15 september 2006

 

 

 

NACHT VAN DE VERVANGING
15 september 2006 in Den Haag

Generaal Pardon en Humane Opvang voor Vluchtelingen

 

De Campagne

In de nacht van 15 op 16 september a.s. zullen de Haagse gemeenteraadsleden W.J. Pijl (CU-SGP), B.Bozbey (GroenLinks) en M. Okcuoglu (PvdA) ieder een vluchteling zonder verblijfsvergunning onderdak geven. Dit als onderdeel van een landelijke campagne die in 11 andere steden al op 14 september plaatsvindt.
( De andere steden zijn: Amsterdam, Arnhem (ov), Den Bosch, Enschede, Groningen, Leeuwarden, Nijmegen, Rheden, Utrecht, Wageningen, Zeist).

Eerst vindt een ontmoeting plaats op het adres van PRIME, Stationsweg 62, Den Haag. Gemeenteraadsleden van zeven fracties zullen aanwezig zijn: CDA, CU-SGP, HSP, GroenLinks, PPS, PvdA en SP. Tijdens deze avond met een door de asielzoekers bereide maaltijd, gesprekken en poezie zullen zij kennis maken met een tiental vluchtelingen. Doel van deze ontmoeting is te wijzen op de noodzaak van een beleid dat waardig is aan de algemene normen van humaniteit. Het asielbeleid van Nederland werd reeds bekritiseerd door organisaties als Amnesty International, Human Rights Watch en de UNHCR. Zij hebben aangetoond dat in Nederland mensenrechten worden geschonden.

Na de Nacht van de Vervanging is er de volgende ochtend een ontbijtbijeenkomst die deze actie afsluit.

 

Het programma bij PRIME, Stationsweg 62, Den Haag

Vrijdag, 15 september                   
18.00 uur: deuren open
19.00 uur: maaltijd
19.45 uur: avondprogramma: asielzoekers vertellen hun verhaal, gemeenteraadsleden doen beleidsvoorstellen, muziek en poezie.
22.00 uur: einde avond, de asielzoekers gaan mee met gemeenteraadsleden.
Zaterdag, 16 september
9.00 uur: Ontbijt

Zowel vrijdagavond als zaterdagochtend is er gelegenheid voor journalisten om met de deelnemers te spreken en met hen een fotosessie te maken.

 

Generaal Pardon en Humane Opvang voor Vluchtelingen

De Nederlandse regering staat voor een asielbeleid dat sober is en dat de komst
van asielzoekers ontmoedigt. Tegelijkertijd beweert zij een humaan beleid te voeren. Deze twee aspecten blijken in de praktijk onverenigbaar te zijn. Ontmoediging wil zeggen dat dossiers niet zuiver op hun merites worden beoordeeld, maar dat afwijzing de voorkeur heeft. Bijvoorbeeld: in 2001 vluchtten 4111 Angolezen naar Nederland voor het schrikbewind in hun land. Alle 4111 asielaanvragen werden afgewezen! Inhumaan zijn de gevolgen van dit ‘ sobere’  beleid: sommige asielzoekers geraken in psychische nood, sommige doen zelfmoordpogingen en andere grijpen naar de hongerstaking als wanhoopsdaad. Vooral vrouwen en ex- alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA’s) worden een gemakkelijke prooi voor misbruik. Het is duidelijk dat dit inhumane beleid zo niet door kan gaan. En wat landelijk niet wordt opgelost, komt op het plaatselijke bordje te liggen.

De samenwerkende organisaties van deze campagne pleiten voor een Generaal Pardon voor de vluchtelingen die voor 1 april 2001 ons land zijn binnengekomen, de z.g. oudewetters. Deze organisaties zijn: AKSV, Ons Pardon Wageningen, Prime, Stichting LOS, Stichting Gast Nijmegen, Van Harte Pardon Noord en Vluchtelingencordon Fryslan.

Daarnaast vragen zij aandacht voor de onmenselijke situatie waarin uitgeprocedeerde asielzoekers terechtkomen als zij van alle voorzieningen worden afgesloten. In het afgelopen jaar waren in Den Haag 595 AMA’s geregistreerd. 95 Van hen zijn sinds augustus 2005 in de illegaliteit verdwenen. 287 Bereiken nu de leeftijd van 18 jaar, de grens om als AMA opgevangen te worden. Een zeer klein deel verkrijgt status, de rest wordt op straat gezet. (Bron: NIDOS, jeugdbescherming voor vluchtelingen).

 

Contact en informatie:
PRIME, Ahmed Pouri, 070-3050415, 06-55362313
www.aftellentothetpardon.nl


http://www.prime95.nl/index2.htm

 

 

 
  Home