29 mei 2006

 

 

 

 -Persbericht-

 

TOENEMEND STAATSGEWELD EN TERREUR

TEGEN TAMILS IN SRI LANKA

VREDESPROCES DREIGT TE MISLUKKEN

 

AKTIE VAN SAMENWERKENDE TAMILORGANISATIES

IN NEDRLAND BIJ DE TWEEDE KAMER : maandag 29 mei - 11 uur.

OVERHANDIGING PETITIE AAN DE VASTE TWEEDE KAMERCOMMISSIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN :

Maandag 29 mei  -  13.30 uur  -  Plein, Den Haag.

 

De Tamils in Nederland vragen aandacht van kabinet en parlement voor de verslechterende situatie in Sri Lanka die kan uitlopen op een regelrechte oorlog.
Sinds de verkiezing vorig jaar van president Rajapakse zijn de Singhalese nationalisten aan het bewind gekomen die alle gemaakte afspraken tussen  Tamil Tigers en  overheid en het staakt het vuren “ongrondwettig” verklaarden. Het sinds 2001 in gang gezette vredesproces onder leiding van Noorse diplomaten dreigt te mislukken. Overeenkomsten over verdeling van hulpgoederen en gelden voor de tsunamislachtoffers t.b.v. de Tamilbevolking werden opgezegd. Meer dan 800.000 Tamils, bijna 1/3 van de bevolking, blijft van huis-en-haard verdreven. Daarbij komen nog 500.000 Tamils die naar het buitenland zijn vertrokken wegens het geweld en de staatsterreur.De bevolking van de de hoofdstad Jaffna van het Tamildeel van Sri Lanka leeft onder militaire bezetting. 1 militair op iedere 8 Tamils. Willekeurige arrestaties, martelingen, moorden en “verdwijningen”zijn weer dagelijkse praktijken.

NATIONALISTISCHE REGERING SABOTEERT VREDESPROCES

 

De nationalistische regering verwerpt elke vorm van autonomie en machtsverdeling met de Tamilbevolking. Gelijktijdig is de Srilankaanse regering een lage intensiteitsoorlog (LIC) begonnen met gebruik van paramilitaire krachten en doodseskaders. De situatie dreigt volgens waarnemers van de Europese Unie uit te lopen op een oorlog op grote schaal.
De paramilitairen kunnen ongestraft hun gang gaan. Tamilburgers, inclusief journalisten en parlemenstleden werden en worden vermoord.
De garantie dat regionale leiders van de Tamil Tigers (LTTE) in veiligheid besprekingen konden voeren met hun centrale leiding, werd ingetrokken. Dat had tot gevolg een uitstel van de tweede ronde van besprekingen van Geneve tussen vertegenwoordigingen van regering en Tamil Tigers

Sinds de Srilankaanse onafhankelijkheid in 1948 worden Tamils onderdrukt.
Vreedzame protesten tegen onderdrukking en voor democratische rechten en zelfbeschikking werden in bloed gesmoord. Vele beloftes, overeenkomsten met de Tamilbevolking zijn door de Srilankaanse staat geschonden.

 

PETITIE

 

Met de petitie aan de Tweede Kamer dringt de Tamilbevolking in Nederland aan op :

-Veroordeling van de Srilankaanse staat voor de brute mensenrechtenschendingen en bij de
 Verenigde Naties op aan te dringen alle misdaden door de staat tegen het Tamilvolk te laten  
 onderzoeken en vervolgen.

-Uitoefenen van druk op de Srilankaanse overheid zich te houden aan de sinds 2001 gemaakte
 afspraken in het kader van het vredesproces, inclusief de ontwapening van paramilitairen en
 onmiddellijk stoppen van moorden, martelingen en “verdwijningen”.
-Erkennen van het zelfbeschikkingsrecht en democratische rechten van de Tamilbevolking
-Erkenning van de LTTE (Tamil Tigers) als vertegenwoordiger van de Tamils in Sri Lanka.

                                                                  -------

Samenwerkende Tamilorganisaties in Nederland

p/a Stellingmolen 43
     1703 TE Heerhugowaard
      Tel./fax 072-5715801
      E-Mail : tchrholland@hotmail.com

 

 
  Home