NOTEN

 1. 'Stop het huidige uitzettingsbeleid', krant bij een brede campagne tegen het huidige uitzettingsbeleid, februari 1997.
 2. Leidsch Dagblad 9 november 1996.
 3. Ingezonden brief van ds. Bram Grandia, Trouw 4 juli 1996.
 4. Factsheet Vluchtelingenwerk Iran, januari 1996.
 5. Trouw, 30 november 1995.
 6. Nabard Culturele Associatie-Nederland, 25 januari 1997, 'Situatie van mensenrechten in Iran en de kritische gezichtspunten betreffende de manier van verificatie van Iraanse asielaanvragen door het Ministerie van Justitie in Nederland.
 7. Factsheet VVN, januari 1996.
 8. Amnesty International, december 1994 en augustus 1995.
 9. Amnesty International, mei 1995.
 10. Amnesty International, 16 december 1994.
 11. Human Rights Watch, maart 1996.
 12. Trouw, 2 augustus 1996.
 13. Factsheet VVN, januari 1997.
 14. Milliyet, 7 november 1995.
 15. De afdoeningsnotitie is na het ambtsbericht gemaakt om toelating en verwijdering verder uit te werken.
 16. Telegraaf, 1 augustus 1996.
 17. Persbericht op ANP van de Mojaheddin, 22 februari 1996.
 18. Sunday Times, 16 juni 1996.
 19. Een lijst met de namen van de slachtoffers en een omschrijving van de gebeurtenissen ligt ter inzag bij Centrum Informatie en Documentatie Israël. Bovenstaande informatie is afkomstig van CIDI, maart 1996 "dossier Iran".
 20. Petitie Iraanse vluchtelingen, 29 januari 1997.
 21. Trouw, 30 november 1996.
 22. Trouw, 11 april 1997.
 23. Trouw, 27 juli 1996.
 24. R. Bahram, Documents related to the terrorism of the Islamic Republic of Iran, mei 1993
 25. Ingezonden brief Trouw, 15 juni 1996.
 26. IND-werkinstructie nummer 69, 10 mei 1996.
 27. Amnesty International, 16 december 1994.
 28. Nieuwsbrief asiel en vluchtelingenrecht, februari 1997.
 29. Trouw, 30 april 1996.
 30. Nieuwe Revu, 25 september 1996.
 31. Persbericht PRIME, 13 maart 1997.
 32. Trouw, 12 april 1997.
 33. Activist 024, januari/februari 1997.
 34. Persbericht PRIME, 6 februari 1997.
 35. Trouw, 22 juli 1996.
 36. Volkskrant, 19 juli 1996.
 37. Leidsch Dagblad, 27 juni 1996.
 38. Trouw, 15 april 1997.
 39. Verslag van de The British Committee for Iran Freedom, 26 juni 1996
 40. Zie noot 19.
 41. Amnesty International, augustus 1995.
 42. Country Reports on Human Rights Practices for 1995.


Terug