18 december 2006

 

 

 

 

18 december 2006
PRIME
wenst U en alle Vreemdelingen in onze stad een Warm en Hoopvol Kerstfeest toe

De CDA Gemeenteraadsfractie heeft PRIME uitgenodigd voor een feestelijke Kerstbijeenkomst in de Kloosterkerk te Den Haag. Dat stellen wij op prijs, maar wij zullen op uw uitnodiging niet ingaan. Wij voelen ons buitengesloten, in de kou gezet en ontmenselijkt door het asiel- en immigratiebeleid van het CDA.

Bij Uw asielbeleid geldt ’regels zijn regels’, bij Uw immigratiebeleid staat het Nederlands economisch belang voorop. Wij verzoeken U: neemt U als Christen een moment de tijd om diep te reflecteren. Zou Jezus Christus, wiens geboorte wij nu vieren, dit beleid ondersteunen?

Regels maken wij zelf, en als zij de mensheid niet dienen, kunnen wij ze veranderen. Het CDA stelt de VOC-mentaliteit voorop bij de omgang met andere landen en volkeren. Met andere woorden de normen en waarden van het CDA zijn van het niveau van: ‘Ieder voor zich en God voor ons Allen’ .

Mensen komen naar Nederland vanwege een noodsituatie, vanwege gebrek aan perspectief, ook economisch. Nederland is een handelsnatie en dankt zijn rijkdom aan de betrekkingen met andere volkeren; aan hun grondstoffen, goedkope arbeid en aan de afzetmarkten in hun landen. Miljarden  winsten worden zo geboekt. Prima, wij willen ook dat Nederland welvarend is. Maar uit diezelfde landen komen enkele duizenden mensen aan onze poort. Zij vragen slechts de kans om voor zichzelf en hun kinderen te mogen zorgen. Het CDA meent hen deze kans te moeten ontzeggen, want ‘regels zijn regels’ en Nederland wil zijn rijkdom niet delen.

Er komt een familie langs: een man, een vrouw, zij rijden op een eenvoudige ezel. De vrouw is zwanger en staat op het punt te bevallen. Er is geen plaats in de herberg. Nederland is vol.

Geachte CDA, geachte heer Balkenende, geachte regering: wij vinden deze morele ongerijmdheid met de inhoud van de kerstboodschap intolerabel. Wij proberen er begrip voor op te brengen, maar geen enkele intelligentie kan dit nog begrijpen. Met een internationaal economisch programma van ‘grijpen wat je grijpen kunt’ die de rijke landen nog steeds voeren, zullen wij de armoede en ongelijke ontwikkeling in de wereld niet verhelpen. Een voorbeeld: In 2005 werd aan onze ambassadeur te Teheran de prijs uitgereikt als ’beste ambassadeur voor Nederland. De reden was: hij had de meeste handelscontracten binnengehaald. Is er ook een prijs voor de ambassadeur die de mensenrechten het beste verdedigt? Wij kunnen deze schande van wereldwijde ongelijkheid ontkennen, er onze ogen voor sluiten en het buiten onze grenzen willen houden. Het aantal buitengeslotenen zal alleen maar toenemen: buiten onze grenzen of — illegaal en rechteloos — daarbinnen.
 
Nederland heeft de humaniteit en de economische kracht om een beleid te voeren dat zoekt naar oplossingen voor mensen in plaats van mensen te problematiseren. Een Generaal Pardon voor enkele duizenden die hier al zijn, en een vrije ruimte voor tijdelijke arbeidsmigratie voor hen die nog komen zijn nu de denkkaders voor oplossingen die een Christelijke beschaving te bieden heeft.

18 december 2007
Alle medewerkers van PRIME

 

PRIME : www.prime95.nl
Partij van de Beschaving: www.pvdb.org

 

 

 

 
  Home