١٠ دسامبر روز جهانی حقوق بشر را به روز جهانی «نه به جمهوری اسلامی» تبدیل کنیم

 

دوستان، ایرانیان و مردم آزادی خواه،

 

ما، مجموعه‌ای از نیروهای دمکرات، آزادی‌خواه، چپ و آینده نگر، متشکل در مجامع و کانون‌های فعال شهری از شهرهای مختلف اروپا در نظر داریم فعالیت‌های خود در خارج از کشور را در دفاع از خواسته های دمکراتیک مردم ایران در مبارزه بر علیه رژیم جمهوری اسلامی هماهنگ کرده و در موارد مشخصی نیز مشترکا به برگزاری آکسیون‌های مرکزی اقدام نمائیم.

ما می خواهیم به همت همه ایرانیان و انسان‌های آزادی‌خواه جهان،‌ اعم از زن و مرد، پیر و جوان در هر کجا و به هر شیوه و شکلی که می‌توانیم – ‌حتا اگر شده یک گام ‌ـ در جهت جلوگیری از ترور، شکنجه و اعدام در ایران برداریم و روز١٠ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر را به یاد همه‌ی جان‌باختگان راه دمکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی، به روز جهانی مقابله و افشای رژیم جمهوری اسلامی و روز همبستگی با مبارزات مردم ایران تبدیل کنیم.

 

لطفا این بیانیه را برای همه دوستان خود و سایت های ایرانی که می شناسید، ارسال کنید. در صورت امکان به زبان های مختلف ترجمه کرده و برای سایر مجامع دمکراتیک و فعال شهری، احزاب سیاسی دمکرات و مترقی از تمامی ملیت ها بفرستید.

 

گفت و گوهای تدارکاتی ما، روزهای یک‌شنبه از ساعت ١٩ تا ٢١ در اتاق پالتاکی: 10December  در بخش  Middle East،  Iran برگزار می‌شود. از شرکت شما در این نشست ها استقبال می‌کنیم.

دوستان، گروه ها، مجامع فعال شهری که مایلند در سازماندهی این اکسیون همکاری نمایند،  می توانند از طریق تلفن های زیر با ما ارتباط برقرار نمایند.
(آلمان) تلفن ها: حسین نقی پور: ٠٠٤٩١٧۶۸١٠٧٠٤٤٣/ اصغر اسلامی: ٠٠٤٩١٧۶۲۲٠۸٤٧٣۲/

عباس عاقلی زاده: ٧٠٤۲٩٧ (٠۵١١)/ ابراهیم رحمانی: ٠١۶٣٣۸١١۸۸۵/

محمد تقی سید احمدی: ٠١٧۶۲۸١٩١۸٩٣ / بهرام مهین: ٠١٧۶۲٠١۶٤۲٣۵

(هلند) احمد پوری:٠٠٣١٧٠٣٠۵٠٤١۵00 / ٠٠٣١٧٠٣۸٠٣٠۵۸

٠٠٣١۶۵۵٣۶۲٣١٣/ تلفن دستی: ٠٠٣١۶٤۲٤۸٩۸۶۸
www.prime95.nl       PRIME Repelaerstraat 84, 2515 NA, Den Haag

 

  ضمیمه: «بیانیه  و پلاکات ١٠ دسامبر».

 

نشست های تدارک ما:     یک شنبه ها، ساعت ١٩ تا ۲١

 

آدرس اتاق: „Middle East,  Iran, 10 December

 

 

شاد و سربلند باشید          9 نوامبر 1009

کانون ها، نهادها و کمیته های همبستگی و دفاع از مبارزات مردم ایران در اروپا

بیانیه مشترک شماره ١:

١٠ دسامبر روز جهانی حقوق بشر را به
«روز جهانی نه به جمهوری اسلامی» تبدیل کنیم

 

در اعتراضات عمومی و بسیار گسترده در ماه‌های گذشته در گوشه و کنار ایران نشان داده شد که مردم ما آزادی، دمکراسی و استقلال می خواهند، جمهوری اسلامی را نمی خواهند و برچیدن آن را در دستور کار خود قرار داده اند.

باز هم هزاران مبارز دست از جان شسته در سیاه‌چال‌های قرون وسطایی رژیم، ددمنشانه‌ترین شکنجه‌ها را متحمل شده‌ان، همچنان چون سی سال گذشته، صدها تن از خویشان، دوستان و عزیزان‌مان در راه آزادی در خون خود غلتیده‌اند.

 

ضروری است که در خارج کشور، اپوزیسیون مترقی، چپ، دمکرات و آزادی خواه در مبارزه با جمهوری اسلامی، به مثابه مانع اصلی بر سر راه آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی به اقدامات متشکل و هماهنگ دست یازد و از تمامی انسان‌های آزاد‌ه‌‌ی جهان بخواهد که در این مبارزه در کنار مردم ما قرار گیرند و از خواسته‌های‌شان در برابر رژیم جمهوری اسلامی پشتیبانی کنند.

 

ما در نظر داریم که به یاد همه‌ی جان‌باختگان راه دمکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی “١٠ دسامبر، روز جهانی دفاع از حقوق بشر را، به «روز جهانی نه به جمهوری اسلامی»” تبدیل کنیم.

 

به عنوان نخستین گام مشترک، ما امسال، روز ١٠ دسامبر  در  مقابل دادگاه لاهه در دن‌هاگ و هم زمان با آن در تعدادی از شهرهای دیگر جمع می‌شویم و به مقابله و افشای رژیم جمهوری اسلامی می‌پردازیم.

ما از همه‌ی انسان‌های آزادی‌خواه جهان، اعم از پیر و جوان‌، زن و مرد می‌خواهیم تا در هر کجا، به هر شیوه و شکلی که می‌توانند حتا اگر شده یک گام در جهت جلوگیری از ترور، شکنجه و اعدام در ایران بردارند.

 


مبانی فعالیت مشترک ‌ما:


          مبارزه برای آزادی بدون قید و شرط کلیه‌ی زندانیان سیاسی؛

          تلاش برای اعاده حقوق کارگران، زنان، دانشجویان و دانش آموزان و دیگر اقشار مردم و پشتیبانی از مبارزاتشان؛

          تلاش برای ایجاد کمیسیون حقیقت یاب جهت بررسی وضعیت زندانیان، قتل‌ها، اعدام‌ها و ترورهای رژیم در داخل و خارج از کشور وپی‌گیری و مجازات عاملین و آمرین آن؛

          تلاش برای اعزام هیئت و یا هیئت‌های بین‌المللی (به کمک وکلا و حقوق دانان بدون مرز، شخصیت‌های فرهنگی-سیاسی) به منظور بررسی جنایات جمهوری اسلامی و وضعیت حقوق بشر در ایران؛

          حذف مجازات اعدام از قوانین جزایی کشور، از بین رفتن شکنجه و کلیه مجازات‌های غیرانسانی؛

          برچیدن کلیه‌ی نهادهای سرکوب رژیم؛

           رعایت و احترام به اصل برابرحقوقی: زنان با مردان، ملیت‌ها، عقیدتی، فرهنگی و شهروندی؛

          جدایی دین از دولت؛

          آزادی‌های بدون قید و شرط سیاسی، از جمله: آزادی اندیشه و بیان، اجتماعات و تظاهرات، تشکل، تجمع، احزاب و مطبوعات.

 

۸ نوامبر ۲٠٠٩
برگذارکنندگان: نهادها، کانون‌ها، کمیته‌ها و مجامع فعال ایرانی در اروپا، در همبستگی و دفاع از مبارزات مردم ایران، متشکل از:


انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران پاریس، جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران – ماینس و ویسبادن؛ کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران- زوریخ؛ کمیته همبستگی با مبارات مردم ایران- بروکسل؛ کمیته فعالین چپ- هامبورگ؛ ایران آزاد- کانون دفاع از مبارزات مردم ایران برای حقوق بشر و دمکراسی- روهر گبیت؛ کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران-برلن؛ کانون پناهندگان سیاسی ایران-برلن؛ کانون همبستگی و دفاع از مبارزات مردم ایران- هانوفر، جمعی از فعالین سیاسی و حقوق بشر و سازمان پرایم در هلند، …

 

 

نهاد ها و سازمانهایی که تابحال اعلام همبستگی کرده اند عبارتند از :

 

حزب سوسیالیست هلند  SP

حزب سبز هلند   Groen Links   

سازمان های پناهندگان در هلند VON   

فدراسیون پناهندگان افغانستان در اروپا FAROE  

چوانان پیشرو ایرانی IranPY 

کانون دانشجویان ایرانی در هلند AISN   

انجمن اروپرس ( بلژیک )   Europerse 

جامعه ی دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران – سوئد

 

 … …

 

 

آدرس تماس در هلند

 www.prime95.nl  apouri@gmail.com   Ahmed Pouri

Tel: 00 31 70 30 50 415  / 00 31 70 380 30 58

Mobile : 00 31 655 36 23 13 / 00 31 642 48 98 68

PRIME Repelaerstraat 84, 2515 NA, Den Haag

 

پاسخی بگذارید