29 - 7 - 2006

 

 

 

Verslag demonstratie voor een humaan asielbeleid

Den Haag 29 juli 2006

Vanochtend hebben op het Plein in Den Haag ruim vijftig mensen gedemonstreerd
voor een verblijfsvergunning met A-status voor de Iraanse vluchteling Ali Anoushei, die
al 47 dagen in hongerstaking is tegen zijn dreigende uitzetting naar Iran. Behalve een
verblijfsvergunning voor Anoushei eisten de demonstranten ook een humaan asielbeleid
in algemene zin en het herstel van de mensenrechten.

Er waren veel spandoeken te zien en er werden pamfletten uitgedeeld aan voorbijgangers,
waarvan er velen lieten weten het volledig eens te zijn met de eisen. De demonstratie
duurde van 11:00 uur tot 13:00 uur.

Er waren vijf sprekers:

Renske Leijten, de voorzitter van Rood, de jongerenorganisatie van de SP. Rood had
op haar website ( http://rood.sp.nl/ ) mede opgeroepen voor de demonstratie. Zie hier de
tekst van haar uitstekende toespraak http://rood.sp.nl/renskespreekt290706 .  

Joke Kaviaar ( http://www.jokekaviaar.nl/ ), een dichteres die op persoonlijke titel al
enkele jaren acties organiseert voor mensen zonder papieren. Zij droeg haar gedicht ‘Stop
Deportaties!’ voor.  http://www.jokekaviaar.nl/statement.html#sd

Ahmed Pouri van Stichting Prime (Participating Refugees in Multicultural Europe), 
http://www.prime95.nl/index2.htm . Hij vergeleek het huidige asielbeleid van Nederland
met het vroegere beleid en met het beleid van andere landen. Zo heeft België bv. In 2005
bijna 4000 asielzoekers een verblijfsvergunning toegekend, en Nederland nog geen
driehonderd. Ook hoe de IND tegenwoordig met hongerstakingen omgaat (de
hongerstaking van Anoushei wordt nog steeds genegeerd, vroeger zou dit ondenkbaar
geweest zijn) toont volgens hem aan dat het beleid een voorheen ongekende hardheid
heeft bereikt. Het vereiste quotum van uitzettingen bereiken gaat voor de IND boven
mensenlevens.

Een Nederlandse vrouw die op vakantie in Iran vrienden heeft gemaakt, die onlangs zijn
opgepakt en ter dood veroordeeld voor deelname aan een demonstratie.

Arsen Tumasov, een statenloze vluchteling uit Turkmenistan die twee keer (!) acht maanden
in de bajesboot heeft gezeten, en twee keer ‘geklinkerd’ (op straat gegooid). Hij was eind
vorig jaar in de bajesboot getuige van de verkrachting van een gevangene door diens
medegevangenen, terwijl de bewakers door het luikje toekeken. De daders zijn overigens
veroordeeld en het slachtoffer is geklinkerd. Ook vertelde hij dat de IND een vluchteling
uit Azerbedzjan met een vervalst paspoort heeft uitgezet naar Armenië; dat een Chinese
vluchteling is gestorven wegens het niet verlenen van medische zorg; en dat een andere
medegevange zelfmoord heeft gepleegd.

Farah Karimi, kamerlid van Groen Links heeft een steunbetuiging gestuurd. Deze is
voorgelezen door Freddy Winters van Stichting Prime.

“ Beste vrienden,
U bent hier verzameld om steun uit te spreken aan Alireza Anoushei en te 
protesteren tegen het asielbeleid van dit kabinet. Kabinet Balkenende II
viel maar helaas zitten we nog steeds vast aan minister Verdonk tot en
met november 2006. Haar hardvochtig en inhumaan beleid kent veel
slachtoffers. Ook Alireza Anoushei is er een van. Laten we hopen dat
met de komst van een nieuw kabinet een eind komt aan dit schandalige
beleid waardoor zovele vluchtelingen in de steek zijn gelaten.
Weet u en Alireza Anoushei zich van mijn steun verzekerd.
Farah Karimi “

 

De demonstratie was een succes, maar Anoushei, die zelf ook aanwezig was, wordt met de
dag zwakker, en een oplossing voor zijn situatie is nog niet in zicht. Daarom zullen er
binnenkort nieuwe acties worden georganiseerd.  Wij houden u op de hoogte.

Dit rapport is opgesteld door Ahmed Pouri en Wessel Koopmans

http://www.prime95.nl/index2.htm

 

 
  Home