2 september 2006

 

 

 

Den haag 31 – 8 – 2006    

Nacht van de Vervanging

Betreft: Uitnodiging deelname aan de landelijke ‘Nacht van de Vervanging’.

Geachte heer/mevrouw,

14 September 2006 is het zover! Landelijk vindt dan de Nacht van de Vervanging plaats. Omdat er in Den Haag op 14 september alle gemeenteraadsleden in vergadering zitten hebben we het voor Den Haag uitgesteld tot 15 september.

Er wordt dan door een aantal vluchtelingenorganisaties op landelijk niveau de 'Nacht van de Vervanging' georganiseerd. Tijdens de ‘Nacht van de Vervanging’ geven dit keer lokale politici in verschillende gemeenten voor één nacht onderdak aan een vluchteling. We hopen dat we op uw medewerking kunnen rekenen.

Deze ‘Nacht van de Vervanging’  valt in het kader van een campagne voor een generaal pardon voor de asielzoekers die voor 1 april 2001 (dus voor de nieuwe vreemdelingenwet) asiel hebben aangevraagd. Deze campagne gaat door tot de vervroegde Tweede Kamer verkiezingen in november. Zie onze website: www.aftellentothetpardon.nl

Vorig jaar was er een Nacht van de Vervanging met BNers en landelijke politici. Het was een groot succes. We waren verheugd over het grote aantal BN-ers en poltici dat voor een nacht onderdak wilden verlenen aan een vluchteling. Dergelijke aandacht is essentieel om, als er een nieuwe regering is, een generaal pardon mogelijk te maken. Deze vluchtelingen hebben vele jaren in onzekerheid moeten leven.
Een aantal van de deelnemende  vluchtelingen heeft inmiddels een verblijfsvergunning gekregen. Anderen ontvangen nog steeds morele en/of praktische steun van de personen die ze hebben leren kennen tijdens ‘De Nacht’. De Nacht van de Vervanging was voor Marion Bloem de aanleiding om de actie “Een Royaal Gebaar” te starten.

Desondanks is er nog steeds geen goede politieke oplossing gekomen.
Tot op heden zijn er nog steeds asielzoekers op straat. Ook alleenstaande minderjarige asielzoekers worden nu , als ze 18 jaar zijn, op straat gedumpt.
Vrouwen en ex- alleenstaande minderjarige asielzoekers zijn de gemakkelijkste prooi voor misbruik. Sommigen raken psychisch gestoord, sommigen doen zelfmoordpogingen, sommige grijpen naar de hongerstakling als wanhoopsdaad. Het is duidelijk dat dit inhumane beleid zo niet door kan gaan. Wat landelijk niet wordt opgelost, ligt op uw plaatselijke bordje.

Nu vragen we aan u, als lokale politicus, om een gebaar te maken. Wij geven U de kans om persoonlijk kennis te maken met asielzoekers die al jarenlang in uw gemeente wonen en wachten op een oplossing. Weest u nu voor een nacht hun gastheer/vrouw. Wij hechten veel waarde aan uw steun en hopen daarom dat u uw medewerking wilt verlenen.

We zijn benieuwd naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Ahmed Pouri 070 - 3050415 / 06 - 55 36 23 13

Landelijke coordinatiepunt campangne áftellen tot het pardon’ASKV, tel 020-6272408

mede namens
ASKV, stichting  LOS, Vluchtelingencordon Fryslân, Ons Pardon Wageningen, Van Harte Pardon Noord, en Stichting Gast Nijmegen.

 

********************************************************

Landelijk Persbericht

Donderdag 14 september 2006 wordt ‘De Nacht van de Vervanging' georganiseerd. 
Gemeenteraadsleden uit diverse steden geven dan voor één nacht onderdak aan een
vluchteling zonder verblijfsvergunning. Zij
moeten overleven zonder steun van de overheid. Het gaat om vluchtelingen die 
voor 1 april 2001 asiel hebben aangevraagd, en nog geen verblijfsstatus hebben. De deelnemers aan ‘De Nacht van de Vervanging’ roepen op tot een generaal
pardon voor deze vluchtelingen. De Nacht van de Vervanging’ is onderdeel van de
campagne ‘Aftellen tot het Pardon’ (www.aftellentothetparon.nl) .
 
De volgende steden doen mee: Amsterdam, Arnhem (ov), Den Bosch, 
Enschede, Groningen, Leeuwarden, Nijmegen, Rheden, Utrecht, Zeist,
Wageningen en Den Haag.
De Nacht van de Vervanging vindt plaats in:
Amsterdam. Raadsleden van D’66, PvdA, GL en SP geven in hun eigen huis 
onderdak aan een vluchteling zonder verblijfsvergunning. Vanaf 18.00 uur is er
een programma in het Stadhuis (kamer 0239), met medewerking van o.a.
Ed van Thijn, Jan Mulder, Samira Abbos, Hanneke Groenteman, Lydia Rood en
Mohamed Benzakour (ov), raadsleden en vluchtelingen. De volgende ochtend
ontbijten we samen in de Mozes en Aaronkerk. Organisatie: het
ASKV Steunpunt Vluchtelingen, tel. 020-6272408/ 06 22605845/ 06 40308918.
Arnhem (ov) voor meer informatie: Vluchtelingen platform, tel. 026-3510543.
Den Bosch
Raadsleden van VVD, PvdA, GL en CDA verblijven voor een nacht in de 
noodopvang. Een bijeenkomst voor gemeenteraadsleden en politieke partijen.
Met eten, muziek en sprekers.  Vanaf 18.00 uur is er een maaltijd verzorgd door
de vluchtelingen, en een rondleiding in het Wooncentrum, de Graafsebaan 172.
Voor meer informatie: Stichting Vreemdelingenzorg ‘s Hertogenbosch, tel. 
073-6900421.
 
Enschede
Vanaf 18.00 een bijeenkomst in café de Zon, Zuiderhagen 43, Enschede. Daar is een 
maaltijd voor vrijwilligers, politici en vluchtelingen. Tijdens de maaltijd zal op ludieke
wijze een onderlinge kennismaking tot stand worden gebracht.Wethouder Van der
Zee zal net als verschillende gemeenteraadsleden van GL, SP, D66 en PvdA voor
één nacht een vluchteling onderdak geven. Voor informatie: Riewert van Doesburgh,
06-53776388 of Tiny Hannink, 053-4340559 van Platform Vluchtelingen en
Asielzoekers Enschede.
 
Groningen
Ontvangst vanaf  17.30 uur in wijkcentrum  Het Dok, Kajuit 4  (in Lewenborg).
Rond half zeven is er een maaltijd, waarna een avondprogramma volgt tot + 21.30 uur.
Daarna vertekken de raadsleden met hun gasten naar huis voor hun eigen programma. De volgende ochtend is er een ennrna vertekken de raadsleden met hun gasten  de
vluchtelingen elkaar ontmoeten.ht.  Ed van Thijn, Samira Abbos, gezamenlijk ontbijt
om 8.30 uur.
Meer informatie: Van Harte Pardon: W.Stienstra  Tel.:050-5415060
 
Leeuwarden
De ‘Nacht’ in Leeuwarden vindt plaats in het Aanloophuis Kerken, Bagijnestraat 36, 
Leeuwarden, waar ook wekelijks het spreekuur voor ongedocumenteerden is.
Vooral de aanwezigheid van een groot aantal prominente CDA-politici zoals de oud-
burgemeesters Klaas Dankert (Het Bildt) en Siebolt Hartkamp (Sneek) en Tweede
Kamerlid Rindert Algra en CDA- gemeenteraadsleden uit Fryslân valt hierbij op.
Maar ook Statenleden van de provincie Fryslân (Grien Links, PvdA., SP en FNP) zijn aanwezig. Er is een programma met een maaltijd en muziek. Het ontbijt is de
volgende ochtend van 08.00 tot 09.30 uur.
Meer informatie: Platform Flechtelingen Wolkom en Vluchtelingencordon Fryslân
Julius Wijffels 058 – 2137405 en Jan Kuitert 06- 22745243
 
Nijmegen
Raadsleden van PvdA, GL en SP werken mee aan ‘De Nacht van de vervanging’.
Voorafgaande aan ‘De Nacht’ is er een programma op de Waalkade in de
Stratemakerstoren (het museum) en op de Zeester (de fameuse boot in de
passantenhaven tegenover de Stratemakerstoren), beide vanaf 15.30 uur.
Met muziek, vluchtverhalen, eten, kinderprogramma, een herdenking en een debat.
Voor meer informatie: ‘Geef Asielzoekers Toevlucht’, tel. 024 3294250/ 
3566546 op 14 september tel. 06 18194393
 
Rheden
Platform Pardon NU Rheden/ Rozendaal organiseert op 14 september een 
gezamenlijke maaltijd en aansluitend blijven er een aantal vluchtelingen
overnachten bij raadsleden.
PvdA, SO, Groenlinks, gemeentebelangen, Tevens zijn er een aantal bekende Rhedenaren 
die deel nemen aan de avond. De avond vindt plaats in het Dushi huis te Ellecom,
Binnenweg 69 in Ellecom. Hier is een maaltijd en kunnen de raadsleden en de
vluchtelingen elkaar ontmoeten.
Meer informatie: Lyan van Vliet, Tel: 0313 450572, van Pardon Nu Rheden.
 
Utrecht
Eten en avondprogramma in de Wijkplaats, dat is de (vm) kerk: vanaf 18.30 uur, 
Johannes van Camphuysstraat 101. Met medewerking van
vertegenwoordigers van Gl, SP, PvdA, CDA, Vincent Bijlo (caberet), dichter, muziek.
Contactpersoon voor de pers is Mathilde Kruse, tel. 030-2932021, 06-23310494 van 
de  Noodopvang Utrecht.

Zeist
14 september is er van 18.00 - 20.30 uur in Zeist west (kerkelijk centrum) een ontmoeting 
en maaltijd met de deelnemers: loge's en gastheren/vrouwen.
Korte ontmoeting meteen maaltijd, live muziek en vluchtelingen.
Op 15 september sluiten we af met een gezamenlijk ontbijt van 08.30 - 09.30 uur.
Het geheel wordt verzorgd door Werkgroep Kerkelijke Ondersteuning
Vluchtelingenwerk Zeist van de plaatselijke Raad van Kerken.
contactpersonen: Tetske Haalboom 06 29025008 / Els Brouwer 06 38795678
 
Den Haag
Vluchtelingenorganisatie PRIME organiseert een ‘Nacht van de Vervanging’ op 15 
september. Voor meer informatie bel Ahmed Pouri 070-3050415/ 06 55362313.
 
Wageningen
‘Ons Pardon’ organiseert 16 september 2006 een ‘Nacht van de Vervanging’. 
Vanaf 14.00 - 16.30 uur     Ons Pardon Manifestatie met muziek en Cafe Pardon.
Vertegenwoordigers uit o.m. politiek, levensbeschouwing en cabaret zullen hun
hoop verwoorden op een Pardon voor oude wetters. En verder aandacht voor
ervaringsverhalen. Plaats:   Op het Juniusplein voor Junushof
17.00 - 19.00 uur  Feestmaaltijd der Ontmoeting (Grote Kerk op de Markt)
19.30 - 22.00 uur  Expositie "Wageningers met een vluchtverhaal" geopend.
Plaats: BBLTHK. Voor meer informatie: Peter Abspoel, tel. 0615621415
 
Met vriendelijke groet,
Petra Schultz ASKV Steunpunt Vluchtelingen tel. 020-6272408/ 06 22605845
Alice Beldman ASKV Steunpunt Vluchtelingen tel. 020-6272408/ 06 40308918
Namens bovenstaande organisaties en het Landelijk Ongedokumenteerden 
Steunpunt (LOS).Geachte redactie,

 

 
  Home