پرایم

سازمان پناهندگی پرایم

مصاحبه با احمد پوری در باره خطر نئوفاشیسم و امکان پیروزی راست افراطی (1)

در سال 2014 رادیو شبکه زنان سوئد این مصاحبه را با احمد پوری در باره خطر نئوفاشیسم و امکان پیروزی راست افراطی کرده است. محتوای اصلی این مصاحبه به وضعیت… ادامه مطلب >

نخست وزیر هلند: یا ارزش‌های جامعه هلند را بپذیرید، یا از کشور ما بروید.

مصاحبه بی بی سی در برنامه جام جهان نما با احمد پوری در باره صحبت ها وشعارهای راست افراطی نخست وزیر هلند در رقابت احزاب سیاسی، قبل از انتخابات پارلمان… ادامه مطلب >