سونامی پناهجویان کشور هلند را غرق کرده است یا سونامی تبلیغات دروغین و راسیستی دولتی؟

برای اینکه تصور نسبتا خوبی از جو حاکم برهلند داشته باشید قبل از هر چیز از تمام رسانه های سراسری خلاصه نکات مهم را ترجمه می کنم… امروز در پارلمان هلند از ساعت 16.30 تا 18.30 بین همه احزاب با معاون وزیر دادگستری و امنیت در باره مسئله پناهندگی، غیرقانونی ها و مهاجران… بحث خواهند کرد… توضیحات داخل پرانتزها جهت شفافیت بیشتر از احمد پوری هستند.

 همه چیز از این برنامه تلویزیونی شروع شد!

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1416920

در این فیلم معاون وزیر دادگستری زنگ خطر را بصدا در می آورد که تا بحال بطور متوسط در هر ماه هزار نفر از دولت هلند تقاضای پناهندگی می کردند. ولی حالا متوجه شدیم که در چند هفته اخیر هر هفته هزار نفر از هلند تقاضای پناهندگی می کنند و این خبر وحشتناکی است!  در جواب خبرنگار که می پرسد اگر این روند تا آخر سال ادامه یابد چند نفر پناهجو خواهیم داشت ؟ فرد تیفنس معاون وزیر دادگستری هلند می گوید: ” 65.000 نفر! … برای جلوگیری از “سیل” پناهجویان به هلند از تک تک هلندیها می خواهد چشم ها و گوش هایشان را باز کنند و اگر در وسایل نقلیه عمومی مثل قطار و اتوبوس و … یا در ایستگاههای مرکزی شهرها کسانی را ببینند که مشکوک به افردای هستند که قاچاق انسان می کنند و پناهجویان را به کشور ما می آورند فورا به پلیس گزارش دهند! …”  ه 
همانطوریکه ملاحظه می فرمائید تمام این جار و جنجال بر سر یک دروغ آشکار یعنی ورود 65.000 پناهجو، شروع شده است! آقای فرد تیفنس معاون وزیر دادگستری در تئاتری که باهمکاری خبرنگار تلویزیون براه انداختند، در جواب خبرنگار بدون یک ثانیه تاخیر حساب کرد که تا آخر سال چند هفته مانده و در مجموع 65.000 نفر می شود! پرواضح است که سئوالها و جوابها را از قبل آماده کرده بودند!

ایشان باید پاسخ دهند که با توجه به کدام داده ها و شناخت علمی مدعی هستند که این وضعیت تا پایان سال ادامه خواهد یافت؟ آیا ساختار منطقه و اروپا و جهان تغییر کرده است؟ کدام مشکل ساختاری این وضعیت را تا آخر سال ثابت نگاه خواهد داشت؟ اگر چنین مشکل ساختاری وجود ندارد به چه حقی معاون وزیر با یک سری پیش شرطهای مبهم اگر و مگر … در جامعه تخم ترس می کارد و از تک تک هلندیها می خواهد در حقیقت جاسوسی خارجی ها را بکنند؟ ایشان از مشکلی صحبت می کنند که بر چنان فرضیات مبهمی استوار است که با هیچ فاکت و مبنای علمی قابل اثبات نیست! اگر یک روز در تابستان گرمای هوا 50 درجه سانتی گراد باشد کدام احمقی می تواند تمام سیاستهای یک کشور را بر پایه این فرض ابلهانه بنا نهد که اگر در تمام روزهای باقیمانده تا آخر سال هوای 50 درجه ادامه یابد چه بلایی بر سر آن کشور خواهد آمد؟

سه نکته دیگر در این برنامه بسیار مهم هستند.

یک: بدون کوچکترین توجه به ریشه اصلی مسئله مهاجرت و پناهندگی و جنگهایی که در منطقه راه انداخته اند…  با زرنگی تمام علت این به اصطلاح سیل پناهجویی را به قاچاقچی ها نسبت می دهند! به این طریق با زیبایی تمام بطور ضمنی کل مسئله را مافیائی و جنایی می کنند زیرا در اذهان توده ها قاچاقچی مترادف است با جنایتکار و خلافکار!

دو: بسیار هوشمندانه بدون اینکه رد پای مستقیمی از سیاست راسیستی برجای بگذارند راسیسم را در جامعه ترویج می کنند! معاون وزیر از تک تک هلندیها می خواهد موارد مشکوک و قاچاقچی ها را به پلیس گزارش دهند! سئوال این جاست که یک هلندی اگر چند نفر آفریقایی یا خارجی را در وسایل نقیله عمومی یا ایستگاه های مرکزی شهر ها … به بیند از کجا می فهمد که در بین آنها افراد مشکوک یا قاچاقچی هست؟ این رهنمود در عمل بدانجا منتهی خواهد شد که هلندیها هر تجمع چند نفره خارجی ها را به پلیس گزارش دهند تا پلیس خودش بررسی کند چه کسی قاچاقچی است یا نه! بزبان دیگر همه خارجی ها از نظر هلندیها تبدیل به عنصر مشکوک و خطر بالقوه می شوند! در حالیکه معاون وزیر دادگستری از نظر تکنیکی همواره می تواند ادعا کند که او معصوم است و رهنمود او متوجه همه خارجی ها نبود تنها قاچاقچی ها را هدف قرار داده است!

سه: در عمل تخم ترس و کین در جامعه کاشته می شود! زیرا مسئله پناهندگی و مهاجرت با خرابکاری و مافیا و قاچاقچی و جنایتکار پیوند می خورد. فاجعه ای که رفاه اجتماعی و بنیان جامعه اروپایی را تهدید به نابودی می کند!…

در نهایت تاسف همانطوریکه در زیر خواهد آمد، این شیوه برخورد به مسئله پناهندگی و مهاجرت محدود به معاون وزیر نمی باشد. نخست وزیر و سایر نمایندگان راست پارلمان در این میدان گوی سبقت را همدیگر می ربایند!

Teeven slaat alarm over aantal asielzoekers

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3655138/2014/05/14/Teeven-slaat-alarm-over-aantal-asielzoekers.dhtml

آقای فرد تیفنس معاون وزیر دادگستری در باره تعداد تقاضاهای پناهندگی زنگ خطر را بصدا در آورد! 

” تابحال ماهی هزار نفر از هلند تقاضای پناهندگی می کرد از اواخر ماه آپریل هر هفته هزار نفر تقاضای پناهندگی می کنند. اگر این روند ادامه یابد در پایان سال تعداد پناهندگان به 65.000 نفر بالغ خواهد شد! … او علت این افزایش را به قاچاق سازماندهی شده نسبت می دهد. از هلندیها خواست که چشم و گوششان را باز کنند و موارد مشکوک را به پلیس گزارش دهند. … حزب دمکرات مسیحی به همراه حزب آزادی، خواهان کنترل مرزهای هلند در داخل اروپا هستند! … معاون وزیر گفت این وضعیت را در عرض چند ماه باید متوقف کنیم… ”

 

***************************

Actrice Elle van Rijn bedreigd na kritiek op Geert Wilders

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3657190/2014/05/18/Actrice-Elle-van-Rijn-bedreigd-na-kritiek-op-Geert-Wilders.dhtml

خانم اله فان رین روز یکشنبه هجده ماه مه در برنامه تلویزیونی ( WNL ) که 55 دقیقه طول کشید، بعد از طرح یک سئوال انتقادی از خیرت ویلدرس رهبر حزب آزادی ( راست افراطی ) هلند تهدید شد! ایشان گفتند” من از شدت تهاجمات ایمیل های منفی وحشت کردم! … نکته ای که من می خواهم مطرح کنم این است که چرا ما اینقدر تحریک شده و سیاه سفید برخورد می کنیم؟ اگر اینگونه ادامه دهیم جامعه ای مالامال از تنفر خواهیم داشت که برمبنای ترس استوار شده است! اجازه دهید بجای دشمنی با همدیگر باهم در جهت حل مشکلات همکاری کنیم نه اینکه با همدیگر ضدیت کنیم. خانم فان رین گفت از ایمیلهای تهدید آمیزی که دریافت کرده به پلیس شکایت خواهد کرد. آقای ویلدرس در مورد این مسئله از اظهار نظر خودداری کرد!”

در این برنامه که توسط آقای یانسن یکی از راست ترین خبرنگاران هلند از راست ترین روزنامه هلند یعنی تلگراف اداره می شد ویلدرس بطور کامل میکروفون را در اختیار داشت و تمام قوانین بی طرفی خبرنگاران زیرپا گذاشته شد… ویلدرس وسط حرف دو نفر مهمان دیگر برنامه می دوید هر چی دلش می خواست می گفت… از خبرنگاران این برنامه کارت سفید داشت که هرکاری دلش می خواهد بکند!… ویلدرس آزادانه سیاستهای ضد اروپائی خودش را تبلیع می کرد… خبرنگاران سئوالهایی می پرسیدند که او بیشتر از مواضع راست افراطی خودش و احزاب اروپائی مثل خانم ماری لوپن از فرانسه و لیگای شمال ایتالیا و حزب راست افراطی اتریش دفاع کند او می گوید ما احزاب راست اروپائی می خواهیم در همکاری با همدیگر بلوک قدرتمندی در اروپا تشکیل دهیم ( انترناسیونالیسم راست افراطی و نئوفاشیستها )… این بی نظیر است این امکان وجود دارد که بعضی از احزاب برادر ما در کشورهای دیگر به تنهایی برنده انتخابات شود! … خانم ماری لوپن یک چهارم رای فرانسوی ها را دریافت می کند و انگلیس حزب برادر ما یک سوم رای ها را دریافت می کند. … خانم ماری لوپن در آینده رئیس جمهور فرانسه خواهد شد…  (1)

بعد از اینکه میکروفون را در اختیار ویلدرس میگذارند تا در باره خبر سیل پناهجویان نظرش را بگوید … طوری حرف می زند که انگار ورود 65.000 پناهجو به هلند سالهاست دارد اتفاق می افتد! سیاستهای دولت هلند را به خاطر عدم برخورد قاطع بشدت نقد می کند. ویلدرس می گوید: ” ما با دسته گل به پیشواز پناهجویان می رویم ولی سالمندان خودمان را از خانه مراقبت سالمندان بیرون می کنیم! تنها یک راه حل وجود دارد باید خودمان رئیس کشور خودمان باشیم و مرزهایمان را کنترل کنیم.” منظورش این است که قوانین دوبلین و شنگن اجازه نمی دهد بین کشورهای اروپائی کنترل مرزها وجود داشته باشد… در این میان خانم اله فان رین بازیگر تئاتر و نویسنده هلندی و یکی از مهمانان برنامه گفت: ” مهاجرت همواره در طول تاریخ وجود داشته… خود شما محصول مهاجرت هستید! مادر شما یک زن از اندونزی ( مستعمره سابق هلند ) بوده و خانم شما زنی است که اهل مجارستان می باشد! برای من خیلی عجیب است که آدمی مثل تو که خودش محصول مهاجرت است این چنین مدافع بستن مرزها باشد! ”  

جواب خیرت ویلدرس رهبر حزب آزادی: ” می دانید من دارای عقل سلیم هستم. امیدوارم که شما هم داشته باشید یا در آینده پیدا کنید! هلند نمی تواند با این سیل پناهجویان مقابله کند هیچ کشوری نمی تواند 65.000 پناهجو را بپذیرد. رئیس اداره تابعیت و مهاجرت ایتالیا گفته است یک میلیون آفریقایی در راهند که خود را به کشورهای اروپائی برسانند! این افراد به کدام کشور خواهند رفت؟ در تلویزیون دیدیم که می گفتند ما به هلند خواهیم رفت! می دانی چرا؟ برای اینکه پناهجویان در هلند همه چیز دریافت می کنند! خانه می گیرند، بیمه پزشکی می شوند، … امثال شما از آنها دفاع می کنند! در حالیکه کشورهای دیگر این کارها را نمی کنند مثل ما دیوانه نیستند! ما باید این سیاست را متوقف کنیم. پولی را که برای پناهجویان هزینه می کنیم به مصرف خانه های سالمندان خودمان برسانیم. … متوقف کنید. دیگر کافی است. مرزها باید بسته شود! … هلند بهترین برخورد را به پناهجویان می کند … در تمام جهان این اخبار را می شنوند… حتی از افراد غیرقانونی در این کشور حمایت می شود در حالیکه حق ندارند این جا بمانند… تنها راه حل این است که هلند بین کشورهای اروپایئ شدیدترین و سختگیرانه ترین سیاستها را علیه پناهجویان بکار بندد! ما باید به پناهجویان بگویئم که برگرد به منطقه خودت در هلند از آنها پذیرایی نکنیم. “ 

***************************************

در بحث انتخابات نمایندگان پارلمان اروپا مایکل – د – خراف از حزب آزادی (راست افراطی) گفت: “ما باید رئیس کشور خودمان باشیم … خودمان باید مرزهایمان را کنترل کنیم… ما باید سالی 1000 نفر بعنوان پناهنده به پذیریم نه بیشتر! … چرا در کشورهای منطقه بویژه کشورهای عرب ثروتمند این پناهجویان را نمی پذیرند؟ … ”

فلور آخما از حزب راست افراطی ” حزب آزادی ” در شرایطی که بحث در مجلس ادامه داشت در تویترش نوشت… “65.000 نفر پناهجو به هلند وارد میشوند درمقابل دولت 85.000 نفر از سالمندان را به علت صرفه جویی از خانه های سالمندان که دولت از آنها مراقبت می کرد بیرون میکند!”

بزبان دیگر به توده ها اینگونه القا می کنند، آنچه را که از پدران و مادران ما دریغ می کنند به پناهجویان می بخشند!

دیروز در اخبار از سیل پناهجویان صحبت میکردند امروز نمایندگان پارلمان از حزب راست افراطی و نئوفاشیست ” حزب آزادی ” از سونامی پناهجویان صحبت می کنند!

دستکاری افکار عموی و مغز شویی پوپولیستی اینگونه گروههای مستاصل بیکار و فقیر را برای وارد شدن در صفوف فاشیسم و  آماده می کند…

واقعیت این است که از یک میلیون پناهجوی سوریه ای که در لبنان هستند، سازمان ملل از کشورهای اروپائی خواسته 80.000 نفر را که در وضعیت کاملا اضطراری قرار دارند بپذیرند. آلمان 10.000 نفر را قبول کرده در مقابل هلند 250 نفر را پذیرفته!

سال پیش هم سازمان ملل از هلند تقاضا کرده بود ده هزار نفر از پناهجویان سوریه ای را بپذیرد! معاون وزیر دادگستری هلند به 25 نفر رضایت داد! با کوشش های خانم شارون خست هاوزن از حزب سوسیالیست که می گفت از هشت میلیون پناهنده بیش از دو میلیون پناهنده به کشورهای همسایه آمده اند و هلند حداقل باید 5.000 نفر را خودش به هلند دعوت کند … سرانجام آقای فرد تیفنس به 50 نفر رضایت دادند!… این نمایندگان راست افراطی با وقاحت تمام می گویند هلند با این سیاستهای دست و دلبازانه به بهشت پناهندگان تبدیل شده است! آنچه که باور نکردنی است همراهی ارکستر رسانه هاست که بدون کوچکترین انتقادی دائم میکروفون را در اختیار نمایندگان راست افراطی قرار می دهند تا افکار عمومی را هر طوری که می خواهند شکل دهند! هر شب بساط فوتبال سیاسی هیجان انگیزی علیه پناهجویان و خارجی ها ادامه دارد… البته بسیار بندرت نظر مخالفان را هم منتشر می کنند ولی طوریکه در عمل جلب توجه نمی کند زیرا بعد از انتشار نظر مخالفان هرگز ده ها و صدها برنامه میزگرد و اصلاح داده های نادرست و تفسیر و متخصصین و… راه نمی اندازند!

*********************************************** 

Asielzoekers niet in korte procedure

http://nos.nl/video/648813-asielzoekers-niet-in-korte-procedure.html

مارک روته نخست وزیر هلند: ” در هفته های اخیر تعداد تقاضای پناهندگی به هزار نفر در هفته رسیده است. برای جلوگیری از این وضعیت همکاری پلیس، نیروهای نظامی، مرکز تخصصی ردیابی و  بررسی قاچاقچی ها، اداره تابعیت و مهاجرت با همدیگر ضروری است. همزمان برای کنترل اوضاع یگانهای متحرک امنیتی و بازرسی و پلیس و نیروهای ژاندارمری همکاری خود را گسترش داده اند و دست بکار شده اند. ما وضعیت این پناهجویان را نه در پروسه معمولی و سریع بلکه در پروسه ای طولانی تر بررسی خواهیم کرد تا همه حقیقت را کشف کنیم. این مشکلات را در سطح اروپایی هم مطرح خواهیم کرد. … امروز من با وزیر کشور هم صحبت کردم … این مسئله مشکل تمام کابینه هست! “

Rutte: toestroom asielzoekers ontwricht samenleving

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3656363/2014/05/16/Rutte-toestroom-asielzoekers-ontwricht-samenleving.dhtml

نخست وزیر در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی گفت:” این شدت جریان پناهندگی را ما نمی توانیم بپذیریم. … ما داریم بدقت جستجو می کنیم که این پناهجویان از کجا و چگونه به هلند آمده اند. … اگر حقیقت داشته باشد که ایتالیائی ها چشم خودشان را برای تعدادی از پناهجویان بسته اند تا به مسافرت خود به کشورهای دیگر ادامه دهند در آنصورت این به معنی اخلال در سیاست پناهندگی اروپاست.”

سال قبل در مجموع 45 هزار پناهجو از طریق کشورهای آفریقایی از مدیترانه رد شدند و خود را به اروپا رساندند این رقم امسال تا حالا بالغ بر 35 هزار نفر می باشد!

نخست وزیر هلند قول داد که:  ما این جریان را متوقف خواهیم کرد و حقیقت را از اعماق به روی آب خواهیم آورد بزبان دیگر حقیقت را برای همه روشن خواهیم کرد! 

مقاله از روزنامه تراو

http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3656163/2014/05/16/We-ontkennen-dat-dit-een-Europees-probleem-is.dhtml

هنوز دارند مرده ها را دفن می کنند ولی هلند و ایتالیا شروع کرده اند به صدا درآوردن آژیر خطر! در تمام سال 2013 در مجموع 43.000 نفر از طریق دریای مدیترانه وارد ایتالیا شده اند! امسال تا حالا 34.000 نفر وارد شده اند! … ایتالیا مدعی است که بدون کمک سایر کشورهای اروپائی نمی تواند به این همه پناهجو خدمات لازم را ارائه کند. ایتالیا سایر کشورهای اروپائی را تهدید می کند که از این به بعد از پناهجویانی که وارد ایتالیا می شوند اثر انگشت و مشخصاتشان را ثبت نخواهند کرد تا براحتی به کشورهای دیگر بروند و شامل قوانین شنگن و دوبلین نشوند و بدین طریق سایر کشورهای اروپائی نمی توانند آنها را به ایتالیا برگردانند!

دعوا سر این مسئله در اروپا پایانی ندارد. کشورهای شمال اروپائی هم مدعی هستند که میزان مهاجرت و پناهجویی از طریق هواپیما بسیار بیشتر از کسانی است که از طریق قایق وارد اروپا می شوند! …

در هلند ما فقط به مرزهای خودمان نگاه می کنیم و نمی خواهیم بشنویم که این مشکل برای کل اروپاست نه تنها برای ما! … با وجود همه اینها در این سالها ما بیکار ننشسته ایم. در مرزهای بین یونان و ترکیه به ارتفاع چندین متر حصار کشیده ایم و با گشت مرتب قایقهای پلیس اروپائی بگونه ای موثر از ورود پناهجویان به موقع جلوگیری کرده و از مرزهای اروپا مراقبت می کنیم.. … 

یونانی ها می گویند این راه حل ها جدی و اساسی نیستند. آمار نشان میدهد که در سال 2012 از کشورهای سوریه و اریتره و … 72.500 نفر از مرز رده شده اند و در سال 2013 این رقم به 107.000 نفر ارتقا یافت و احتمالا در سال 2014 بیشتر خواهد شد!

بیشترین تعداد به کشور آلمان می روند در چهار ماه اول امسال 50.000 نفر به آلمان رفته اند، فرانسه و سوئد هم در ردیف دوم و سوم قرار دارند.

در ایتالیا هم در سال 2013 تقاضای پناهندگی 60% نسبت به سال 2012 افزایش یافت و به رقم 27.800 نفر رسید.

در هلند در سال 2013 در مجموع 17.000 نفر تقاضای پناهندگی کردند که نسبت به سال 2012 با افزایش 30% روبرو شدیم زیرا در آن سال در مجموع 13.000 نفر تقاضای پناهندگی کرده بودند. …

در سه ماه اول سال 2014 در هلند 4.831 نفر تقاضای پناهندگی کرده اند!

********************************

روز جمعه 16 ماه مه 2014 در روزنامه تلگراف بعد از جلسه کابینه از قول آقای مارک روته نخست وزیر هلند نوشت: ” هلند یک خانه با درهای باز نیست!… سابق بر این هر ماه بطور متوسط 1000 نفر از هلند تقاضای پناهندگی می کرد ولی حالا هر هفته 1000 نفر تقاضای پناهندگی می کند! … آقای مارک رته هم درست مثل آقای فرد تیفنس معاون وزیر دادگستری معتقد است که قاچاقچی ها پشت این داستان هستند! او قول داد که این جریان را متوقف کند و به وضعیت سابق برگرداند!. ”

نخست وزیر گفت: ” رفتار هلند باید سیگنالی برای قاچاقچی ها باشد! این یک مسئله جدی است! اگر این روند ادامه یابد هر سال به اندازه یک شهر کوچک به جمعیت هلند اضافه خواهد شد و این امر پذیرفتنی نیست. … ما این مسئله را در نشست سران اروپا مطرح خواهیم کرد… “

http://www.telegraaf.nl/binnenland/22633571/__Rutte__Nederland_is_geen_open_huis__.html

********************************

آقای فان هیم نماینده پارلمان از حزب دمکرات مسیحی ” خواهان کنترل وسیع دوباره مرزهای هلند توسط نیروهای هلندی است! او می گوید ما باید همین حالا این سیاست را اجرا کنیم ایکاش ایتالیا وظیفه خودش را برای کنترل موثر مرزهای اروپا بدرستی انجام می داد ولی حالا ایتالیا چاره ای جز این برای ما نگذاشته است! “ 

(توضیح از احمد پوری، زیرا ایتالیا گفته است اگر سایر کشورهای اروپایئ در تقسیم عادلانه پناهجویان وظیفه خود را انجام ندهند ما هم بدون گرفتن اثر انگشت و ثبت نام، پناهجویان را آزاد می گذاریم به هر کشوری که خواستند بروند. )

آقای فریتسما نماینده پارلمان از حزب آزادی ( حزب راست افراطی ) گفت: ” ما همواره کنترل مرزها را لازم دانسته ایم ولی در این موقعیت مشخص مطلقا ضروری است. ” ایشان شکایت داشتند که دولت هلند به اندازه کافی نمی تواند پناهجویان را بر اساس قوانین دوبلین اخراج کند! حالا که پناهجویان اریتره ائی بطور توده ای و انبوه به هلند می آیند احتمالا از طریق ایتالیا وارد اروپا شده اند! دولت هلند باید همه آنها را طبق قوانین دوبلین به ایتالیا برگرداند!

آقای فان هیم نماینده پارلمان از حزب دمکرات مسیحی گفت آقای فرد تیفنس معاون وزیر دادگستری سیاست صبر و انتظار را به پیش می برد حالا وقت آنست که با مشت روی میز در مقابل ایتالیا ظاهر شود!

از روزنامه تلگراف 14 ماه مه 2014 http://www.telegraaf.nl/binnenland/22623984/___Controles_aan_de_grens___.html

********************************

” آقای فریتسما از حزب آزاد ( راست افراطی ) از معاون وزیر دادگستری می خواهد که بدون لحظه ای درنگ مرزهای هلند را بروی پناهجویان ببندد! به نظر  آقای فریتسما هلند در مقابل یک فاجعه مهاجرت قرار گرفته است! ”

او معاون وزیر را مسئول این وضعیت قلمداد کرد گفت به خاطر رفتار نرم در مقابل پناهجویان سوریه و عفو دادن به 500 بچه که بیش از پنج سال در هلند اقامت داشتند و کاملا در این جامعه انتگره شده اند “هلند را از نظر خارجی ها به جذاب ترین کشور تبدیل کرده است!” فریتسما ادامه داد ” ما باید از اروپای متحد و قراردادهای شنگن و دوبلین بیرون بیائیم و کنترل مرزهای خودمان را بدست خودمان بگیریم!”  از روزنامه تلگراف 15 ماه مه 2014

http://www.telegraaf.nl/binnenland/22629029/__PVV__sluit_grenzen_per_direct__.html

حزب دمکرات مسیحی به همراه دمکراتهای 66 و چپهای سبز و سوسیال دمکراتها و حزب سوسیالیست از معاون وزیر انتقاد کردند که چرا اول اطلاعات موجود در مورد افزایش تعداد پناهجویان را به پارلمان نداده است و بطور مستقیم با مطبوعات در میان گذاشته است. برخی از نمایندگان پارلمان این عمل او را نوعی بازی فوتبال سیاسی تشنج آفرین نامیدند! آنهم درست در زمانیکه انتخابات پارلمانی اروپا در راه است…

********************************     

نتیجه سیاست ترسی که توسط دولت و احزاب راست افراطی در جامعه کاشته می شود بطور خلاصه  چنین است:  

سونامی پناهجویان هلند را با خودش برده! دست قاچاقچی ها و خلافکاران در کار است… هر سال 65.000 نفر به جمعیت هلند اضافه شود معادل یک شهر کوچک است… فاجعه مهاجرت در پیش روی ما قرار دارد! یگانهای متحرک امنیتی و بازرسی وپلیس و ژاندارمری و اداره تابعیت و مهاجرت و مرکز تخصصی ردیابی و  بررسی قاچاقچی ها و وزارت کشور و کل کابینه باید هماهنگ و متحد با همدیگر کار کنند تا این سونامی و فاجعه را متوقف کنند! پناهجویان از همه امکانات رفاهی برخورد می شوند ولی پدران و مادران ما به خاطر صرفه جویی از خانه سالمندان اخراج می شوند! …

آمارهای رسمی چه می گویند؟ با نگاهی به آمارهای زیر متوجه ابعاد مغزشویی و دستکاری آمارها می شوید!

00000 Eritreërs_f1

همانطوریکه ملاحظه می فرمائید تا ماه مارس سال 2014 کمتر از 1.500 از هلند تقاضای پناهندگی کرده اند!

بی جهت نیست که در هلند ترس از خارجی ها از همه کشورهای اروپائی بیشتر است! پایان این پروسه به کجا منتهی خواهد شد؟

کسانیکه بزبان هلندی آشنایی دارند می توانند اطلاعیه های خبری یا نامه های مرا به نمایندگان پارلمان در باره دستکاری آمارهای پناهندگی در سایت سازمان پناهندگی پرایم ملاحظه کنند. متاسفانه یکهزارم کارهای ما به فارسی ترجمه نشده است.

پیوند چند مقاله فارسی را در زیر می توانید ملاحظه کنید.

هزارن نفر کابینه هلند را محاصره کردند” http://prime95.nl/Persian/PROTEST%2024%20sep.pdf

طرح شکایت جزایی علیه آقای دونر وزیر دادگستری هلند و خانم ریتا فردونک وزیر امور بیگانگان و انتگراسیون هلند. http://prime95.nl/Persian/Donner%20verdonk.pdf

سیاست اتباع بیگانگان هلند سیاستی جنایتکارانه است. http://prime95.nl/Persian/vreemdelingenbleid.pdf

به آمارهای زیر هم توجه کنید… تعداد تقاضاهای پناهندگی نسبت به یک میلیون نفر از جمعیت هر کشور را در این جدول ملاحظه می فرمائید…  هلند در ردیف چهاردهم قرار دارد نه اول!

0001111 Eritreërs

 

کسانیکه بزبان هلندی آشنایی دارند می توانند در باره آمارهای دروغ پناهندگی به اطلاعیه خبری زیر مراجعه کنند. http://prime95.nl/Persian/vreemdelingenbleid.pdf

خانم کورا فان نیونهاوسن از حزب لیبرال هلند در نوزده آوریل 2011 بعد از خودسوزی کامبیز روستایی و اقدام به خودسوزی یکی دیگر از پناهجویان… جهت تطهیر دولت هلند در تلویزیون بارها تکرار کرد که هلند یکی از بهترین کشورهای پناهنده پذیر است و 56% پناهجویان جواب مثبت دریافت می کنند! من در آن اطلاعیه خبری با تکیه بر آمارهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ثابت کرده ام که این دروغ ها با واقعیات چقدر فاصله دارند!

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ماه جون سال 2010 بین شش کشور اروپایئ پناهنده پذیر در رابطه با سه کشور مهم پناهنده خیز تحقیقات کرده است نتایج تحقیقات را در جدولهایی که من خلاصه کرده ام می توانید ملاحظه کنید.

چند درصد از متقاضیان پناهندگی از کشور سومالی در اروپا اقامت پناهندگی سیاسی دریافت میکنند؟  آلمان 74.3% ، فرانسه 45.7% ، انگلیس 45.6% ، بلژیک 25.4% ، سوئد 9.3% ، هلند 1.8% !

برای پناهجویان از کشور عراق در صد پذیرش اقامت پناهندگی سیاسی بقرار زیر است.

آلمان 55.8% ، فرانسه 46.7% ، سوئد 34.1% ، بلژیک 32.7% ، انگلیس 9.2% ، هلند 5.9% !

برای پناهجویان از کشور افغانستان در صد پذیرش اقامت پناهندگی سیاسی بقرار زیر است.

بلژیک 35.6% ، فرانسه 31.3% ، آلمان 12.4% ، سوئد 11.1% ، انگلیس 9.5% ، هلند 2.6% !

***************************** 

برای پناهجویان از کشور سومالی در صد پذیرش اقامت پناهندگی در کل بقرار زیر است.

آلمان 89.4 % ، فرانسه 62.6% ، بلژیک 49.7% ، سوئد  49.7% ، انگلیس 48.7% و هلند 34.3%!

برای پناهجویان از کشور عراق در صد پذیرش اقامت پناهندگی در کل بقرار زیر است.

بلژیک 78.5% ، سوئد . 78.5% ، آلمان 56.2% ، فرانسه 49.1% ، هلند  38.8% ، انگلیس 10.9% !

برای پناهجویان از کشور افغانستان در صد پذیرش اقامت پناهندگی در کل بقرار زیر است.

بلژیک 62.4% ، سوئد . 62.4% ، فرانسه 34.4% ، آلمان 56.2% ، هلند  24.5 % ، انگلیس 9.7% !

همانطوریکه ملاحظه می فرمائید هلند در مجموع بدترین کشور پناهنده پذیر در بین این شش کشور است! ولی نمایندگان پارلمان از احزاب راست براحتی هر دروغی را در مطبوعات تکرار می کنند و خبرنگاران با سئوالات جدی آنها را به چالش نمی گیرند!

دولت هلند دروغ های هوشمندانه دیگری را در مورد آمار پذیرش پناهندگان به سازمان ملل و رسانه های جهان می دهد که عبارتند از:

به تعداد زیادی از پناهندگانی که از کشورهای ناامن و جنگ زده ای مثل عراق، افغانستان، سوریه … می آیند اقامت سه ساله موقت صادر می کند بدون اینکه دلایل و ریشه پناهندگی آنها بررسی کند. بعد از سه سال می گوید که کشور شما امن شده است باید برگردید! درصد بسیار بالایی از این عده را اخراج می کند ولی این اخراجها در هیچ کدام از آمارهای جهانی که سه سال پیش منتشره دیگر اصلاح نمی شود! حتی کسانیکه سه سال پیش اگر علت تقاضای پناهندگی شان بررسی می شد اقامت پناهندگی سیاسی دائمی دریافت می کردند… به همراه دیگران اخراج می شوند!

پناهجویانی که از کشورهای شنگن یا دوبلین وارد هلند می شوند جزء ورودیها شمرده می شوند در حالیکه آنها در کمترین مدت باید به کشور دیگر برگردانده شوند و به نوعی پناهنده جدید در این کشور نیستند!

پناهجویانی که در هلند غیرقانونی بودند و بعد از نا امیدی به کشورهای دیگر می روند بعد از اینکه ثابت می شود از آمده بودند آنها طبق قرارداد دوبلین به هلند بر می گردانند دولت هلند آنها را دوباره بعنوان ورودیهای جدید می شمارد! در حالیکه قبلا شمرده بود! یعنی بعضی ها دو یا سه بار می شمارند! بعضی از پناهجویان را درست لب مرز با یک مصاحبه سریع برمی گردانند و وارد مرحله پناهندگی نمی شوند ولی آنها را بعنوان متقاضی پناهندگی می شمارند!… اینها کلک های هستند که هر کسی آنرا نمی فهمد…

من سالهاست که علیه این تقلب و دستکاری در آمارها مبارزه می کنم. یکبار با یکی از قدیمترین و مجرب ترین نمایندهای مجلس از حزب دمکرات مسیحی که 40 سال نماینده پارلمان بود، در رادیو مناظره آنلاین یک ساعته داشتم. ثابت کردم که آمار اداره تابعیت و مهاجرت مطلقا قابل اعتماد نیست … برای او شرمندگی بسیاری بوجود آمد زیرا ثابت شد که در باره مسائلی حرف می زند که چیز زیادی نمی داند … از جمله اینکه من ثابت کردم اداره تابعیت و مهاجرت هر کسی را که به هر دلیلی از در مرکز پذیرش پناهندگی وارد می شود می شمارد! بزبان دیگر کسانیکه پرونده شان بسته شده اگر مدرک جدیدی ارائه کنند می توانند دوباره وارد پروسه پناهندگی شوند پس او یک نفر است ولی دوبار یا سه بار در آمارها شمرده می شود! پرسیدم این اداره تابعیت و مهاجرت چرا مسائل به سادگی را مراعات نمی کند و اطلاعات قابل اعتماد به جامعه و شما نمی دهد؟ … از آن زمان به بعد حالا اداره تابعیت و مهاجرت در آمارهایش این مسئله را ذکر می کند که چند درصد از تقاضا تکراری بوده است! …

من اگر بخواهم این مسائل را دقیق تر بررسی کنم واقعا مثنوی هفتاد من کاغذ می خواهد. فکر می کنم به مصداق ضرب المثل مشت نمونه خروار است می توانید وضعیت سیاست بیگانگان در کشورهای اروپائی را تصور کنید!

یک آمار مهم را که نک کوه یخ را نشان می دهد به خاطر داشته باشید. طبق آمار موسسه یونایتد تا ماه نوامبر 2012 در مجموع در راه رسیدن به بهشت اروپا بیش از 17.306 نفر یا در دریاها و … غرق شده اند یا بعد از رسیدن به کعبه دمکراسی خودکشی کرده اند!

List of 17306 documented refugee deaths through Fortress Europe

Documentation on 01-11-2012 by UNITED http://www.unitedagainstracism.org/pdfs/listofdeaths.pdf

به نظر می رسد که راه بهشت آزادی در کشورهای اروپایئ و استرالیا اول از دالانهای پر پیچ و خم جهنم اداره تابعیت و مهاجرت رد می شود! به همین دلیل تعداد قابل توجهی با خودکشی، هرگز روی آزادی، دمکراسی و حقوق بشر را نمی بینند!

  1. ده سال پیش قبل از انتخابات نمایندگان پارلمان و دولت جدید، با خانم آلبایراک از حزب سوسیال دمکرات که بعدا معاون وزیر دادگستری شد و آقای هنک کامپ که آنزمان نماینده پارلمان از حزب لیبرالها و مسئول مسائل پناهندگی بود، در یک مناظره تلویزیونی در باره مسئله پناهجویان که پخش مستقیم می شد، شرکت داشتم. من با آمارهای کمیساریای عالی پناهندگان جهان و مدارک مستند دیگر ثابت کردم که آقای کامپ آگاهانه با آمارهای دروغین در جامعه تخم ترس و کین می کارد و در حقیقت ایشان راسیسم را در جامعه رشد می دهند! به محض اینکه من گفتم برخورد آقای کامپ نسبت به مسئله پناهجویان راسیستی است فورا با عصبانیت بمن گفت تو مرا متهم به برخورد راسیسنی می کنی؟ خبرنگار تا آخر برنامه یک کلمه از من سئوال نکرد! بعد از آن به اینگونه برنامه ها دعوت نشدم! بزبان دیگر من از مرز ممنوع رد شده بودم! من حتی بعد از بیان آنهمه فاکت و آمار حق نداشتم او را راسیست بنامم! آقای کامپ از نظر من حتی از خیرت ویلدرس که رهبر حزب راست افراطی و نئوفاشیست هلندی است راست تر و مرتجع تر است… او جزء اولین سیاستمدارانی بود که به موثرترین نحو خارجی ستیزی را در جامعه دامن زد… طرفدار شدید سیاستهای سختگیرانه و محدود کردن پناهندگان بود… با این سیاستها تبدیل به ستاره فوتبال سیاسی خارجی ستیز هلند شد… بعد از انتخابات راهش را بسوی وزارت دفاع باز کرد! شما مقایسه کنید رفتار سخاوتمندانه خبرنگاران را در برخورد به مصاحبه های آقای ویلدرس یا نمایندگان پارلمان از احزاب راست و راست افراطی! میکروفون را بطور کامل در اختیار آنها قرار میدهند به مخالفانشان حتی توهین شخصی می کنند ولی می توانند بدون کوچکترین انتقاد به صحبتهایشان ادامه دهند!

 احمد پوری 20 – 05 – 2014 هلند

apouri@gmail.com

www.prime95.nl

tel: 0031703050415 / 0031703803058

mobile: 0031655362313

facebook,   https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/880956861923550

https://www.prime95.nl/MainW/2014/05/20/2935/

پاسخی بگذارید