13 november 2008

Enkele vragen over mensenrechten van illegalen ter gelegenheid van de viering van het 60 jarig bestaan van het Verdrag van Helsinki.Het probleem van de mensenrechten van de illegalen moet bij de wortel aangepakt worden en niet door mooie fabels worden verbloemd.

 

De brief van de staatssecretaris van justitie aan de voorzitter van de Tweede Kamer der staten –Generaal  van  20 juni 2008 vermeldt:

 

“ …de gedachte die aan deze aanpak ten grondslag ligt, is dat niet alleen de onrechtmatig verblijvende vreemdeling wordt aangepakt, maar ook degenen die het onrechtmatig verblijf faciliteren … “ ( pagina 2)

 

“ Intensivering ongewenstverklaring van illegalen

Artikel 67 Vw 2000 biedt de mogelijkheid om vreemdelingen die niet rechtmatig in Nederland verblijven ongewenst te verklaren indien zij bij herhaling een bij de Vreemdelingenwet strafbaar gesteld feit hebben begaan. Het gaat dan om feiten zoals het zich niet melden bij de Korps- chef door een vreemdeling die geen rechtmatig verblijf heeft (art. 4.29 Vb 2000). … “  ( pagina 3 )

 

Wij willen hierover het volgende opmerken:

 

(1)  Migratie is een internationaal probleem en een logisch gevolg van de globalisering. Bijvoorbeeld de hedendaagse economische crisis, die veroorzaakt is door Amerika heeft de hele wereld getroffen. Honderden miljoenen mensen zullen hierdoor hun baan en toekomst verliezen en onder armoedegrens terecht komen.Als een fractie van deze slachtoffers over de middelen kan beschikken om naar Europa te komen, proberen wij met alle macht en  middelen te bewerkstelligen dat hun zinkende boten de kust niet kunnen bereiken.Jaarlijks verdrinken hierdoor duizenden mensen in de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan.Niemand ligt wakker vanwege de dood van deze mensen. Waar zijn de mensenrechten voor deze mensen?

(2)  Mensen die ontdanks alle risico’s als bovenbedoeld toch de kust bereikt hebben en in Nederland terecht komen ,krijgen dan vervolgens met creatieve, nieuwe ontberingen te maken. Er is een tendens om de regels om iemand ongewenst te verklaren zodanig te versoepelen dat een strafbaar feit zelfs niet meer nodig is, alleen het feit van het illegaal zijn  en het niet vrijwillig meewerken aan uitzetting. In de terminologie van Zygmunt Bauman produceren we in onze postmodernistische maatschappij dus afvalmensen. Eerst hebben we onze best gedaan deze groep ongewenst en tot afvalmens te verklaren met als doel hen op alle mogelijke manieren te elimineren. En nu praten we over  hun mensenrechten?

(3)  Ten aanzien van ongewenst verklaarde personen is het beleid van de staatssecretaris van justitie “uitzetten of vastzetten”. Haar intentie is bovendien niet alleen de illegalen te pakken maar ook zij die hen faciliteren. Binnenkort zal het verdedigen van de mensenrechten van illegalen een misdaad zijn. Gaan  wij de mensenrechten van die misdadigers nu vieren ?

(4)  Dweilen met de kraan open kan niet. Een  internationaal probleem is niet nationaal oplosbaar .Wanneer geprobeerd wordt het probleem nationaal op te lossen, komen er moeilijkheden. Er wordt een valse hoop gewekt dat door toename van zero tolerantie en geweld , door uitsluiting en opsluiting, het probleem kan worden opgelost. Dat blijkt echter niet te kloppen. Het maakt vervolgens het publiek hopeloos en machteloos. Het publiek ziet de politiek jaarlijks dingen beloven, die niet worden waargemaakt. Daardoor wordt het publiek in de armen van de extreem rechtse populisten gedreven, die ook de oplossing niet hebben en daarom een angstpolitiek bedrijven en vreemdelingenhaat kweken. Hoe kan er over mensenrechten voor deze mensen gesproken worden?

(5)  Als een illegaal wordt verkracht, opgelicht, beroofd, etc kan hij niet naar de politie gaan om aangifte te doen, omdat hij gevaar loopt zelf opgepakt te worden, opgesloten te worden en uitgezet te worden. Hoe kunnen we over mensenrechten van deze illegalen praten?

(6)  Als iemand MOB wordt verklaard, d.w.z. door de overheid administratief verwijderd, dan bestaat hij in de ogen van de overheid niet meer. Hoe kan men dan zijn mensenrechten waarborgen?

 

 

Mijn angst is dat in de huidige economische crisis in plaats serieuze diepgaande publieke discussie om de echte oorzaken van de problematiek te vinden en de economische misdadigers te straffen, er door extreem rechtse politieke populisten opgeroepen zal worden tot nieuwe vreemdelingenhaat en tot het – in plaats van de daders – straffen van de slachtoffers van deze problematiek.

Ik hoop dat op internationale migrantendag – 18 december 2008 – er een eerlijke en volwassen discussie zal komen over hoe de mensenrechten van deze mensen  te verdedigen.

 

 

Namens de stichting PRIME,

Ahmed Pouri

13 november 2008 

Geef een reactie