wo 21 dec 2005, 13:51

 

'Vreemdelingenbeleid is misdadig'

 

http://www.telegraaf.nl/binnenland/article30701121.ece

DEN HAAG - Het vreemdelingenbeleid is ontaard in een „misdadig beleid” waarvan de fatale brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost een excessief gevolg is. Dat stelde advocaat M. Stelling woensdag bij de presentatie van een aanklacht tegen de ministers Donner (Justitie) en Verdonk (Vreemdelingenzaken) die hij namens het comite rechtsherstel heeft opgesteld.

De diverse organisaties en familie en vrienden van slachtoffers van de ramp die zich daarin hebben verenigd, houden de bewindslieden persoonlijk verantwoordelijk voor een „wrede en onmenselijke behandeling” voor, tijdens en na de brand, die aan elf mensen het leven heeft gekost. Volgens Stelling moeten we elkaar in Nederland niet langer voor de gek houden.

De veelgehoorde opvatting dat het vreemdelingenbeleid 'sober maar humaan' is, is een waanvoorstelling, aldus de advocaat. Donner en Verdonk voeren volgens het comité een bewust beleid dat gericht is op steeds verdere „marginalisering, criminalisering en ontrechting van vreemdelingen”.

Als meest prominente dragers van een beleid dat „alle grenzen van humaniteit overschrijdt”, moeten de ministers strafrechtelijk worden aangeklaagd, meent het comité. De aanklacht is inmiddels ingediend bij het Openbaar Ministerie, dat een besluit moet nemen over eventuele strafrechtelijke vervolging van de ministers.

Het ministerie van Justitie gaat niet in op de „ongefundeerde beweringen en kwalificaties”, zei een woordvoerder in een reactie.

Tijdens de presentatie toonde psycholoog M. Verster zich bezorgd over de psychologische nazorg aan getraumatiseerde overlevenden van de brand in het detentiecentrum. Hij heeft veertien slachtoffers gesproken, die nu in een asielzoekerscentrum in Ulrum verblijven.

Ze hebben ernstige klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis als gevolg van de brand, zei Verster. Tot 15 december hebben ze volgens hem geen adequate psychologische behandeling gekregen. Inmiddels heeft een GGZ-instelling in Winschoten de hulpverlening overgenomen, maar afgewacht moet worden of dit een adequaat aanbod zal zijn, aldus de psycholoog.

In het comité Rechtsherstel zitten onder meer de stichtingen XminY (Amsterdam), Los (Utrecht), Prime (Den Haag) en enkele migrantenorganisaties. A. Pouri van Prime beschuldigde de overheid ervan dat ze bewust probeert informatie over de brand te manipuleren of gegevens achter te houden om de ramp te verzachten.

 

© 1996-2004 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.

 

 

 

 
  Home