Het is tijd dat de wereld zijn solidariteit toont met het Iraanse volksverzet !

In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn in de nacht van 10 op 11 juni meer dan 3.000 jongeren, met gevaar voor eigen leven, de straat opgegaan, om te protesteren tegen de terreur van de geestelijke leiders van de islamitische republiek. De demonstranten eisten de vrijlating van alle politieke gevan­ge­nen. Ordetroepen moesten er aan te pas komen, aangevuld met fundamentalistische vrijwilligers , om de opstand met geweld de kop in te drukken.

Verzet breidt zich uit

Na de studentenopstand werd de actie gepolitiseerd; in heel Iran zijn mensen in verzet gekomen om steun te betuigen aan de studenten en te demonstreren tegen het onderdrukkende regime . Al sin d s die datum zijn er ruim 10.000 mensen opgepakt en vastgezet in de afschrikwekkende gevangenissen van de uitvoerders van deze dictatuur. Martelingen vinden plaats, een onbekend aantal mensen is verdwenen of ontvoerd en doodvonnissen worden voltrokken. Heel Iran is tot martelkamer ingericht !

Bemoeienis van de VS niet gewenst in Iran

Het islamitische re gime heeft nu zijn basis onder het publiek verloren. Het zoekt zijn steun bij o.a. knokploegen, om met ijzeren vuist grip te blijven houden op de bevolking. Als Amerika zich gaat bemoeien met de interne Iraanse aangelegenheden, zal dat alleen een strenger optreden van het f undamentalistische islamitische regime legitimeren. Democratie is niet te koop en kan ook niet cadeau gegeven worden. Opgeroepen wordt om er zorg voor te dragen dat Amerika met zijn handen van Iran afblijft!

Begin van het einde

Het massale volksverzet in Iran kan na 24 jaar het begin van het einde betekenen van de terreur van de mollahs. Wat het Iraanse volk op dit moment nodig heeft, is het gevoel dat men in het buitenland solidair met ze is. Er is een vraag om morele steun. Om die reden is er nu in Den Haag deze demonstratie georganiseerd.

Steun het volksverzet!

Weg met de islamitische republiek in Iran!

 

 
  Home