پرایم

سازمان پناهندگی پرایم

١٠ دسامبر روز جهانی حقوق بشر را به روز جهانی «نه به جمهوری اسلامی» تبدیل کنیم

  دوستان، ایرانیان و مردم آزادی خواه،   ما، مجموعه‌ای از نیروهای دمکرات، آزادی‌خواه، چپ و آینده نگر، متشکل در مجامع و کانون‌های فعال شهری از شهرهای مختلف اروپا در… ادامه مطلب >

فراخوان برای اعتصاب غذای سه روزه در همبستگی با مبارزات قهرمانانه مردم ایران

در شرایطی که مبارزات حق طلبانه و تظاهرات و تجمعات مسالمت آمیز مردم ایران توسط  جنایتکاران حاکم با گسیل نیروهای سرکوبگر از جمله نیروهای بسیجی، انتظامی، گارد ضدشورش و جنایت… ادامه مطلب >