Turkiye insan haklari vakfi
insan haklari dernegi
Mazlum Der
Savas karsitlari
Avrupa insan hakalari mahkmesi
TURK TABIPLERI BIRLIGI

 

14 - 9 - 2005

 

 

 

24 eylülde  meclisi  işgale

24 eylül  saat 13 .oo de  den haag da meclis çevresi kalabalık bir kitle tarafından işgal edilecektir. Göstericiler Cumartesi Prinsjesdag dan sonra elle tutuşup  sembolik şekilde sırtlarını meclise döneceklerdir. Kuşatma ya  bir kilometre uzunluğunda binlerce insanın katılması bekleniyor.

Ülke genelinde yapılan seçimlerde açıkaça belli ki artık bu meclis yaptıkları ile miladını doldurmuştur.Bunun en açık kanıtı ise ülke genelinde yapılan anketler sonucunda  Hollanda halkının ancak  %19  hükümeti desteklemektedir.

30 - 7 - 2005

 

 

 

İnsan hakları evrensel beyannamesi ( 10 Aralik1948)

Önsöz

İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez haklarının tanınması hususunun, hürriyetin, adaletin ve dünya barışının temeli olmasına,

İnsan haklarının tanınmamasının ve hor görülmesinin insanlık vicdanını yaralisayana sevkeden vahşiliklere sebep olmuş bulunmasına, dehşetten ve yoksulluktan kurtulmuş insanların, söz ve inanma hürriyetlerine sahip olacakları bir dünyanın kurulması en yüksek amaçları oralak ilan edilmiş bulunmasına,

 

30 - 7 - 2005

 

 

Kopenhag Kriterleri

22 Haziran 1993 tarihinde yapılan Kopenhag Zirvesi'nde, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği'nin genişlemesinin Merkezi Doğu Avrupa Ülkelerini kapsayacağını kabul etmiş ve aynı zamanda adaylık için başvuruda bulunan ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmeden önce karşılaması gereken kriterleri de belirtmiştir. Bu kriterler siyasi, ekonomik ve topluluk mevzuatının benimsenmesi olmak üzere üç grupta toplanmıştır.

30 - 7 - 2005

 

 

 

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Dokümantasyon Merkezi

F tipi Afet Üzerine

2001 yılına girerken dozu yüksek bir şiddet travmasına uğradık. İnsan ve toplum sağlığını bozan, yaralayan ve gelecek nesillerde hastalık izleri görülecek olan bir dehşet yaşadık. Çernobil enerji santralı kazasının yarattığı nükleer kirlenme gibi bir şey. Peki sonuçlarını ve etkilerini onarmak tedavi etmek bir toplumsal projeyi gerektiren bu şiddetin nedeni ne idi?

Gerçekte Türkiye bir F tipi şiddet kasırgasına uğramıştı. Devlet, on yedi cezaevine altmış milyon ABD dolarlık bir yatırım planlamıştı 1992 yılında. Terörle mücadelede yeni bir adım atılıyordu. Terör örgütlerinin ideolojik çalışma ortamı yok edilecek, koğuşların sağladığı dayanışma kırılacaktı. Bu da tutuklu ve hükümlülerin istenildiği anda her türlü ilişkisini kesmeye ve tam bir denetim sağlamak üzere mutlak yalnızlaştırmaya elverişli hücre sistemiyle ve yüksek güvenlikli F tipi cezaevleriyle sağlanacaktı.

 

30 - 7 - 2005

 

 

Çocuk haklarına dair sözleşme
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir.

ÖNSÖZ

Bu Sözleşmeye Taraf Devletler:

Birleşmiş Milletler Andlaşmasında ilân edilen ilkeler uyarınca insanlık ailesinin tüm üyelerinin, doğuştan varlıklarına özgü bulunan haysiyetle birlikte eşit ve devredilemez haklara sahip olmalarının tanınmasının, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu düşünerek,

 

Saturday, March 12, 2005

 

 

 

Çağrı

8 mart dünya emekçi kadınlar gününde den haag da buluşalım .

8 mart dünya emekçi kadınlar günün de prime a bağlı kadın örgütlenmesi tarafından zor durumdaki kadın ilticacılar ile dayanışmak için bir eylem

düzenlemektedir.

 

Buluşma yerimiz saat 14.oo da den haag centraal station olacaktır. Saat 14.30 da yürüyüş başlayıp, saat 15.oo civarlarında ise 2 de kamer ( parlamento) önünde eylem devam edecektir.

 

Gösteriye katılan tecavüz mağduru bir çok kadın, gerek topluluk gerek ise basın mensupları önünde teşhir olmamak ,için yüzlerini beyaz maske ile kapatacaklardır.Bu anlamda yürüyüşe katılan insanlardan beklentimiz bu insanlarla dayanışma amacı ile yüzlerini kapatmalarıdır.

 

Hollanda da öne çıkmış bir çok kadın, bu eylem vesilesi ile ilticacı kadınların hakların savunmak için girişimlerde bulunacaklardır.

 

Bizler bu işin politik partilere de dayatılması gerektiğine inanıyoruz. Bu anlamda özel olarak Ayaan Hirsi Ali den de beklentilerimiz var. özelikle baskının ve korkunun( geri gönderilme korkusu) her türlüsüne yaşayan ilticacı kadınlar ile dayanışma içerisinde olmasını bekliyoruz.

 

Hepimiz açısından şu çok açık ki; özelikle diktatör rejimlerle yönetilen 3. dünya ülkelerinde , savaş zamanlarında bir çok erkek, kadın ve çocuk baskıya ve zulme maruz kalmaktadırlar. Fakat bu durumda kadınlar genelde diğerlerine nazaran daha fazla baskı altına alınmaktadırlar. Örneğin şu çok açık ki Kongo,Ruanda seralion,sudan,Somali,Liberya,Angola ve buna benzer bir çok ülkede sistematik olarak kadınlara tecavüz edilmektedir.

 

Bir çok ülke lideri ve yöneticisi bu yaşanan olayları bilmelerine rağmen yaşanan olayların üzerine gitmemiştir ve-veya gidememiştir.Amnesty intenational,İnsanhakları dernekleri ve Birleşmiş milletler gibi kurumların açıklamalarına göre, kadınlara tecavüz etme olayı halkı baskı altına almak için birer askeri strateji olarak kullanılmaktadırlar.

 

Ayrıca kadınlar eşleri kardeşleri babaları ve çocukları tarafından da baskı altına alınmaktadırlar.Bir çok kadının tecavüz olayından sonra öldürüldükleri çok açıktır.Fakat tecavüz olayından sonra yaşayabilen kadınların bir çoğu ise,aile fertleri ve toplum tarafından suçlu görülmekte,dışlanmakta veya tamamen izole edilmeye çalışılmaktadır. Bu durumda olan kadınların çok az bir kısmı ise Hollanda’nın da içerisinde olduğu, Avrupa ülkelerine mülteci olarak gelmektedirler.

 

Maalesef uluslar arası anlaşmalar olmasına rağmen, bu kadınlara Hollanda nın anlayışı oldukça kıttır.Bu insanların bir çoğu iltica başvuların dan

sonra ülkeyi 48 saat terk etmeleri için sokağa atılmakatadırlar.Bir çok uzman ve ilticılarla çalışan örgütlerin uyarılarına rağmen,bürokrasinin de etkisi ile yaşanan olaylarlara tamamen vurdum duyamaz bir anlayış içerisinde olan , Hollanda hükümeti ise bu konuda sorumluluklarını yerine getirmemektedir.

 

Bu kadınların hakları belki de hiçbir zaman tanınmayacak, bir çok kadın çocukları ile sokağa atılıp kaderlerine terk edilmektedirler.

Bu anlamda bizler prime çalışanları olarak anlamlı bir gün olan 8 mart dünya emekçi kadınlar gününde bu kadınların ne türlü tehlikeler içerisinde yaşamak zorunda kaldıklarını tekrar ve tekrar gözler önüne sermek istiyoruz.

 

Tecavüz mağduru kadınlar ile ilgili proje :

Bundan öteye kurumumuz (prime) tarafından tecavüz mağduru kadınlarala ilgili birkaç tane proje hazırlığı içerisindedir.Bu projelerden birisi bu kadınların başından geçenleri kitaplaştırmaktır. Ayrıca ülke çapında avukatlar, ulusal ve uluslar arası uzmanlar bu işin psikoljik ve hukuki boyutunu araştımakla meşgüldürler.

 

Hazırlanan bu kitap meclis üyelerine ve parti başkanlarına da sunulacaktır.

Hazırlanan projelerin bir anlamda amacı şudur ki: Bütün meclis üyeleri ve komisyonlarını bu işten haberdar etmek ve bu kadınların hangi zor koşularda yaşamak zorunda olduklarını anlatmak ve adaletin yerine gelmesini

Sağlamaktır.

 

Bundan öteye yapılamak istenen şeylerden biriside , bilim adamarı ile ve bu işle ilgili olan insanlarla farklı seminerler paneller düzenleyip, çözüm konusunda tartışıp, çözüm üretmeye çalışmaktır.

 

Bu anlamda kendin de bu sorumluğu gören insalar ile birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağız.

 

İlticacalar örgütü prime adına

 

Ahmed Pouri ( koordinatör)

Tel:070 –30 50 415 / 06-55 36 32 13

 

Bu eylemliliklere aşağıda adı yazılı kurum ve örgütler destek vermiştir:

 

 1. PVDA ( Partij van de Arbeid )
 2. Groen Links
 3. SP ( Socialistische Partij )
 4. VSAN (Vereniging Sociale Advocaten Nederland)
 5. Stichting Advocaten zonder grenzen Nederland
 6. Vrouwen tegen uitzetting
 7. Wij Vrouwen Eisen
 8. SMA ( Stichting Mensenrechten Advocaten )
 9. IAPL ( International Association of People’s Lawyers )
 10. VON ( Vluchtelingenorganisatie Nederland)
 11. Stichting X - Y
 12. Stichting LOS
 13. ASKV
 14. IKV
 15. Van harte pardon
 16. Kerk en Vrede
 17. Mama Cash
 18. De fabel van de illegaal
 19. Werkgroep Vluchtelingen Vrij
 20. TUHID (Turks/Nederlands mensen rechten vereniging)
 21. (EMCEMO) Euro Mediterraan Centrum Migratie en ontwikkeling
 22. Sudanese Asielzoekers Comité
 23. Politiek Infocentrum Wageningen
 24. Steungroep vrouwen zonder verblijfsvergunning ( SVZV )
 25. Onbegrensd
 26. Stichting SONIDO
 27. Stichting IZADORAN
 28. ( WRGV) Werkverband Religieuzen voor Gerechtigheid en Vrede
 29. ( BBN ) Basis Beweging Nederland
 30. PLATFORM ASIELZOEKERS IJMOND
 31. Stichting Noodopvang L’dam-Voorburg
 32. Stichting Kroesje
 33. SAMAH Stichting Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers Humanitas
 34. AVA Afghaanse vereniging Alpen & De Rijn
 35. Respons Steunpunt voor mensen zonder documenten in Friesland .
 36. De Unie van Afghaanse Verenigingen in Nederland (UvAViN)- overkoepelende organisatie vaan Afghaanse plaatselijke org. In Nederland. (bijgesloten 18 plaatselijke organisaties)
 37. De Culturele Vereniging Ariana te Den Bosch en Omstreken.
 38. Afghaanse culturele Vereniging te Haarlem & Omstreken.
 39. Vereniging van Afghanen in Helmond.
 40. De Culturele Vereniging ARYANA te Westland & O.
 41. Vereniging van de Vrienden van ARIANA te Amersfoort en Omstreken
 42. Silence for Peace
 43. stichting Afrikan SKY ( landelijke organisatie voor vrouwen van hoorn van Afrika)
 44. Aksi
 45. HTIF ( Federatie van Arbeiders uit Turkije
 46. TIOD ( Turkse Arbeiders en Studenten Vereniging )
 47. Komitee MarokKanen voor Mensenrechten in Nederland (KMM)
 48. Het Marokkaans initiatief voor Sociale cohesie en burgerschap tegen discriminatie en marginalisatie
 49. Mesopotamie Studenten Vereniging
 50. ATKB (Amsterdams Turkse Vrouwenvereniging)
 51. Ethiopische Vrouwen Comité
 52. Home on Earth
 53. Vluchtelingencordon Fryslan
 54. Stichting Vluchtelingen Zorg Wunseradeel
 55. Werkgroep tegen geweld tegen vrouwen in Fryslân
 56. Stichting Initiatiefgroep Koerdistan (SIK)
 57. Agri – Solidariteitskomitee
 58. Koerdistan-Amersfoort
 59. Nederlands Solidaritetiskomitee Öcalan
 60. Stichting KOM
 61. Vereniging Afgaanse vluchtelingen Westland
 62. www.streamtime.org ( media activisten van Irak , Afganistan etc. )
 63. Women Organisation of March-8 (Iranian and Afghanistani )
 64. www.press4all.org
 65. Iraanse Revulutionare Arbeiders Organisatie ( Rahe Kargar )
 66. toekomst / rood

Bij dit Platform zijn direct of indirect betrokken:

Vluchtelingenwerk AZC Heemskerk, Actiecomité Aziza, Actiecomité Mazreku, Comité Noodhulp Asielzoekers IJmond, GroenLinks, Heemskerk Gastvrij, Kritische Gemeente IJmond, Partij van de Arbeid, Raad van Kerken, Socialistische Partij, Stichting Kennemer Noodopvang, Vluchtelingenwerk IJmond Noord, Vluchtelingen Werk Velsen, Vredesplatform IJmond en Vrouwen voor Vrede IJmond.

 

Voor meer informatie namens stichting PRIME

Ahmed Pouri ( coördinator ) Tel: 0703050415 / 0655362313

 

 
  Ana Sayfa