Saturday, March 12, 2005

 

 

 

INTERNATIONALE VROUWENDAG

DEMONSTRATIE

Dinsdag 8 maart 2005 in Den Haag

Wij vragen:

- Solidariteit met vluchtelingenvrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld.

- Het nakomen van internationale afspraken over schending van mensenrechten.

- Deskundige opvang van vrouwen in de asielprocedure.

- Geen uitzetting van vrouwen die slachtoffer zijn geweest van seksueel -geweld in hun eigen land en naar Nederland zijn gevlucht.

Vrouwen worden op grote schaal slachtoffer van (vooral seksueel) geweld bij arrestatie, op politiebureaus en in gevangenissen. Verkrachting van vrouwen maakt deel uit van de militaire strategie in veel landen, zoals in Kongo, Rwanda, Angola, Sierra Leone, Somalië, Sudan, Liberia. Het is een van de machtigste wapens om de maatschappij onder druk te zetten. Vrouwen zijn bovendien vaak getuige van het afslachten van hun man, ouders, broers , zusters en kinderen. Vrouwen die de verkrachtingen overleven, worden vervolgens ook nog vaak slachtoffer van eerwraak. Schaamte en schuld worden bij haar gelegd. Van deze vrouwen weet een klein deel het land te ontvluchten en komt in Nederland aan, een land waarvan je zou verwachten dat het de internationale afspraken nakomt en waar de schending van mensenrechten wordt erkend.

Verzamelen 14.00 uur Centraal Station Den Haag

15.00 uur aankomst op Het Plein voor de TWEEDE KAMER

alwaar manifestatie met spreeksters en aanbieden

petitie aan vaste kamercommissie

 

Vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld durven meestal niet herkenbaar in beeld te komen. Daarom vragen wij iedereen uit solidariteit met hen zwarte kleding en witte maskers te dragen.

 

De manifestatie is ook de start van een langlopend

Project voor vluchtelingenvrouwen die

slachtoffer zijn geworden van seksueelgeweld

 

In Nederland kunnen vrouwen normaal gesproken na vele jaren nog aangifte doen van verkrachting. Wij eisen voor vluchtelingenvrouwen dezelfde clementie. Op dit moment worden dossiers verzameld en wordt een zwartboek samengesteld. De komende tijd zullen expertbijeenkomsten worden georganiseerd op diverse plaatsen in Nederland.

Voor meer informatie PRIME 0703050415 / 0655362313

Met steun van:

 

 1. PVDA ( Partij van de Arbeid )
 2. Groen Links
 3. SP ( Socialistische Partij )
 4. VSAN (Vereniging Sociale Advocaten Nederland)
 5. Stichting Advocaten zonder grenzen Nederland
 6. Vrouwen tegen uitzetting
 7. Wij Vrouwen Eisen
 8. NJCM (Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten)
 9. SMA ( Stichting Mensenrechten Advocaten )
 10. IAPL ( International Association of People’s Lawyers )
 11. VON ( Vluchtelingenorganisatie Nederland)
 12. Stichting X - Y
 13. Stichting LOS
 14. ASKV
 15. IKV
 16. Van harte pardon
 17. Kerk en Vrede
 18. Mama Cash
 19. De fabel van de illegaal
 20. Werkgroep Vluchtelingen Vrij
 21. TUHID (Turks/Nederlands mensen rechten vereniging)
 22. (EMCEMO) Euro Mediterraan Centrum Migratie en ontwikkeling
 23. Sudanese Asielzoekers Comité
 24. Politiek Infocentrum Wageningen
 25. Steungroep vrouwen zonder verblijfsvergunning ( SVZV )
 26. Onbegrensd
 27. Stichting SONIDO
 28. Stichting IZADORAN
 29. ( WRGV) Werkverband Religieuzen voor Gerechtigheid en Vrede
 30. ( BBN ) Basis Beweging Nederland
 31. PLATFORM ASIELZOEKERS IJMOND
 32. Stichting Noodopvang L’dam-Voorburg
 33. Stichting Kroesje
 34. SAMAH Stichting Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers Humanitas
 35. AVA Afghaanse vereniging Alpen & De Rijn
 36. Respons Steunpunt voor mensen zonder documenten in Friesland .
 37. De Unie van Afghaanse Verenigingen in Nederland (UvAViN)- overkoepelende organisatie vaan Afghaanse plaatselijke org. In Nederland. (bijgesloten 18 plaatselijke organisaties)
 38. De Culturele Vereniging Ariana te Den Bosch en Omstreken.
 39. Afghaanse culturele Vereniging te Haarlem & Omstreken.
 40. Vereniging van Afghanen in Helmond.
 41. De Culturele Vereniging ARYANA te Westland & O.
 42. Vereniging van de Vrienden van ARIANA te Amersfoort en Omstreken
 43. Silence for Peace
 44. stichting Afrikan SKY ( landelijke organisatie voor vrouwen van hoorn van Afrika)
 45. Aksi
 46. HTIF ( Federatie van Arbeiders uit Turkije
 47. TIOD ( Turkse Arbeiders en Studenten Vereniging )
 48. Komitee MarokKanen voor Mensenrechten in Nederland (KMM)
 49. Het Marokkaans initiatief voor Sociale cohesie en burgerschap tegen discriminatie en marginalisatie
 50. Mesopotamie Studenten Vereniging
 51. ATKB (Amsterdams Turkse Vrouwenvereniging)
 52. Ethiopische Vrouwen Comité
 53. Home on Earth
 54. Vluchtelingencordon Fryslan
 55. Stichting Vluchtelingen Zorg Wunseradeel
 56. Werkgroep tegen geweld tegen vrouwen in Fryslân
 57. Stichting Initiatiefgroep Koerdistan (SIK)
 58. Agri – Solidariteitskomitee
 59. Koerdistan-Amersfoort
 60. Nederlands Solidaritetiskomitee Öcalan
 61. Stichting KOM
 62. Vereniging Afgaanse vluchtelingen Westland
 63. www.streamtime.org ( media activisten van Irak , Afganistan etc. )
 64. Women Organisation of March-8 (Iranian and Afghanistani )
 65. www.press4all.org
 66. Iraanse Revulutionare Arbeiders Organisatie ( Rahe Kargar )
 67. toekomst / rood

(deze lijst zal worden aangevuld met alle organisaties die zich achter de actie stellen)

 
  Home