Een week na de brand nog steeds geen schone kleren

Van onze verslaggevers Toine Heijmans, Kim van Keken
http://www.volkskrant.nl/binnenland/1131370724269.html

AMSTERDAM -  Slachtoffers van de brand op Schiphol krijgen maximale zorg, belooft minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken. Maar de opvang is ‘volstrekt onder de maat', stellen betrokkenen.

In de nachtelijke uren is het lawaaiig op de Rotterdamse bajesboten. Brand, er is weer brand, denken de overlevenden van de Schiphol-ramp dan. Ruim een week later lopen sommige gevangenen die wisten te ontsnappen aan de vuurzee nog steeds in hetzelfde kloffie, vertellen ze. De onvrede over hun behandeling blijft bestaan.

Minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat aan overlevenden maximale zorg en begeleiding wordt geboden. Extra geestelijk verzorgers zouden zijn ingezet om slachtoffers bij te staan.

Maar over deze ‘adequate opvang' zijn advocaten, vluchtelingenorganisaties en de gedetineerden zelf niet zo tevreden. ‘Niet te geloven wat de minister durft te zeggen', zegt Mustafa Boukhari door de telefoon. ‘We zitten hier achter de deur en krijgen geen aandacht.'

Overlevenden Schiphol-drama klagen over nazorg

Een aantal overlevenden heeft geen schone kleding ontvangen, en een paar hebben zelfs geen adressenboekje waardoor ze hun advocaat niet kunnen bellen met de telefoonkaart van vijf euro die ze kregen, stelt VluchtelingenWerk Nederland. ‘Als mensen vragen naar een psychiater, krijgen ze het antwoord dat volgende week iemand langskomt', zegt directeur Eduard Nazarski.

Datzelfde beeld schetst Ahmed Pouri van vluchtelingenorganisatie Prime, die dagelijks contact heeft met de gedetineerden. ‘Mensen die vragen naar hulp wordt verteld dat er maar één dokter is, op meer dan achthonderd gevangenen.'

Het is lastig een objectief beeld van de situatie te krijgen, omdat Justitie karig is met informatie. Het Instituut voor Psychotrauma is ingeschakeld voor psychosociale hulp aan de overlevenden, maar dat wil niet vertellen hoe veel psychiaters en psychologen worden ingezet.

VluchtelingenWerk had meer dan tachtig cliënten op Schiphol-Oost. Pas vorige week donderdag kon een delegatie de vreemdelingen bezoeken. ‘Het algemene beeld dat wij hebben gekregen is dat de opvang volstrekt onder de maat is', zegt Nazarski.

Nazarski, die vlak na de ramp begrip had voor de hectische toestand, vindt dat er nu wel wat mag gebeuren en heeft de ministers Donner en Verdonk daarover een brief geschreven. Hij wil dat in ieder geval de gedetineerden die geen strafbare feiten hebben begaan, worden opgevangen in een normaal asielzoekerscentrum. Maar opvang elders is niet aan de orde, meldt het ministerie.

Momen Nouri, die verbleef in de getroffen vleugel K, had vrijdag nachtmerries, zegt Pouri. ‘Hij kreeg vier slaappillen van een bewaarder, maar heeft geen psycholoog gezien.' Wel hebben de gedetineerden gesprekken met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over terugkeer. Niemand wordt uitgezet zolang het onderzoek naar de brand loopt, zegt Justitie, maar wie weg wil kan weg.

Verdonk bestreed eerdere berichten over overlevenden die werden opgesloten in isoleercellen. Ze zei dat personen met het oog op hun gezondheidstoestand in ‘observatiecellen' zijn opgesloten. Navraag leert dat een isoleer- en obervatiecel hetzelfde is. ‘Het verschil zit hem in de reden dat iemand daarin wordt geplaatst', aldus een Justitie-woordvoerder.

 

 

 

 
  Home