پرایم

سازمان پناهندگی پرایم

سونامی پناهجویان کشور هلند را غرق کرده است یا سونامی تبلیغات دروغین و راسیستی دولتی؟

برای اینکه تصور نسبتا خوبی از جو حاکم برهلند داشته باشید قبل از هر چیز از تمام رسانه های سراسری خلاصه نکات مهم را ترجمه می کنم… امروز در پارلمان… ادامه مطلب >