7 augustus 2006

 

 

 

Petitie 7-8-2006
Asielverzoek Iraanse hongerstaker in kritieke fase:
Red het leven van een vluchteling!
Den Haag, 7 augustus 2006 – De onderhandelingen tussen de IND en de Iraanse 
uitgeprocedeerde asielzoeker Ali Anoushei zijn in een beslissende en kritieke
fase gekomen. Anoushei is inmiddels al 57 dagen in hongerstaking en is
letterlijk aan het eind van zijn krachten gekomen.
Sinds 1 augustus voert een top-delegatie van de IND overleg met hem om een 
oplossing te vinden voor de schrijnende situatie waarin Anoushei inmiddels
is terechtgekomen.  De IND-delegatieleider heeft tijdens de gespreksronde op
3 augustus toegezegd dat de zaak ambtshalve wordt herzien en deze keer met
de uiterste zorgvuldigheid.
Ondanks de indruk van goede wil bij de IND-delegatie blijft lagere ambtelijke 
bureaucratie loeren op het stelen van tijd. Dat moet direct stoppen, Anoushei
hééft volgens zijn vertrouwensarts vrijwel geen tijd meer over.
Ali Anoushei is slachtoffer geworden van het inhumane vreemdelingenbeleid van 
minister Rita Verdonk. Zijn zaak is een voorbeeld van duizenden andere
asielzoekers die eerder hun asielverzoek verloren door het harde en grenzeloze
optreden van
“IJzeren Rita” tegen hulpeloze vluchtelingen die in Nederland
bescherming zoeken. Hierdoor ontstaat een doolhof waaruit steeds minder mensen
levend lijken te kunnen ontsnappen.
Asielzoekers worden gek van onzekerheid, gebrek aan toekomstperspectief en angst 
Velen van hen worden gedreven tot zelfmoordpogingen en een aanzienlijk deel
daarvan sterft daadwerkelijk aan de gevolgen daarvan. Anderen zoeken hun toevlucht
in een wanhoopsdaad als een hongerstaking. Dit kan zo niet langer doorgaan.
Omdat op dit moment de kans nog steeds bestaat dat het asielverzoek, of een beroep 
op schrijnendheid wordt afgewezen,  is het juist nu van groot belang dat de IND weet
dat de publieke opinie over haar schouders meekijkt zolang dat nodig is.
Teken daarom deze petitie en laat zien dat jij ook genoeg hebt van het IJZEREN GORDIJN 
dat minister  Verdonk heeft opgetrokken voor vluchtelingen in Nederland. De levens van
asielzoekers als Ali Anoushei mogen niet langer op het spel gezet worden voor politieke
doeleinden!

http://www.PetitionOnline.com/prime95/
 
Voor meer informatie: www.prime95.nl/index2.htm    
Contactpersoon: Ahmed Pouri, ++31703050415/++655362313
 
Deze petitie is een initatief van:
PRIME, Komitee Sluit Kamp Zeist, Haags Vredesplatform , EORG Nederland, XminY Solidariteitsfonds 

 

 
  Home