Objet :
DE GUCHT OVER EXECUTIES IRAN/

DE GUCHT SUR EXECUTIONS IRAN
   

Persmededeling van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - België  
Communiqué de presse du SPF Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement - Belgique.  
Press release of the Belgian Ministry of Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation.  
Brussel 25 juli 2005.  


Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht veroordeelt de terechtstelling van 2 jongeren te Mashad (Iran) op 19 juli 2005. Beiden waren minderjarig op het ogenblik van de ten laste gelegde feiten en één van hen was dat ook op de dag van de terechtstelling.  

"Het gaat hier volgens mij om een barbaarse daad, te meer dat dit indruist tegen de belofte van Iran aan de Europese Unie om geen jongeren onder de leeftijd van 18 jaar te executeren. Het is tevens een flagrante schending van de VN Conventie voor de Rechten van het Kind", aldus Minister De Gucht.    

De Minister laat ook weten dat hij de zaakgelastigde van de ambassade van Iran te Brussel (de Ambassadeur verblijft momenteel niet in België) zal uitnodigen om uitleg te verschaffen over deze executies.  

 
  Home