16 augustus 2005

 

 

 

Persbericht

Azita Aslami en Mohammad Mehdi Neshat schorten hongerstaking op

Leusden / Groningen 16 augustus 2005

 

Vandaag op de 47-e dag van onze hongerstaking hebben wij Azita Aslami en Mohammad Mehdi Neshat - net als onze medehongerstakers Mehran, Hamid en Naser afgelopen vrijdag – besloten onze hongerstaking op te schorten. Het is ons duidelijk geworden dat we met onze hongerstaking en andere acties van de medebewoners uit het vertrekcentrum Ter Apel veel maatschappelijke beroering te weeg hebben gebracht.

Naar het zich laat aanzien is ons beroep op de Nederlandse bevolking, locale en landelijke politici om ons te beschermen en niet in de steek te laten en op te komen voor de mensenrechten van ons vluchtelingen die kilometers verwijderd zijn van ons land, volk en familie, niet aan dovemans oren gericht geweest.

De publieke opinie, de gemeenteraad van Vlagtwedde, de VNG en een deel van de Tweede Kamer is duidelijk geworden dat het regime in en het op straat zetten van vluchtelingen vanuit de vertrekcentra mensonterend is.

Slechts het sluiten van de vertrekcentra Ter Apel en Vught en alle vluchtelingen - die met ons onder de oude vreemdelingenwet in Nederland asiel hebben aangevraagd - een verblijfsvergunning geven in de vorm van een specifiek of algemeen pardon kan het antwoord zijn op de problemen waarvoor de Nederlandse regering ons jarenlang heeft geplaatst.

Ondanks dat de IND ons de eerste 41 dagen van onze hongerstaking genegeerd heeft en tevergeefs heeft gepoogd om onze hongerstaking te breken door ons over het hele land te verspreiden, heeft de IND uiteindelijk met ons om de tafel moeten gaan zitten.

Tot dat moment werden onze vluchtverhalen door de IND niet serieus genomen. Nu heeft het er de schijn van dat de IND – zei het via een omweg - ons vluchtverhaal en dossier serieus wil nemen en via een omweg ons alsnog de mogelijkheid wil bieden om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning. Maar we hebben nog geen concreet antwoord gekregen van de IND.

Wij zijn dankbaar voor de vele steun die wij tot nu toe hebben mogen ontvangen voor onze legitieme acties voor een menswaardig bestaan.

Wij hebben in onze overwegingen tevens meegenomen dat er inmiddels door:

de gemeenteraad van Vlagtwedde na een jaar ervaring met het vertrekcentrum Ter Apel een oproep zal doen uitgaan aan alle gemeenten, de Tweede Kamer en de regering voor een generaal pardon

  • partijen uit de Tweede Kamer kamervragen hebben gesteld en een hoorzitting willen organiseren naar het verwijderbeleid en het regime in de vertrekcentra in het bijzonder
  • de VNG het onacceptabel vindt dat vluchtelingen door de overheid zonder voorzieningen op straat worden gezet

Dit alles overziende hebben wij besloten niet langer het risico te lopen blijvend lichamelijk letsel op te lopen, zo niet de dood vinden door de halsstarrige en inhumane opstelling van de Nederlandse regering. In afwachting op een oplossing voor ons allen hebben wij dan ook besloten onze hongerstaking op te schorten.

 

 
  Home