15 - 1 - 2007

 

 

 

  Laten we op internationale vrouwendag 8 maart 2007 verenigd en eensgezind roepen om een andere wereld!

Hoor je de kreten van Iraakse vrouwen, die het uitschreeuwen tegen de eerwraakmoorden gepleegd door islamitische groepen of tegen verkrachtingen door Amerikaanse en Britse troepen? Hoor je de protesten van Afghaanse vrouwen, van wie lichaam en geest het slagveld vormt in de rivaliteit tussen de Taliban, andere islamitische stromingen, en westerse bezetters en hun beschermelingen? Hoor je het gillen van die Iraanse vrouw die zweepslagen kreeg, werd gedwongen om een sluier te dragen en nu wordt geconfronteerd met de dood door steniging? Hoor je de protesten van Amerikaanse vrouwen die elke 6 seconden een verkrachting van een van hen onder ogen moeten zien? Ben je getuige van de groei van patriarchaal geweld tegen vrouwen in Europese landen? De daders van repressie tegen vrouwen zijn aan de ene kant patriarchale imperialistische krachten die hun agressie-oorlogen proberen te rechtvaardigen met een beroep op “vrouwenrechten” en “mensenrechten”, en aan de andere kant reactionaire moslimfundamentalisten die vrouwen tot slaaf maken.

De moord op duizenden vrouwen en kinderen door napalm-, fosfor- en clusterbommen, de verkrachting van Iraakse vrouwen door Amerikaanse soldaten, en het gebruik van vrouwvijandige islamitische grondwetten door fundamentalistische krachten, die worden geholpen door Amerikaanse en andere westerse adviseurs in Irak en Afghanistan, maken deel uit van de zogenaamde “vrouwenbevrijding” door imperialistische krachten. Aan de andere kant verhogen reactionaire islamitische krachten met hun politieke programma de repressie tegen en nood onder vrouwen. Wetgeving die ongelijkheid bevestigt, moslimfundamentalistische straffen tegen vrouwen en de dwang om de sluier te dragen zijn allemaal uitingen van patriarchale islamitische machtsstructuren. Verkrachting en executie van vrouwen en meisjes in Afghanistan zijn een teken van de militaristische reactionaire islamitische machten in dat land.

Al deze ontwikkelingen leren ons, vrouwen uit het Midden-Oosten, dat elke keuze tot bevrijding binnen het raamwerk van de heersende internationale structuren net zo verkeerd is als de poging om te streven naar vrouwenbevrijding binnen het raamwerk van de islamitische ideologie. Wij Iraanse vrouwen gaan door op het vorig jaar ingeslagen pad om te streven naar een andere wereld die is gebaseerd op de deelname en de zeggenschap van alle mensen, zij die er geen belang bij hebben om de heersende machten te handhaven die zijn gebaseerd op uitbuiting en onrecht. We streven naar een wereld waar vrouwenverminking wordt beschouwd als een misdaad en niet als een traditie. We streven naar een wereld waar meisjes niet jong hoeven te trouwen en geen verkrachting binnen het huwelijk hoeven te ondergaan, waar vrouwen niet worden geconfronteerd met eerwraakmoorden, waar vrouwen niet worden gedwongen om zelfmoord te plegen of zichzelf in brand te steken om zo patriarchaal geweld te ontvluchten, een wereld waar vrouwen niet worden gestraft of bedreigd met de dood door steniging, omdat ze van iemand houden of vanwege seksuele relaties. We streven naar een wereld die homoseksualiteit niet beschouwt als een misdaad, een wereld waar de identiteit van vrouwen niet wordt vastgesteld aan de hand van huwelijk of moederschap. We vechten voor een wereld waar niemand vrouwen kan dwingen om in de keuken of binnenshuis te blijven, waar niemand vrouwen het recht kan afnemen om deel te nemen aan de maatschappij en de politiek. In zo’n wereld zullen vrouwen over hun eigen lichaam beschikken en zelf beslissen over het krijgen van kinderen, een wereld waar mannen en vrouwen daadwerkelijk gelijk zijn op alle terreinen van het leven.

Dit zijn sommige aspecten van de horizon van onze bevrijding, aspecten die binnen het bereik van miljoenen onderdrukte vrouwen moeten vallen. Een horizon die ons hoop geeft, hoop die ons de moed en kracht geeft om onze strijd voort te zetten en ons vrij te maken van alle vormen van onderdrukking op grond van sekse en klasse.

Op 8 maart 2007 zullen we de leus “Nee tegen reactionaire krachten, nee tegen imperialisme, we zijn op weg om een andere wereld te scheppen!” aanheffen, om ons zo te verenigen en onze kringen te verbreden. In de huidige situatie vormt vrouwenbevrijding een duidelijke scheidslijn tussen onderdrukten aan de ene kant en imperialistische en moslimfundamentalistische krachten aan de andere kant.

Onze demonstratie vindt plaats op 8 maart 2007 in Den Haag, Nederland.

Campagne voor afschaffing van alle vrouwvijandige op gender gebaseerde wetgeving en islamitisch strafrecht in Iran

9 januari 2007

Karzar2005@yahoo.com

www.karzar-zanan.com

De demonstratie in Den Haag zal om 11:00 uur beginnen op het Malieveld .

Om 12:00 uur begint de protestmars, richting Iraanse Ambassade aan de Duinweg 20.

 

Tot nu toe hebben deze organisaties zich solidair verklaard met de demonstratie van 8 maart 2007 in het kader van de Iraanse vrouwen dag, karzar zanan ( vrouwen strijd ).

 

  1. Stichting X - Y
  2. Vrouwen tegen uitzetting ( VTU )
  3. Haagse Stads Partij
  4. Basisbeweging Nederland
  5. Kerk en Vrede
  6. • Stop Oorlog
  7.  Mama Cash ( vrouwenfonds )
  8. ( WRGV ) Werkverband Religieuzen voor Gerechtigheid en Vrede
  9. ( EDWM ) European Democratic Women Movement
  10. De fabel van de illegaal
  11. International Free Women's Foundation
  12. Stichting Bibi Mahroe (organisatie van Afghaanse vrouwen in Nederland)
  13. Kunst Huis
  14. HTIF ( Federatie van Arbeiders uit Turkije )
  15. • Yeni Kadin
  16. • ATIK (Avrupa Turkiyeli isciler Konfederasyonu)
  17. • Hollanda Turkiyeli Isciler Federasiyonu
  18. Stichting Arash ( vluchtelingen organisatie )
  19. Iraanse studenten tijdschrift BAZR
  20. Students for Amnesty     
  21. Anti sgp      
  22. • Eurodusnie
  23. Komite sluit Kamp zeist
  24. • Nederlands Palestina Komitee
  25. Studenten Vereniging Mesopotamie
  26. TUHID (Turks/Nederlands mensen rechten vereniging)
  27. DİDF - Federatie van Democratische Verenigingen van Arbeiders uit    Turkije in Nederland
  28. • Turkiyeli Isciler ve oyrnciler Dernegi
  29. Importante ( vrouwen informatie punt, centrum voor emancipatie )
  30. • Iraanse / iranian studenten - NL
  31. Sympatisanten The party of labour of Iran (Toufan) – Nederland  
  32. • Associan of Iranian political prisoners (in exile) – Nederland
  33. PRIME ( Participating Refugees In Multicultural Europe
 
  Home