19 - 7 - 2006

 

 

Hardheid inhumane vreemdelingenbeleid
steeds grenzelozer

Den Haag, 19 juli 2006 – De Immigratie en Naturalisatiedienst IND speelt een uithoudingsspel met het levensbelang van uitgeprocedeerde vluchtelingen die in hongerstaking zijn gegaan. Dat blijkt uit de wijze waarop de IND momenteel omgaat met een 32-jarige Iraniër die al 38 dagen in hongerstaking is tegen zijn verwachte uitzetting naar Iran. De hitte van de afgelopen dagen vormde voor de overheidsdienst geen aanleiding zich om de man te bekommeren. De overlijdensrisico’s door hoge omgevings-temperaturen voor mensen met een zwakke gezondheid zijn algemeen bekend. Mede op grond hiervan greep eerder deze week gemeente Nijmegen in bij een grootschalig wandelevenement na de dood van twee deelnemers door de hitte.

Verzwakt
De IND wacht zo lang mogelijk met het voeren van een gesprek met de actievoerende vluchteling totdat deze zo ernstig verzwakt is, dat hij niet meer logisch kan reageren  en nadenken over wat hem wordt gevraagd en wat hem wordt voorgesteld. De IND hoopt hierdoor dat de asielzoeker op hun voorwaarden stopt met zijn hongerstaking en  uiteindelijk accoord gaat met vrijwillige terugkeer naar zijn eigen land, in dit geval Iran.

Brutaal
Het is de vraag waarom een hongerstaking inmiddels ruim veertig dagen moet duren voordat er een reactie van de IND komt. Die dan ook nog eens brutaal stelt dat de regering niet luistert word naar argumenten omdat hongerstakers de Nederlandse overheid chanteren.

Aandacht
In werkelijkheid is hongerstaking één van de meest vreedzame maar ook uiterste middelen waarmee iemand aandacht van de maatschappij en een oplossing voor zijn probleem kan vragen. De asielzoekers hebben bovendien geen andere democratische middelen meer om de aandacht van de IND te trekken.

De IND criminaliseert hongerstakers echter in toenemende mate door hen chanteurs te noemen.

Miskenning
Hongerstaking is geen misdaad. Miskenning van mensenrechten door de overheid is dat echter wel. De Iraanse hongerstaker is afgelopen mei door bureaucratisch optreden van de minister van Vreemdelingenzaken in zijn aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een medische behandeling een eerlijke procesgang door een vonnis van de Raad van State afgenomen.

Oproep
De actievoerende asielzoeker wordt tot op dit moment door de IND volkomen genegeerd. De uitgeprocedeerde man is al 38 dagen in hongerstaking en kreeg onlangs een oproep om zich op 25 juli aanstaande te melden bij de Vreemdelingendienst in Den Haag voor een gesprek over vrijwillige terugkeer naar Iran.

Oppositie
Hij is echter een erkend lid van de Iraanse oppositie en herkenbaar te zien op foto’s die van oppositie-partijbijeenkomsten op internet zijn te vinden. Zijn zaak wordt gesteund door verschillende Iraanse politieke partijen die buiten Iran aktief zijn.

Marteling
Bij terugkomst in Iran wacht de vluchteling vrijwel zeker gevangenneming en ondervraging door de Iraanse geheime dienst. Het is inmiddels wereldwijd bekend dat het Hezbollah-regime van Iran daarbij marteling als standaardmethode toepast.

Mensenrechtenschendingen
De IND geeft al enige tijd negatieve beschikkingen op asielaanvragen van Iraniërs omdat de Nederlandse regering er voor de laatst gehouden verkiezingen in Iran van uit ging dat de hervormers uit de lijn van inmiddels ex-president Kathami die zouden winnen en Iran democratischer zou worden. Waarmee het gevaar van mensenrechtenschendingen zou wijken.

Hezbollah
De realiteit heeft inmiddels al laten zien dat die wens niet is uitgekomen en de Iraanse fundamentalistische regering niet van binnenuit door een democratiseringsproces is te verbeteren. De hardliners van Hezbollah wonnen de verkiezingen en hebben niet alleen in de regering, maar ook binnen geestelijke leiding van het land de macht stevig in handen. Minister Verdonk weigert dit echter onder ogen te zien en probeert daarom deze groep vluchtelingen koste wat het kost terug naar Iran te sturen.

Angst
De gedwongen uitzetting van de 32-jarige hongerstaker naar Iran zal hem doordat hij een erkend oppositielid is, zeker blootstellen aan mishandeling en marteling door de huidige Iraanse regering. Hij heeft daarom terecht angst om teruggestuurd te worden.

Ondersteuning
vluchtelingenorganisatie Prime in Den Haag heeft inmiddels van verschillende kanten signalen uit de Nederlandse samenleving gekregen dat er bereidheid is om ondersteunende acties voor de Iraanse hongerstaker en tegen het grenzeloze, inhumane vreemdelingenbeleid van minister Verdonk te voeren. Die zullen waarschijnlijk volgende week gaan plaatsvinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Prime,
Ahmed Pouri, tel: 070-3050415 of 06-55362313.
http://www.prime95.nl/index2.htm

 

 
  Home