22 september 2006

 

 

CAMPAGNE VERTROKKEN GEZICHTEN

 PERSBERICHT 21 september

 

ONNODIGE DODEN OP SCHIPHOL, OMDAT DE OVERHEID OPSLUITEN BELANGRIJKER VOND DAN VEILIGHEID


Terecht zijn de ministers Donner en Dekker afgetreden. Zij hebben hun verantwoordelijkheid eindelijk echt genomen, maar is dit genoeg?

Het rapport
De definitieve conclusies van het rapport van de Onderzoeksraad wijzen op een grof struktureel fout beleid, overtreden van de wet en grote nalatigheid door DJI, Rijksgebouwendienst en de gemeente Haarlemmermeer. Wat nu bekend is geworden wijst op schaamteloze bestuurlijke verwaarlozing van fundamentele overheidstaken en het niet nemen van de verantwoordelijkheden, waaronder de zorg voor de veiligheid van mensen die opgesloten zitten. Een veiligheid die compleet ondergeschikt werd gemaakt aan de snelle en verkeerde bouw van een complex en een structureel en opzettelijk negeren van allerlei veiligheidsvoorschriften, aanbevelingen en rapporten.

Dit alles heeft ertoe geleid dat er mogelijk onnodig doden zijn gevallen.
In de meeste gevallen waren dit mensen die zelfs niet onder verdenking stonden van strafbare feiten. Ze zaten vast omdat ze het land uit moesten.

Ook de nazorg voor de overlevenden is op allerlei manieren faliekant te kort geschoten. Uitermate slechte zorg werd geboden zowel medisch, psychisch als ambtelijk.
Mogelijk zijn hun trauma’s nog verergerd door ze onnodig te bedreigen en bloot te stellen aan beelden van de brand. En er zijn mensen met ademhalingsproblemen zonder goede medische zorg verder doorgeplaatst. Dat zijn dan nog maar twee punten uit een eindeloze lijst.
Beschamend is het ook dat er van veel mensen persoonlijke bezittingen zijn ontvreemd waaronder sieraden met emotionele waarde.
 
Onbeantwoorde vragen
Toch blijven er nog onbeantwoorde vragen, zoals over de elfde dode.
Hoe is deze elfde persoon doodgegaan? Waarom heeft niemand van de 44 overlevenden, die Ahmed Pouri van Prime heeft gesproken, het lichaam van deze elfde persoon gezien? Hoe kan het dat er iemand is overleden terwijl zijn celdeur open was? Er wordt totaal geen helderheid verschaft door het rapport . Wat erover gezegd is, is dat de celdeur inderdaad open was, maar ze niet weten hoe het verder gegaan is. Volgens Ahmed Pouri is dit pure nalatigheid: met open deuren doodgaan. De rest van de deuren was gesloten en dit is een groot verschil.

De adequate minister
Er is dus zeker verder onderzoek nodig naar de nasleep en er moet nog gekeken worden naar de verantwoordelijkheid van minister Verdonk in dit geheel. Zij is compleet tekort geschoten in de directe en lange termijn nazorg en heeft hierover de kamer verkeerd ingelicht. “Wij hebben adequaat gereageerd en maximale zorg verleend” zegt zij. Hoe kan Verdonk dit al al die tijd zo stellig volhouden terwijl het er op lijkt dat alles wat mis kon gaan, ook mis is gegaan?
In het rapport wordt zij helaas niet echt zwaar op haar beleid aangesproken. Ook niet op het uiterst zwakke punt dat zij de groep overlevenden op drie verschillende manieren heeft behandeld. Een groep vluchtelingen wordt op straat gezet, een groep vluchtelingen is uitgezet en een groep wordt naar asielzoekerscentra gebracht. Op grond van welke informatie en welke criteria worden deze beslissingen genomen? Dat wordt nergens duidelijk.
De medische- psychische- en ambtelijke zorg lijken gebaseerd op absolute willekeur want het was een grote wanorde.

Het Meldpunt
Er is een meldpunt bij Prime in den Haag, waar alle andere slachtoffers en nabestaanden terecht kunnen voor ondersteuning van hun claims en voor een beroep op gerechtigheid en solidariteit. Alle middelen zullen worden ingezet om de slachtoffers of hun familie te bereiken en het zou van fatsoen getuigen als de overheid haar medewerking hieraan zou verlenen. Ook de bewakers die door de overheid werden aangesteld om in onmenselijke arbeidsomstandigheden te werken verdienen aandacht en respect.
 
De juridische consequenties
Op juridisch vlak zal de aansprakelijkheid van de overheid opnieuw met kracht aangekaart worden onder aanvoering van advocaat Alie Westerhuis. Het vermaledijde Pikmeer-arrest van de Hoge Raad, waardoor de landelijke overheid nog steeds straffeloos is, kan in deze tijd van privatisering en toetsbaarheid onmogelijk overeind blijven. Als een bewaker of een verpleegster wel vervolgd kan worden, waarom dan geen minister of topambtenaar?
In ditzelfde strafrechtelijke kader valt ook de eis tot genoegdoening, die door eveneens asieladvocaat Mr. Ronald Denz onderzocht wordt. Intussen wacht de eerder al ingediende aanklacht op behandeling door het gerechtshof (art.12 procedure).
Mr. Martin de Witte zal de getuigenverhoren voorzetten die moeten leiden tot de juridische vaststelling van de gemaakte fouten door de verantwoordelijke overheidsinstellingen en een financiële schadevergoeding voor de overlevenden.

Dit beleid moet anders
Los van de bestuurlijke verantwoordelijkheid en de technische details, zijn er natuurlijk juridische vragen naar verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en genoegdoening.
En er zijn politieke vragen: Welk beleid heeft tot deze ramp kunnen leiden?
Welke maatregelen zijn noodzakelijk om de kans op herhaling, resp. het voortbestaan van
onmenselijke behandeling van vreemdelingen zo klein mogelijk te maken?

In 2005 werden 22000 vreemdelingen gevangen gezet met het doel hen uit Nederland te verwijderen. Zij zijn allen rechteloze slachtoffers van 15 jaar vreemdelingenbeleid.
Inspectierapporten hebben aangetoond dat ook andere vreemdelingen detentieplekken zoals bijvoorbeeld de detentieboten en Zeist brandgevaarlijk zijn. Dat kan ook niet anders gezien het bouwtempo waarmee ze gerealiseerd zijn, bijna 1000 cellen in een jaar. Een tempo en een beleid dat niet veranderd is, juist ook niet na de brand.
Europees onderzoek van Dr. A.M. van Kalmthout heeft aangetoond dat juist in Nederland de rechten en de situatie van onschuldige vreemdelingen in administratieve detentie, veel slechter zijn dan die van criminele Nederlanders in strafdetentie.

Ons vreemdelingenbeleid moet weer een menselijk gezicht krijgen. Onschuldige mensen horen niet te worden opgesloten. Al helemaal niet in onveilige gevangenissen, die dienen gesloten te worden.

De herdenking
Op 26 en 27 oktober zal de Schipholbrand herdacht worden, samen met de overlevenden. Een gedenkdienst in de Dominicuskerk en een wake bij het cellencomplex op Schiphol Zuid-Oost zullen de brand en het beleid dat ertoe leidde op gepaste wijze herdenken en aan de kaak stellen.
 

voor verdere informatie en contact

Solidariteitsfonds X-Y, Jo van der Spek  jo@xminy.nl 0651069318
PRIME, Ahmed Pouri prime95@xs4all.nl 06 55362313 ,
St. LOS, Dominique van Huystee info@stichtinglos.nl 0630127374


PRIME, Solidariteitsfonds X-Y en Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt
Werken samen in de campagne “Vertrokken Gezichten” voor rechtsherstel en solidariteit.
WWW.VERTROKKENGEZICHTEN.NL  Voor alles willen wij stil staan bij de positie van de overlevenden van de brand en hun na- en nabestaanden. Ten tijde van de brand waren er 298 (volgens de Onderzoeks Raad) vreemdelingen opgesloten in het cellencomplex. Zij zijn allen slachtoffers en hebben allemaal recht op genoegdoening.

www.vertrokkengezichten.nl
www.schipholwakes.nl

 

 
  Home