23-6-2003

 

 

 

persbericht 23-6-2003

Het is tijd om onze solidariteit te tonen met het volksverzet in Iran. A.s. dinsdag grote demonstratie in Den Haag.

 

In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn in de nacht van 10 op 11 juni meer dan 3.000 jongeren de straat opgegaan , om te protesteren tegen de terreur van de geestelijke leiders van de islamitische republiek. Het protest begon bij de universiteit van Teheran. Directe aanleiding vormde de privatisering van de universiteit en . De demonstranten eisten ook de vrijlating van politieke gevan­ge­nen. Ordetroepen moesten er aan te pas komen, aangevuld met bassid­ji, fundamentalistische vrijwilligers. Tachtig jongeren werden toen gearresteerd.

Wij willen iedereen uitnodigen om zich solidair te tonen met het Iraanse volk en mee te doen met de demonstratie die a.s. woensdag in Den Haag wordt gehouden. We verzamelen ons om 12.30 op het Malieveld, tegenover station Den Haag C.S. We zullen na een manifestatie aldaar, vertrekken richting het vredespaleis.

Verzet breidt zich uit

Na deze studentenopstand werd de actie gepolitiseerd; i n heel Iran zijn mensen de straat opgegaan om steun te betuigen aan de studenten en te demonstreren tegen het onderdrukkende regime. Er is een ware volksopstand uitgebroken! Zo vonden en vinden protesta c ties plaats in grote steden als Tabriz, Urumijeh, Mashad, Shiraz, Isfahan, Hamadan. In Beshahr zijn zo'n 2.000 arbeiders in hongersta­king.

Het faillisement van de i slamitische republiek

Na 6 jaar president Khatamy, die de verwachtingen van hervor­mingen niet waar heeft kunnen maken, richt het verzet zich tegen de gehele islamitische republiek. Men wil geen schijn­hervormingen, maar echte democratie en sociale bevrijding.

De werkelijke macht berust momenteel bij diverse Hezbollahorganisaties o.l.v. geestelijk leider Khameny. De officiële regering van president Khatamy heeft zelf verklaard dat al hun progingen voor hervormingen stranden op de z.g. Raad van de Hoeders.

De hervormers bieden dus geen oplossingen. De ultraconservatieven van ayatollah Khamenei bieden geen enkele oplossing. In tegendeel: Zij zijn zelf de oorzaak van de enorme ellende van de over­grote meerder­heid van de Iraanse bevolking, zoals armoede, werkloosheid, uitzichtloosheid! De regering van president Khatamy heeft onderhand zijn legitimiteit verlo­ren.

Bemoeienis van de VS niet gewenst in Iran

De islamitische regering heeft nu zijn basis bij het publiek verloren. Het zoekt zijn steun bij o.a. knokploegen om met ijzeren vuist grip te blijven houden op de bevolking. Dit is in feite een teken van hoe zwak het draagvlak van de politiek in de maatschappij is. Verzet tegen dit regime komt van binnenuit de bevolking en moet een eigen weg zien te vinden om tot een democratische revolutie te komen. En die weg is al voor een groot gedeelte afgelegd. In tegenstelling tot Irak, is er in Iran al jaren een volksbeweging aan de gang. Als Amerika zich gaat bemoeien met de interne Iraanse aangelegenheden, zal dat alleen een strenger optreden van fundamentalistische islamitische regime legitimeren. Democratie is niet te koop en kan ook niet cadeau gegeven worden. Opgeroepen wordt om er zorg voor te dragen dat Amerika met zijn handen van Iran afblijft!

Eenwording van het verzet

Ondanks het gebruik van een ijzeren vuist, werkt deze actie van het fundamentalistische regime nu alleen nog maar averechts. Het Iraanse volk heeft de kritische fase achter de rug; onderdrukking en machtsmisbruik maken geen indruk meer, maar creëren een onderlinge band die het verzet vormgeven.

De wil tot verandering is groter dan ooit, maar de harde hand van de regering heeft inmiddels wel voor de nodige slachtoffers gezorgd. Op afschrikwekkende en illegale manier wordt geprobeert de opstand te onderdrukken. Vier studenten hebben inmiddels officie ël de dood gevonden. Het aantal vermissingen wordt echter niet vrijgegeven en duizenden zijn in de gevangenis beland.

Begin van het einde

Het massale volksverzet in Iran kan na 24 jaar het begin van het einde betekenen van de terreur van de mollahs. De acties zijn de langste in de geschiedenis van de huidige Islamitische Republiek Iran. Dat zegt veel over de juiste tac­tiek die gevolgd wordt.

De terreur die de mollahs toepassen is geen teken van kracht. Opgepakte studenten, journalisten en leiders van de oppositie worden gemarteld. O m een afschrikbeleid voor de oppositionele krachten te voeren, worden nu mensen in het openbaar onthoofd, gestenigd, de ogen uitgestoken en ledematen afgehakt. Zo proberen zij het volk te intimi­de­ren. Met andere woorden, heel Iran is nu tot martelkamer ingericht. DAT IS IRAN ANNO 2003!

Wat het Iraanse volk op dit moment nodig heeft, is het gevoel dat men in het buitenland solidair met ze is. Dat is wat anders dan rechtstreekse bemoeienis van buitenaf. Er is een vraag om morele steun. Om die reden is er nu in Den Haag deze demonstratie georganiseerd. Steun het volksverzet in Iran!

Namens stchting PRIME

Ahmed Pouri

For meer informatie : 06- 55362313 / 070- 3050415

 

 
  Home