15 februari 2007

 

 

 

Text Box: Uitnodiging aan alle solidaire vrouwen en mannen ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag
8 maart 2007
Verenigd en eensgezind roepen om een andere wereld!

In vervolg op de demonstratie die vorig jaar van 4  t / m  8 maart in Duistland en Nederland plaats vond, Zullen we weer ook dit jaar uit verschillende landen op 8 maart 2007 in Den Haag bij elkaar komen om te demonstreren.
In landen als Iran, Irak en Afghanistan worden de vrouwenrechten systematisch geschonden.
Het is erg belangrijk dat in Nederland gedemonstreerd wordt uit solidariteit met de vrouwen in die landen. Dat is ook een ondersteuning van de vrouwenbewegingen in het Midden-Oosten. Natuurlijk zijn Iran, Irak en Afghanistan niet de enige landen waar vrouwenrechten met voeten worden getreden. Wereldwijd is de strijd tegen geweld tegen vrouwen en vrouwenonderdrukking nog altijd een belangrijk thema. Juist daarom is een zo breed mogelijke internationale solidariteit het beste wapen om in deze situatie verandering te brengen. Om deze demonstratie tot een echt succes te maken is ondersteuning van Nederlandse progressieve organisaties van essentieel belang.

“Nee tegen reactionaire krachten, nee tegen imperialisme”  
we zijn op weg om een andere wereld te creëren!

Namens Karzar - Zanan ( Campagne voor vrouwenrechten )

Plaats:  Den Haag – Centraal station – op het Malieveld
Datum: Donderdag  8maart 2007 
Tijd:     11:00

  
Meer informatie:
Tel:          Frida Faraz  0628514632 /  Ahmad Pouri  0703050415
Email:      Karzar_nl@yahoo.com  /     prime95@xs4all.nl
Website:  www.karzar-zanan.com      / http://www.prime95.nl/index2.htm

Tot nu toe hebben deze organisaties zich solidair verklaard met de demonstratie van 8 maart 2007 in het kader van de Iraanse vrouwen dag, karzar zanan ( vrouwen strijd ).

 

 1. Stichting X - Y
 2. Vrouwen tegen uitzetting ( VTU )
 3. Haagse Stads Partij
 4. Basisbeweging Nederland
 5. Kerk en Vrede
 6. • Stop Oorlog
 7.  Mama Cash ( vrouwenfonds )
 8. ( WRGV ) Werkverband Religieuzen voor Gerechtigheid en Vrede
 9. ( EDWM ) European Democratic Women Movement
 10. De fabel van de illegaal
 11. International Free Women's Foundation
 12. Stichting Bibi Mahroe (organisatie van Afghaanse vrouwen in Nederland)
 13. Kunst Huis
 14. HTIF ( Federatie van Arbeiders uit Turkije )
 15. • Yeni Kadin
 16. • ATIK (Avrupa Turkiyeli isciler Konfederasyonu)
 17. • Hollanda Turkiyeli Isciler Federasiyonu
 18. Stichting Arash ( vluchtelingen organisatie )
 19. Iraanse studenten tijdschrift BAZR
 20. Students for Amnesty     
 21. Anti sgp      
 22. • Eurodusnie
 23. Komite sluit Kamp zeist
 24. • Nederlands Palestina Komitee
 25. Studenten Vereniging Mesopotamie
 26. TUHID (Turks/Nederlands mensen rechten vereniging)
 27. DİDF - Federatie van Democratische Verenigingen van Arbeiders uit    Turkije in Nederland
 28. • Turkiyeli Isciler ve oyrnciler Dernegi
 29. Importante ( vrouwen informatie punt, centrum voor emancipatie )
 30. • Iraanse / iranian studenten - NL
 31. Sympatisanten The party of labour of Iran (Toufan) – Nederland  
 32. • Associan of Iranian political prisoners (in exile) – Nederland
 33. PRIME ( Participating Refugees In Multicultural Europe
 
  Home