و شرط کلیه‌ی زندانیان سیاسی؛

          تلاش برای اعاده حقوق کارگران، زنان، دانشجویان و دانش آموزان و دیگر اقشار مردم و پشتیبانی از مبارزاتشان؛

          تلاش برای ایجاد کمیسیون حقیقت یاب جهت بررسی وضعیت زندانیان، قتل‌ها، اعدام‌ها و ترورهای رژیم در داخل و خارج از کشور وپی‌گیری و مجازات عاملین و آمرین آن؛

          تلاش برای اعزام هیئت و یا هیئت‌های بین‌المللی (به کمک وکلا و حقوق دانان بدون مرز، شخصیت‌های فرهنگی-سیاسی) به منظور بررسی جنایات جمهوری اسلامی و وضعیت حقوق بشر در ایران؛

          حذف مجازات اعدام از قوانین جزایی کشور، از بین رفتن شکنجه و کلیه مجازات‌های غیرانسانی؛

          برچیدن کلیه‌ی نهادهای سرکوب رژیم؛

           رعایت و احترام به اصل برابرحقوقی: زنان با مردان، ملیت‌ها، عقیدتی، فرهنگی و شهروندی؛

          جدایی دین از دولت؛

          آزادی‌های بدون قید و شرط سیاسی، از جمله: آزادی اندیشه و بیان، اجتماعات و تظاهرات، تشکل، تجمع، احزاب و مطبوعات.

 

۸ نوامبر ۲٠٠٩

 

برگذارکنندگان: نهادها، کانون‌ها، کمیته‌ها و مجامع فعال ایرانی در اروپا، در همبستگی و دفاع از مبارزات مردم ایران، متشکل از:

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران پاریس، جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران – ماینس و ویسبادن؛ کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران- زوریخ؛ کمیته همبستگی با مبارات مردم ایران- بروکسل؛ کمیته فعالین چپ- هامبورگ؛ ایران آزاد- کانون دفاع از مبارزات مردم ایران برای حقوق بشر و دمکراسی- روهر گبیت؛ کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران-برلن؛ کانون پناهندگان سیاسی ایران-برلن؛ کانون همبستگی و دفاع از مبارزات مردم ایران- هانوفر، جمعی از فعالین سیاسی و حقوق بشر و سازمان پرایم در هلند، …

 

 نهاد ها و سازمانهایی که تابحال اعلام همبستگی کرده اند عبارتند از :

 

حزب سوسیالیست هلند  SP

حزب سبز هلند   Groen Links   

سازمان های پناهندگان در هلند VON   

فدراسیون پناهندگان افغانستان در اروپا FAROE  

چوانان پیشرو ایرانی IranPY 

کانون دانشجویان ایرانی در هلند AISN   

انجمن اروپرس ( بلژیک )   Europerse 

جامعه ی دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران – سوئد

جمعیت کردهای مقیم فرانسه

 

 … …

 

 دوستان، گروه ها، مجامع فعال شهری که مایلند در سازماندهی این اکسیون همکاری نمایند،  می توانند از طریق تلفن های زیر با ما ارتباط برقرار نمایند.
(آلمان) تلفن ها: حسین نقی پور: ٠٠٤٩١٧۶۸١٠٧٠٤٤٣/ اصغر اسلامی: ٠٠٤٩١٧۶۲۲٠۸٤٧٣۲/

عباس عاقلی زاده: ٧٠٤۲٩٧ (٠۵١١)/ ابراهیم رحمانی: ٠١۶٣٣۸١١۸۸۵/

محمد تقی سید احمدی: ٠١٧۶۲۸١٩١۸٩٣ / بهرام مهین: ٠١٧۶۲٠١۶٤۲٣۵

(هلند) احمد پوری:٠٠٣١٧٠٣٠۵٠٤١۵00 / ٠٠٣١٧٠٣۸٠٣٠۵۸

٠٠٣١۶۵۵٣۶۲٣١٣/ تلفن دستی: ٠٠٣١۶٤۲٤۸٩۸۶۸
www.prime95.nl       PRIME Repelaerstraat 84, 2515 NA, Den Haag

 

Geef een reactie