9 juli 2003

 

 

Petitie 9 juli 2003

 

 In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn in de nacht van 10 op 11 juni meer dan 3.000 jongeren de straat opgegaan, om te protesteren tegen de terreur van de geestelijke leiders van de islamitische republiek. Het protest begon bij de universiteit van Teheran. Directe aanleiding vormde de privatisering van de universiteiten. De demonstranten eisten ook de vrijlating van politieke gevan­ge­nen. Ordetroepen moesten er aan te pas komen, aangevuld met bassid­ji, fundamentalistische georganiseerde knokploegen. Tachtig jongeren werden toen gearresteerd.

Vandaag willen wij iedereen uitnodigen om zich solidair te tonen met het Iraanse volk. Wij zullen om 13.00 uur een manifestatie en demonstratie in Den Haag houden.

Verzet breidt zich uit

Na de studentenopstand werd de actie gepolitiseerd; in heel Iran zijn mensen de straat opgegaan om steun te betuigen aan de studenten en te demonstreren tegen het onderdrukkende regime. Er is een ware volksopstand uitgebroken! Zo vonden en vinden protestacties plaats in grote steden als Tabriz, Urumijeh, Mashad, Shiraz, Isfahan, Hamadan. In Beshahr zijn zo'n 2.000 arbeiders in hongersta­king. In diverse steden zijn duizenden arbeiders in sta­king gegaan.

Al sinds die datum zijn er rond de 10.000 mensen opgepakt en vastgezet in de afschrikwekkende gevangenissen van de uitvoerders van deze dictatuur. Martelingen vinden plaats, een onbekend aantal mensen zijn verdwenen of ontvoerd en doodvonnissen worden voltrokken.

Het faillissement van de islamitische republiek

Er zijn in Iran 2 miljoen studenten. Dat geeft aan dat kennis en ontwikkeling diep verankerd ligt in de Iraanse cultuur en mentaliteit. Voor een student biedt de toekomst echter niet veel perspectief meer sinds de islamitische revolutie in 1979.

180.000 hoger opgeleiden ontvluchten per jaar Iran. Velen die een studie aan een universiteit hebben genoten vluchten weg om hun heil in het buitenland te zoeken. Op deze wijze raakt Iran zijn intellectuelen kwijt. In de VS bijvoorbeeld zijn al meer dan 150.000 artsen en ingenieurs uit Iran werkzaam.

Dit hebben de mullahs van de islamitische republiek bereikt, omdat ze mensen met kennis zien als een gevaar voor hun eigen systeem, waarin mensen niet zelf mogen denken, maar waar er, met de Koran in de hand, voor hen gedacht wordt.

Na de verkiezingen van 6 jaar geleden werd duidelijk dat het volk een sterke hang naar hervorming had. Er werd massaal op Khatamy gestemd, omdat er van uit gegaan werd dat steun aan zijn partij tot hervorming zou leiden. Hoewel de partij van Khatamy alle sleutelposities kreeg door deze verkiezingen, heeft de partij zijn beloften niet kunnen waarmaken.

Naar buiten toe doet het regime zich als democratisch voor – men heeft er immers kiesrecht- maar feitelijk wordt het land geregeerd door de sterke hand van het islamitisch regime, dat iedere vorm van verandering tracht tegen te houden, zonodig door het voeren van een schrikbewind. Mensen kunnen kiezen wat ze willen, maar het laatste woord zal altijd gesproken worden door de mullahs.

De werkelijke macht dus berust momenteel bij diverse Hezbollahorganisaties o.l.v. geestelijk leider Khamenei. De officiële regering van president Khatamy heeft zelf verklaard dat al hun pogingen tot hervormingen stranden op de z.g. Raad van Hoeders.

Na 6 jaar president Khatamy, die de verwachtingen van hervor­mingen niet waar heeft kunnen maken, richt het verzet zich tegen de gehele islamitische republiek. Men wil geen schijn­hervormingen, maar echte democratie en sociale bevrijding.

De hervormers bieden dus geen oplossingen. De ultraconservatieven van ayatollah Khamenei bieden evenmin een oplossing. In tegendeel: Zij zijn zelf de oorzaak van de enorme ellende van de over­grote meerder­heid van de Iraanse bevolking, bestaande uit armoede, werkloosheid, uitzichtloosheid! De regering van president Khatamy heeft onderhand zijn legitimiteit verlo­ren.

De kritische situatie van de opgepakte opposanten

Volgens de Ayatholla’s is elke vorm van verzet tegen een islamitische macht, een direct verzet tegen de islam en dus tegen de wil van God. Wie zich daaraan strafbaar maakt, wacht als enige straf de doodstraf. Het beleid van de Hezbollah is er nu op gericht -wat ook officieel kenbaar gemaakt wordt in de vrijdagsgebeden- om iedereen die in opstand komt, ter dood te veroordelen. Daarom worden opposanten massaal opgepakt. Mensen worden gemarteld om tot een gedwongen bekentenis te komen. Afschuwelijke beelden zijn binnengekomen van wat zich in de martelkamers voordoet. Zo wordt, middels het aanrichten van een bloedbad, het verzet de kop ingedrukt. Studenten worden, onder druk van martelingen, gedwongen te bekennen dat zij handlangers zijn van Amerika. Zo legitimeren zij hun wandaden tegenover het volk.

Bemoeienis van de VS niet gewenst in Iran

De islamitische regering heeft nu zijn basis onder het publiek verloren. Het zoekt zijn steun bij o.a. knokploegen om met ijzeren vuist grip te blijven houden op de bevolking. Dit laat zien hoe zwak het draagvlak van de politiek in de maatschappij is. Verzet tegen dit regime komt van binnenuit de bevolking en moet een eigen weg zien te vinden om tot een democratische revolutie te komen. En die weg is al voor een groot gedeelte afgelegd. In tegenstelling tot Irak, is er in Iran al jaren een volksbeweging aan de gang. Als Amerika zich gaat bemoeien met de interne Iraanse aangelegenheden, zal dat alleen een strenger optreden van fundamentalistische islamitische regime legitimeren. Democratie is niet te koop en kan ook niet cadeau gegeven worden. Opgeroepen wordt om er zorg voor te dragen dat Amerika met zijn handen van Iran afblijft!

Eenwording van het verzet

Ondanks het gebruik van een ijzeren vuist, werkt deze actie van het fundamentalistische regime nu alleen nog maar averechts. Het Iraanse volk heeft de kritische fase achter de rug; onderdrukking en machtsmisbruik maken geen indruk meer, maar creëren een onderlinge band die het verzet vormgeven.

De wil tot verandering is groter dan ooit, maar de harde hand van de regering heeft inmiddels wel voor de nodige slachtoffers gezorgd. Op afschrikwekkende en buitenwettelijk manier wordt geprobeerd de opstand te onderdrukken. Vier studenten hebben inmiddels officie el de dood gevonden. Het aantal vermissingen wordt echter niet vrijgegeven en duizenden zijn in de gevangenis beland.

Begin van het einde

Het massale volksverzet in Iran kan na 24 jaar het begin van het einde betekenen van de terreur van de mollahs. De acties zijn de langste in de geschiedenis van de huidige Islamitische Republiek Iran. Dat laat al zien hoe serieus het is en hoe men kennelijk van de eerdere ervaringen zoals in 1999 heeft geleerd.

De terreur die de mollahs toepassen is geen teken van kracht. Opgepakte studenten, journalisten en leiders van de oppositie worden gemarteld. O m een afschrikbeleid voor de oppositionele krachten te voeren, worden nu mensen in het openbaar onthooft, gestenigd, de ogen uitgestoken en ledematen afgehakt. Zo proberen zij het volk te intimi­de­ren. Met andere woorden, heel Iran is nu tot martelkamer ingericht. DAT IS IRAN ANNO 2003!

Wat het Iraanse volk op dit moment nodig heeft, is het gevoel dat men in het buitenland solidair met ze is. Er is een vraag om internationale morele steun en solidariteit. Druk vanuit de hele wereld is de enige manier om een bloedbad in Iran verder te voorkomen. Dat is wat anders dan rechtstreekse bemoeienis van buitenaf. Er is een vraag om morele steun. Om die reden is er nu in Den Haag deze demonstratie georganiseerd. Steun het volksverzet in Iran!

Solidariteit met het volksverzet in Iran HIER is voor hen DAAR een aanmoediging door te gaan!

Wij roepen u dan ook op solidair te zijn met de volgende eisen:

 

  • Steun aan het Iraanse volksverzet!

 

  • Gelijke rechten voor vrouwen in Iran .

 

  • Geen VS-interventie; zelfbeschikkingsrecht voor het Iraanse volk!

 

  • Onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle opgepakte studenten, journalisten en oppositieleiders.

 

  • Onmiddellijke stopzetting van ontvoeringen, martelingen en “verdwijningen” van studenten, journalisten en oppositieleiders.

 

  • Vrijlating van alle politieke gevangen in Iran, nu!

 

  • Ayatollahs en mullahs voor het internationale tribunaal.

 

  • Stop de uitzetting van vluchtelingen naar het onveilige iran.

 

  • Steun arbeiders van Behshar ( 2000 arbeiders zijn al meer dan 50 dagen in hongerstaking)

 

 

De eisen worden tot nu toe gesteund door de volgende organisaties:

Stichting PRIME

Comite 18 Tir

Iraanse vereniging van schrijvers in ballingschap

Iraanse Pen in ballingschap

Rahe Kargar

Komeleh

Iraanse ex-politieke gevangenen in Nederland

Iran , National front, Holland

Union of people Fedaian of Iran

Namens stichting PRIME

Ahmed Pouri

Voor meer informatie : 06- 55362313 / 070- 3050415

fax 070-4020917

Aan de voorzitter en leden van de vaste kamercommissie van Buitenlandse Zaken,

Woensdag 25 juni j.l. hebben wij in de Nederlandse kranten mogen vernemen dat de Iraanse ambassadeur op het matje geroepen zal worden en dat de Tweede Kamer zijn bezorgheid heeft uitgesproken over de mensenrechtensituatie in Iran. Wij hebben met alle vreugde dit goede nieuws gelezen. Jullie steunen op deze wijze het democratiseringsproces in Iran en de schendingen van de mensenrechten in Iran worden hierdoor bekendgemaakt. Wij willen jullie namens alle deelnemers aan de demonstratie van afgelopen dinsdag en alle overige Iraniers in Nederland bedanken voor jullie inspanningen.

We weten uit ervaring dat hypocrisie een van de belangrijkste kunsten van de Iraanse diplomaten is. Het zijn getrainde leugenaars. Om te voorkomen dat jullie in hun netten verstrikt raken, proberen wij een paar feiten bij voorbaat en zonder interpretatie van de meest betrouwbare Iraanse en internationale media te overhandigen. Hieruit blijkt wat de feitelijke situatie in Iran is.

Feiten en letterlijke vertalingen uit de media:

Fatemeh Haghighatjoo, parlementslid van Islamitische Republiek Iran, over een bezoek aan de studentencampus, tijdens een gesloten vergadering, 19 juni 2003

http://www.peiknet.com/1382/page/10kho/p243harigh.htm

“Ik was met enkele collega’s naar de universiteit van ‘Allameh Tabatabaie’ gegaan. Wij zijn getuigen geweest van de enorme verwoestingen en aggressie die daar hebben plaatsgevonden. Meer dan negentig procent van de studentenslaapkamers was met ijzeren stokken en bijlen geplundered. Boekenkasten, telefoons, tafels en persoonlijke spullen waren vernietigd. In sommig gevallen waren geld en kostbare spullen weggeroofd. Aan alle muren, op de gangen, trappen en het platte dak van de campus en ook in de sporthal, kon je sporen van bloed zien (....)

Wie is verantwoordelijk voor het gedrag van deze knokploegen van de hezbollah? (...)

Dit soort mensen wordt nooit opgepakt door de rechterlijke macht. Vier jaar geleden, tijdens de beroemde studentenopstand, waren de knokploegen ook al vrijgesproken. Er werd maar een persoon veroordeeld, en dat was voor het stelen van een scheerapparaat. Dat gold niet voor de studenten. Het enige delict van Ahmad Batebi, een student, was dat hij een bloederig t-shirt van een medestudent omhoog hield naar de media. Hij werd beschuldigd van het ondernemen van actie tegen de veiligheid van het land en werd daarvoor veroordeeld tot de doodstraf. Uiteindelijk, onder druk van nationale en internationale steun, werd het gereduceerd tot 10 jaar gevangenis. (...) Nu hebben we met precies hetzelfde te maken als 4 jaar geleden.”

http://www.iran-chabar.de/1382/04/01/gozaresh820401.htm 23 juni 2003

In de nacht van 17 op 18 juni, na 3 dagen van onrust op de universiteit van ‘Boe Ali Sina’, heeft de knokploeg ‘Ansar Hezbollah’ barbaarse aanvallen gedaan op de universiteitscampus. Ze hebben een aanval gepleegd met behulp van bijlen, dolken en messen. Uiteindelijk zijn drie studenten vermoord en meer dan veertig zijn er opgepakt. Een onbekend aantal studenten is verdwenen. Niemand weet wat hun lot is. Studenten hebben 24 uur de tijd gekregen om de camp te verlaten. De controle van de universiteit is nu in handen van de politie. De universiteit is gesloten.

Sirus Mohammadi, een student van deze universiteit, is onder ogen van alle politie-eenheden door deze knokploeg genadeloos in elkaar geslagen. Hij smeekte om hulp maar de knokploegen hebben hem mee naar de auto gesleept en ontvoerd, tot nu toe is er geen nieuws over hem.

Said Asgar, een beruchte knokploegleider, had 3 jaar geleden Said Hajarian, de beroemdste theoteticus van de hervormingsgezinde kant, neergeschoten. In een showproces werd hij vervolgens vrijgesproken. Nu is Asgar weer opgepakt wegens een ledinggevende rol bij de knokploegen omdat hij weer geschoten heeft. De eerste reactie van de rechter: “Asgar heeft geen paniek en schrik gezaaid in de maatschappij, omdat zijn geweer een geluidsdemper had. Niemand kon wat horen.”

Ahmad Shirzad, een parlementslid uit Isfahan en vader van een van de studenten die zijn opgepakt, heeft het optreden van de regering tegen de studenten tegen alle wettelijke en morele regels genoemd. Hij heeft aangekondigd, samen met een paar gezinnen van andere opgepakte studenten, in de universiteit een sit-down-actie houden. Hij zei tegen de rector magnificus van de universiteit: “Ik weet het, jij kan niks doen, de minister kan niets doen, de president kan niets doen, en ik als volksvertegenwoordiger kan niets doen. Ik wil van het Iraanse volk steun vragen. Ik beschouw de universiteit en de bijbehorende moskee als mijn huis en ik blijf met ander gezinnen hier totdat ik iets van mijn kind zal horen en helderheid zal krijgen over zijn situatie. Ik hoop dat u ons niet zult lastig vallen en gastvrij zult zijn. We hebben geen andere keuze.”

Drie studenten zijn van de Amir Kabir universiteit verdwenen. Hun namen zijn: Hasan Takamoli, Hasan Tofan en Mohammad Sadeghi.

Mohammad Reza Khatami, plaatsvervanger van de president van het parlement, zei in een interview: “Ik geloof het niet, al deze bewegingen zijn onder de hoede van buitenlandse krachten. Maar wat ik wel kan begrijpen, is dat ze de situatie willen misbruiken voor hun eigen doeleinden. Ik vraag me af waarom iemand als Said Asgar, na de terreur van Hajarian, wordt vrijgesproken. Welliswaar is hij nu opgepakt, maar er wordt niets gedaan met de theoretici van de knokploegen, degegene die hun theorieen via hun machtspositie naar buiten kunnen brengen (lees: de ayatohlas). Volgens de offici ë le media is 98 procent van de studenten zonder religie.

 

 
  Home