Saturday, March 12, 2005

 

 

 

Stop het verdonkeremanen van vrouwenrechten.

 

Op 8 maart 2005 om 13.30 uur wordt een petitie aangeboden aan een vertegenwoordiging van de Vaste Kamer Commissie voor Justitie en Integratie.

Om 14 uur start een indringende demonstratie van honderden vrouwen in zwarte kleding en met witte maskers die eindigt op Het Plein om 15.00 uur.Daar zullen verschillende sprekers het woord voeren. Wij verwachten onder meer Anja Meulenbelt ( Eerste kamerlid SP) , Khadija Arib( Tweede kamerlid PVDA), Agnes Kant (Tweede kamerlid SP), Marijke Vos (Tweede kamerlid Groen Links) en Mevrouw van Berkum ( voorzitster van stichting Pharos). Vele prominente vrouwen zullen deelnemen.

 

Op Internationale Vrouwendag gaan honderden vrouwen de straat op uit solidariteit met vrouwelijke asielzoekers die te maken hebben gehad met seksueel geweld in hun land van herkomst. Daar waar Nederlandse slachtoffers nog tot vijftien jaar na de misdaad aangifte mogen doen, krijgen vrouwelijke asielzoekers maar één keer de kans om te vertellen over de manier waarop zij seksueel misbruikt zijn en soms daarvoor vervolgd werden.

Terwijl Nederlandse slachtoffers van seksueel geweld de gelegenheid krijgen om hun verhaal te vertellen als ze daaraan toe zijn, in alle rust, begeleid door deskundigen, moeten vrouwelijke asielzoekers dat binnen 48 uur na aankomst in Nederland doen, niet in alle rust en zonder enige deskundige begeleiding.

Waar Nederlandse slachtoffers gehoord worden door zedenspecialisten, worden er geen specialisten voor asielzoekers ingeschakeld.

 

Het wordt de hoogste tijd dat het Nederlandse asielbeleid oog krijgt voor de discriminatie van vrouwelijke asielzoekers ten opzichte van andere slachtoffers van seksueel geweld in Nederland, zo vinden tientallen maatschappelijke en politieke organisaties.

Wij vragen om gelijke behandeling van seksueel misbruikte vrouwen en dus naleving van artikel 1 van de grondwet, ook voor asielzoekers!

 

Het slechte beleid van de IND ten aanzien van vrouwen die te maken hebben gehad met seksueel geweld is maar één voorbeeld van het alom falende overheidsbeleid, waar het gaat om de bescherming van vrouwenrechten onder asielzoekers in Nederland.

De actie op 8 maart is het begin van een project over vrouwen die seksueel misbruikt zijn in hun land van herkomst, op weg naar Nederland en soms ook in Nederland nadat zij op straat zijn gedumpt.

 

Er wordt momenteel in samenwerking met advocaten en deskundigen gewerkt aan een zwartboek, waarin het falende beleid ten opzichte van seksueel misbruikte asielzoekers aan de kaak zal worden gesteld.

Seksueel misbruikte vrouwen worden met uitzetting bedreigd of ze zijn al uitgezet.

 

Wij eisen dat:

 1. vrouwelijke asielzoekers die slachtoffer zijn geweest van seksueel geweld niet worden gediscrimineerd ten opzichte van Nederlandse vrouwen;
 2. vrouwen op deskundige wijze worden opgevangen en begeleid tijdens de asielprocedure;
 3. vrouwen, met of zonder kinderen, niet op straat gezet worden als zij zijn uitgeprocedeerd;
 4. vrouwen die slachtoffer zijn geweest van seksueel geweld in hun eigen land en/of in Nederland niet worden uitgezet;
 5. internationale afspraken over mensenrechten ook voor vluchtelingenvrouwen worden nagekomen.

 

Voor meer informatie:

 

Namens Stichting PRIME

Ahmed Pouri (coördinator)

Tel. 06 55 36 23 13 / 070 3050415

 

 

Met steun van:

 

 1. PVDA ( Partij van de Arbeid )
 2. Groen Links
 3. SP ( Socialistische Partij )
 4. VSAN (Vereniging Sociale Advocaten Nederland)
 5. Stichting Advocaten zonder grenzen Nederland
 6. Vrouwen tegen uitzetting
 7. Wij Vrouwen Eisen
 8. NJCM (Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten)
 9. SMA ( Stichting Mensenrechten Advocaten )
 10. IAPL ( International Association of People’s Lawyers )
 11. VON ( Vluchtelingenorganisatie Nederland)
 12. Stichting X - Y
 13. Stichting LOS
 14. ASKV
 15. IKV
 16. Van harte pardon
 17. Kerk en Vrede
 18. Mama Cash
 19. De fabel van de illegaal
 20. Werkgroep Vluchtelingen Vrij
 21. TUHID (Turks/Nederlands mensen rechten vereniging)
 22. (EMCEMO) Euro Mediterraan Centrum Migratie en ontwikkeling
 23. Sudanese Asielzoekers Comité
 24. Politiek Infocentrum Wageningen
 25. Steungroep vrouwen zonder verblijfsvergunning ( SVZV )
 26. Onbegrensd
 27. Stichting SONIDO
 28. Stichting IZADORAN
 29. ( WRGV) Werkverband Religieuzen voor Gerechtigheid en Vrede
 30. ( BBN ) Basis Beweging Nederland
 31. PLATFORM ASIELZOEKERS IJMOND
 32. Stichting Noodopvang L’dam-Voorburg
 33. Stichting Kroesje
 34. SAMAH Stichting Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers Humanitas
 35. AVA Afghaanse vereniging Alpen & De Rijn
 36. Respons Steunpunt voor mensen zonder documenten in Friesland .
 37. De Unie van Afghaanse Verenigingen in Nederland (UvAViN)- overkoepelende organisatie vaan Afghaanse plaatselijke org. In Nederland. (bijgesloten 18 plaatselijke organisaties)
 38. De Culturele Vereniging Ariana te Den Bosch en Omstreken.
 39. Afghaanse culturele Vereniging te Haarlem & Omstreken.
 40. Vereniging van Afghanen in Helmond.
 41. De Culturele Vereniging ARYANA te Westland & O.
 42. Vereniging van de Vrienden van ARIANA te Amersfoort en Omstreken
 43. Silence for Peace
 44. stichting Afrikan SKY ( landelijke organisatie voor vrouwen van hoorn van Afrika)
 45. Aksi
 46. HTIF ( Federatie van Arbeiders uit Turkije
 47. TIOD ( Turkse Arbeiders en Studenten Vereniging )
 48. Komitee MarokKanen voor Mensenrechten in Nederland (KMM)
 49. Het Marokkaans initiatief voor Sociale cohesie en burgerschap tegen discriminatie en marginalisatie
 50. Mesopotamie Studenten Vereniging
 51. ATKB (Amsterdams Turkse Vrouwenvereniging)
 52. Ethiopische Vrouwen Comité
 53. Home on Earth
 54. Vluchtelingencordon Fryslan
 55. Stichting Vluchtelingen Zorg Wunseradeel
 56. Werkgroep tegen geweld tegen vrouwen in Fryslân
 57. Stichting Initiatiefgroep Koerdistan (SIK)
 58. Agri – Solidariteitskomitee
 59. Koerdistan-Amersfoort
 60. Nederlands Solidaritetiskomitee Öcalan
 61. Stichting KOM
 62. Vereniging Afgaanse vluchtelingen Westland
 63. www.streamtime.org ( media activisten van Irak , Afganistan etc. )
 64. Women Organisation of March-8 (Iranian and Afghanistani )
 65. www.press4all.org
 66. Iraanse Revulutionare Arbeiders Organisatie ( Rahe Kargar )
 67. toekomst / rood

 

(deze lijst zal worden aangevuld met alle organisaties die zich achter de actie stellen)

 
  Home