7- 2 - 2006

 

 

Persbericht 7 februari 2006

Solidariteitsdemonstratie met Iraanse arbeiders

Ruim 800 werknemers, en hun familieleden, van het stadsvervoer in Teheran zitten momenteel nog vast wegens een staking op 27 januari. Kinderen van 2 jaar oud, echtgenoten, en andere familieleden werden thuis gearresteerd omdat vakbondsleden het werk hadden neergelegd. Zij waren in staking om erkenning van hun vakbond te eisen.

Daarom organiseert het Solidariteitscomité met de Iraanse arbeiders in Iran *:
een demonstratie op dinsdag 7 februari 2006 bij de Iraanse ambassade aan de Duinweg 20 , 2585 JX Den Haag, van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Nog steeds zijn honderden vakbondsleden in de beruchte Evin gevangenis in Teheran, zonder de mogelijheid te hebben om hun advocaten te raadplegen of om bezoek te ontvangen van hun familieleden.

Nadat zij het werk hadden neergelegd om de vrijlating van hun vakbondsvoorzitter Mansoer Oslanloo te eisen, zijn de werknemers van vervoersbedrijf Sherkat Vahed opgepakt. Zij protesteerden tegen de arrestatie van Mansour Oslanloo , die sinds 22 december 2005 wordt vastgehouden omdat de vakbond verboden is.

Op 26 januari 2006 werden zes prominente vakbondsleden gedagvaard om bij justitie te verschijnen. Ze werden aldaar onder druk gezet om de actie direct te stoppen, maar omdat ze hebben geweigerd kwamen ze in de Evin gevangenis terecht.

In een officieel interview met IRNA heeft de burgemeester van Teheran medegedeeld dat het syndicaat onwettig is en dat de officiele regeringsfunctionarissen de staking nooit zullen tolereren. De arbeiders die de staking hebben ondersteund zullen uit hun werk worden ontslagen.

De vakbond voor de ruim 17.000 werknemers van het stadsvervoer in Teheran is in 1967 opgericht en sinds 1983 door het huidige regime verboden . Vanaf december 2005 proberen de vakbondsleden weer erkenning te verkrijgen. Sindsdien zijn 8 bestuursleden opgepakt en gedetineerd gehouden, en zijn er daarna ruim 800 arrestaties verricht. Onder de arrestanten waren ook de familieleden van verschillende werknemers.

Amnesty International heeft ook haar bezorgdheid uitgesproken over de ontstane situatie en heeft een urgent action georganiseerd om deze vakbondsleden uit hun benarde positie te bevrijden. http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE130022006?open&of=ENG-IRN

Er worden op dit moment overal ter wereld op verschillende manieren acties georganiseerd om de aandacht te vestigen op de strijd die Iraanse vakbondsleden zijn aangegaan.

Bijlage: brief van de voorzitter van het FNV , Agnes Jongerius , aan de president van Iran d.d. 2 februari 2006.

 

 

* Het solidariteitscomité met de Iraanse arbeiders bestaat uit enkele Iraanse politieke partijen, Iraanse democratische mensenrechten organisaties, Iraanse arbeiders en politieke activisten.

Informatie over en contact met de vakbond in Iran:

Zoeksite: www.syndicavahed.com / Contact: syndicavahed@yahoo.com

Informatie en contact met het solidariteitscomité in Nederland:

Ahmed Pouri ( 06 55 36 23 13/ 070-3050415 )

Abbas Fard ( 06-49893934 of 070- 36644035 )

 
  Home