گوشه ای از زندگی برباد رفته مصطفی صفری در کشور “عدالت و قانون” در هلند

گوشه ای از زندگی برباد رفته مصطفی صفری در کشور “عدالت و قانون” در هلند. مصطفی در 61 سالگی زندگی را بدرود گفت. او 19سال غیرقانونی و بدون چشم انداز بهتر در هلند زندگی کرد. مصطفی یکی از قربانیان سیاست بیگانه ستیز دولت هلند که بطور دائم سخت تر و غیرانسانی تر می شود.

او مانند یک بیگانه، غیرقانونی، بی مدرک… به خاک سپرده شد!

احمد پوری (هلند) 02 – 07 – 2016

دیدگاه

 1. ali.best

  با درود به عمو مصطفی صفری
  جمهوری اسلامی عمر همه ما رو به یغما برد
  اما در مورد مصطفی صفری واقعا نمی دونم چه بگم بعد نوزده سال غیرقانونی زندگی کردن واین
  پایان عمو مصطفی
  در پایان از احمد پوری برای تمای زحماتی که برای مصطفی و من و دیگر پناهجویان میکشه
  چیزی ندارم جز درود به شرفت پوری

پاسخی بگذارید