28 mei 2006

 

 

 

 

28 mei manifestatie STOP OPSLUITING 
ONSCHULDIGEN bij de bajesboten aan de 
Merwehaven in Rotterdam, 15 tot 17 uur:
 
  Komt allen, neem instrumenten, fluitjes, trommels, potten, pannen en deksels 
mee!
   
  Waarom?
   
  Onlangs werd weer eens pijnlijk duidelijk hoe onmenselijk de omstandigheden 
zijn op de bajesboten in Rotterdam. Ondanks dat worden deze zomer nog twee 
nieuwe bajesboten in gebruik genomen in de Isaac Baarthaven in Zaanstad. En 
ondanks de brand in uitzetcentrum Schiphol Oost met elf doden tot gevolg 
wordt deze binnenkort opnieuw in gebruik genomen en is, eveneens 
brandgevaarlijk, Kamp Zeist ook nog altijd in gebruik. 
   
  Het ministerie van justitie blijft maar uitbreiden. Ook o.a. in Dordrecht zullen 
bajesboten komen te liggen. Evenals in Zaanstad beweert justitie: “er komen 
geen uitgeprocedeerde asielzoekers in” en duwt zo de gemeenten de boten door de strot.
Hoewel? De gemeenten ontvangen een fors bedrag aan liggeld voor deze 
drijvende gevangenissen waarop een regime geldt dat vele malen slechter is 
(“soberder” noemt Donner dat) dan in het gemiddelde huis van bewaring. 
   
  Wat maakt het ook uit? Het zijn ‘maar’ illegalen, niemand kent ze, en ze weten 
toch niet wat hun rechten zijn. Gedetineerdencommissies? Nooit van gehoord. 
Beklagrecht? We doen of het niet bestaat. En zo zitten mensen die geen 
strafbaar feit hebben gepleegd voor onbepaalde tijd in vreemdelingenbewaring’. 
In de praktijk vaak vele malen langer dan het ministerie van justitie doet 
voorkomen.
Een half jaar komt vaak voor. Langer dan een jaar ook. Uitzichtloos. Geen 
perspectief. Geen of slechte recreatieve mogelijkheden,  medische 
voorzieningen, en voor je het weet zit je er in de isoleer.
   
  Velen van hen worden tenslotte ‘geklinkerd’, op straat gezet, met een brief dat 
ze binnen 48 uur het land moeten verlaten, omdat ze niet uit te zetten zijn. Dan 
kan het allemaal zo weer overnieuw beginnen. Deze mensen zijn totaal rechteloos 
en zo is een nieuw soort apartheid ontstaan.
   
  Maar deze gevangenen hebben niets misdaan. Ze hebben geen geldige 
verblijfspapieren, dat is alles. Maar het niet hebben van een document waarop 
staat dat je in dit land mag blijven, is geen reden om iemand op te sluiten. Het 
is mensonterend, misdadig. Nederland schendt systematisch mensenrechten. 
En ook kinderen worden hiervan het slachtoffer. Er zitten kinderen vast in Kamp 
Zeist en uitzetcentrum Zestienhoven. 
   
  Stop criminalisering!
   
  Door voortdurend in de media te spreken van criminele illegalen, door 
stelselmatig ‘criminelen’ samen met geïllegaliseerden op te sluiten, wordt 
de indruk gewekt dat het terecht is dat mensen in cellen bij elkaar worden 
gepropt, in afwachting van een hun onbekend lot. Zo wordt dit beleid verkocht 
door Donner en Verdonk. 
   
  Geen mens is illegaal! 
   
  Mensen worden illegaal gemáákt. Door de grenzen rond Europa te sluiten. 
Letterlijk: met hoge hekken en prikkeldraad. Door regelgeving die het steeds 
moeilijker maakt om je er te vestigen (denk aan inburgeringcursussen en het 
moeten aanvragen van machtiging voorlopig verblijf in land van herkomst, en 
de steeds hogere kosten die dit met zich meebrengt), of een tijdje hier te 
werken. 
   
  Stop de bouw van meer uitzetgevangenissen! Sluit de huidige!
   
  Dus geen boten erbij! Niet in Zaanstad. Niet in Dordrecht. Nergens. Geen 
uitzetcentra erbij! En alle huidige uitzetgevangenissen dicht, zonder er nieuwe 
voor in de plaats te bouwen zoals men van plan is met Kamp Zeist. 
   
  Vrijlating van onschuldige mensen! Afschaffing van ‘vreemdelingenbewaring’!
   
  Officieel heet het een maatregel. Geen straf. Toch worden mensen die in
‘vreemdelingenbewaring’ zitten keihard gestraft voor hun zoektocht naar een 
beter leven, een hoopvoller toekomst. Dat is niet misdadig. Dat is menselijk. 
Immigratiebeperking is op zich al een schending van mensenrechten. Ieder 
mens heeft namelijk recht op vrijwaring van armoede, vrijwaring van angst, 
en het recht op vrije vestiging. Dit strookt op geen enkele manier met de 
praktijk, noch in Nederland, noch in de rest van Europa! Intussen wordt hier 
geprofiteerd van al die goedkope arbeidskrachten, of het nu hier is, of elders. 
   
  We hopen met de manifestatie bij de bajesboten in Rotterdam de mensen die 
daar zitten een steuntje in de rug te geven, te laten horen dat ze niet worden 
vergeten. 
   
  Laat het de politiek duidelijk zijn: het kan zo niet langer! 
   
  Het is al erg genoeg dat anno 2006 nog altijd wordt vastgehouden aan een 
systeem van genoegdoening en opsluiting dat mensen niet zoals dat heet 
‘voorbereid op hun terugkeer in de maatschappij’, maar juist voedt met de 
gedachte dat zij niets waard (kunnen) zijn. Erger is het dat dit vele malen 
harder onschuldigen treft. 
   
  STOP OPSLUITING GEÏLLEGALISEERDEN! STOP DE HETZE TEGEN ‘VREEMDELINGEN’!
 
  
  18/05/06: Tot dusver ondertekend door:
   
EORG; Europese Organisatie ter bescherming van de Rechtspositie van Gedetineerden
STIL; solidariteitsorganisatie voor vluchtelingen en migranten zonder
verblijfsvergunning
AAGU; Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht
WVV; Werkgroep Vluchtelingen Vrij
Van Harte Pardon
De 50 van Groningen
ASKV, Steunpunt vluchtelingen Amsterdam
PRIME, Participating refugees in multicultural Europe
   
VoorVluchtelingenCollectief Friesland
SVZV; Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning 
Vrij Partij, Rotterdam

 

 
  Home