20 juni 2006

 

 

 

Aanstaande woensdagavond debat in de Tweede Kamer der Staten Generaal over generaal pardon en oproep van Jan de Wit van de SP fractie van de Tweede Kamer in Witmarsum voor een generaal pardon voor de overgebleven asielzoekers die onder de oude wet vallen.


foto: Kaywan Ghadiri

Zinvol voorafgaand aan vluchtelingendag aanstaande woensdag 21 juni  vandaag opnieuw te pleiten voor een HUMANER ASIELBELEID.

Deze regering ( met natuurlijk voorop minister Verdonk ) en de partijen die haar ondersteunen moeten zich SCHAMEN.
Dus : CDA, VVD en D66.
Zij hebben ervoor gezorgd dat asielzoekers als een soort tweederangsburgers worden behandeld in ons land.

De schrijnende verhalen hoef ik u eigenlijk niet te vertellen:

Gezinnen die uit elkaar worden gerukt.
Mensen die op straat worden gezet terwijl de IND heel goed weet dat ze niet terug kunnen naar het land van herkomst.
Asielgegevens die op de bureaus liggen van de autoriteiten aan wie asielzoekers worden gepresenteerd.
Mensen die uitgezet worden naar landen waar het gevaarlijk voor hen is ( Irak, Afghanistan, Tsjetsjenie, Syrie, Congo )
Kinderen die in de gevangenis terecht komen, 50 kinderen in detentie op dit moment.
Asielzoekers die geen of te laat of onvoldoende medische hulp krijgen.
Slachtoffers van de Schipholbrand die nog steeds geen adequate – vooral psychologische – hulp krijgen.
Mensen die door de veel te strenge eisen rond inkomen in de problemen komen, hun partner hier niet kunnen laten blijven en moeten toezien hoe die wordt uitgezet.
Wat te denken van de bajesboten.

Het is om woest van te worden.
Dit is geen complete opsomming van de bizarre realiteit waar wij dagelijks tegen aan lopen.

Hoe lang wordt er al niet gepleit voor een generaal pardon??  
Hoe vaak is het al niet geprobeerd ?
Deze week de vergadering van de vereniging van Nederlandse Gemeenten : 98% van de aanwezige gemeentemensen was voor een generaal pardon …
Hoeveel gemeenteraden hebben niet de motie ondersteund rond Vlagtwedde?  

Aanstaande woensdagavond debat in het Tweede kamer: over een generaal pardon.

Ik roep het CDA op: toon je christelijke overtuiging nu en duidelijk. Zet er een punt achter en dwing Verdonk tot een generaal pardon.
VVD heb ik opgegeven.
Maar D66 zou nu een generaal pardon moeten steunen: Verdonk heeft de 26.000 dossiers niet AF. Er liggen er nog 6000.
Dus nu de motie voor een generaal pardon van haar eigen congres in werking.
Nu moed tonen.

U roep ik op schrijf CDA, VVD, en D66 aan.
Zet onder druk.

Maar ook dan zijn we er nog niet.
Er moet een ander beleid komen.
Waarin de menselijke waardigheid van de asielzoeker centraal staat.
Waarin de IND respect opbrengt voor deze mensen, en ze op een menswaardige wijze behandelt.

Een nieuwe vreemdelingenwet.

 

 
  Home