PERSBERICHT

Den Haag / Leeuwarden / Groningen 14 augustus 2005

Oproep aan de hongerstakers Azita Aslami  en Mohammad Mehdi Neshat

 

Beste Azita en Mohammad,

Wij hebben respect en bewondering voor jullie keuze om jullie laatste wapen in te zetten tegen het mensenrechten schendende vluchtelingenbeleid van de  Nederlandse regering, jullie lichaam. Met de hongerstaking die jullie met Mehran, Hamid en Naser op 31 juni gestart zijn en de acties van jullie medebewoners uit het vertrekcentrum hebben jullie de publieke opinie, de gemeenteraad van Vlagtwedde en deel van de Tweede Kamer duidelijk gemaakt dat het regime in het vertrekcentrum mensonterend is, dat de vertrekcentra Ter Apel en Vught dicht moeten en alle vluchtelingen die onder de oude vreemdelingenwet in Nederland asiel hebben aangevraagd een verblijfsvergunning moeten krijgen in de vorm van een specifiek of algemeen pardon.

Door jullie weloverwogen  en vastberaden inzet hebben jullie de IND gedwongen om op de 42-e dag van jullie hongerstaking met jullie te onderhandelen over het – zei het met een omweg – verkrijgen van een verblijfsvergunning, waar jullie jaren geleden al recht op hadden. Dit nadat de IND jullie 41 dagen genegeerd heeft en tevergeefs gepoogd heeft om jullie hongerstaking te breken door jullie over het hele land te verspreiden.

Naar aanleiding van de door jullie en de andere vluchtelingen uit Ter Apel georganiseerde demonstratie van afgelopen woensdag in Den Haag en jullie petitie aan de Vaste Kamercommissie van Justitie hebben de Tweede-Kamerfracties van de PvdA, GroenLinks en SP besloten dat er op zeer korte termijn een hoorzitting moet komen over het functioneren van de vertrekcentra en hebben zij tevens kamervragen gesteld over jullie situatie en het regime in de vertrekcentra.

Dit alles overziende willen wij - als ondersteuners van jullie legitieme strijd voor de sluiting van de vertrekcentra en een verblijfsvergunning voor alle 26.000 van Verdonk -jullie vragen om jullie hongerstaking te beëindigen.

Wij willen niet dat jullie blijvend lichamelijk letsel oplopen, zo niet de dood vinden door de halsstarrige en onmenselijke opstelling  van de Nederlandse regering. Het is aan ons en anderen om jullie fakkel over te nemen

De keuze is aan jullie. Ongeacht wat jullie in deze beslissen blijven wij achter jullie staan en zullen jullie blijven steunen in jullie strijd voor een menswaardig bestaan.

 

PRIME, Vluchtelingencordon Fryslân en Werkgroep Vluchtelingen Vrij

 

 
  Home