mei 1997

 

 

 

 

K e r k a s i e l
v o o r
I r a n i ë r s


Redactie:

Petra Schultz, Ahmed Pouri, Maarten Daavelaar

Organisatie:

Steunpunt Kerkasiel Iraanse Asielzoekers (SKIA)

Datum:

mei 1997

In SKIA werken samen:

  • Generale Diakonale Raad van de Nederlands Hervormde Kerk, Driebergen
  • De Fabel van de illegaal, Leiden
  • Gezamenlijke Diakonieën 'De Bakkerij', Leiden
  • Stichting Kerkelijk Sociale Arbeid / Pauluskerk, Rotterdam
  • Landelijk netwerk religieuzen voor Vluchtelingen, Tilburg
  • Participating Refugees in Multicultural Europe (PRIME), Den Haag
  • Samenlevingsberaad Raad van Kerken, Oegstgeest
  • Stem in de stad / werkgroep Kerk en Asielzoekers, Haarlem

Telefoon

SKIA:
06 52 732 667
Bij geen gehoor: (040) 252 56 09
Iraanse asielzoekers kunnen voor een gesprek in hun eigen taal bellen met Prime, tel. 070-445 13 44

Postadres:

SKIA, Walenburgerweg 55, 3039 AD Rotterdam

Giro t.b.v. Kerkasiel:

girorekening 543411, t.n.v. KSA, Rotterdam, o.v.v. 'Kerkasiel Iraniërs'
Dit document kan besteld worden door overmaking van f 8,00 per exemplaar (incl. verzendkosten) op girorekening 4293761, t.n.v. Werkgroep Kerk en Asielzoekers, Haarlem. o.v.v. 'Map Kerkasiel voor Iraniërs'. Prijs exclusief verzendkosten f 5,00.


Inhoud

 
  Home