11 augustus 2006

 

 

 

Iraanse asielzoeker stopt hongerstaking na 59 dagen

Den Haag, 11 augustus 2006 – Na 59 dagen hongerstaking heeft de 32-jarige Iraanse asielzoeker Ali Reza Anoushei besloten weer te gaan eten. De afgelopen anderhalve week zijn er drie gesprekken geweest met crisismanagers van de IND. Door de gesprekken waarbij Anoushei werd ondersteund door zijn advocate, stichting Prime en een vertegenwoordiger van zijn vertrouwensarts, heeft hij voldoende vertrouwen gekregen dat zijn zaak alsnog een goede en zorgvuldige behandeling krijgt en durft hij te hopen op een goede afloop.

De IND heeft erkend dat er voor Anoushei in de loop der jaren een schrijnende situatie is ontstaan. Daarom zal de zaak ook beoordeeld gaan worden op schrijnendheid.

Om te voorkomen dat er opnieuw onzorgvuldigheden met de zaak van Anoushei gebeuren, heeft de IND beloofd dat er niet meer in losse stukken naar het dossier gekeken wordt. Het verdere verloop zal door de IND-directie centraal gecoöordineerd worden. Verder is het dossier verplaatst van de afdeling Uitzetting naar de afdeling Asiel.

De IND heeft in de gesprekken meerdere keren excuses aangeboden aan Anoushei voor de manier waarop tot nu toe met zijn asielverzoek is omgegaan. Ook verontschuldigde de dienst zich ervoor dat de IND pas rond de 49e dag contact met de hongerstaker zocht, nadat de pers uitgebreid aandacht aan de zaak begon te geven. Daarnaast zijn excuses gemaakt voor de oproep van de Vreemdelingenpolitie aan Anoushei om te komen praten over zijn uitzetting. Toen die oproep kwam, was hij al 37 dagen in hongerstaking.

De advocate van Anoushei is door de IND gevraagd aanvullende informatie te geven over de politieke situatie waarin hij in Iran zat en over zijn recente medische toestand. Vooral die gegevens zouden mogelijk van doorslaggevend belang kunnen zijn in een nieuwe beoordeling van zijn zaak door de IND. Volgens de advocate is de zaak van haar cliënt onzorgvuldig door de immigratie-ambtenaren behandeld. Anoushei is ruim zes jaar in Nederland en gedurende die tijd nauwelijks effectief behandeld voor zijn psychische problemen. De belangrijkste daarvan is een Posttraumatische Stresstoornis.

Alhoewel deze stoornis al in 2000 door de IND werd onderkend, leidde dat niet tot het geven van de juiste en noodzakelijke medische hulp. Dit is volgens zijn advocate in strijd met internationale rechtspraak. In de jaren daarna deed Anoushei drie keer een zelfmoordpoging en mede door het voortdurend uitblijven van een goede medische behandeling kwam de asielzoeker zes jaar later zo erg in psychische problemen dat hij geen andere uitweg voor zijn leven meer zag dan er middels een hongerstaking een einde aan te maken.

Inmiddels heeft de IND ook erkend dat op grond van verouderde medische adviezen in mei 2006 een definitieve rechterlijke uitspraak gedaan is over de asielaanvraag. Om Anoushei de tijd te geven van de hongerstaking te herstellen, zal hij door de toepassing van art. 64 Vw 2000 voorlopig niet uitgezet worden. Ondertussen krijgt hij de gelegenheid nieuwe gronden voor de herziening van zijn zaak te verzamelen. Daarnaast zal ook de huidige situatie in Iran in de beoordeling worden betrokken, aldus de IND.

Prime hoopt door deze gang van zaken dat er een verandering  komt in het volgens zijn ervaringen inhumane vreemdelingen beleid waarover Nederland de afgelopen jaren forse kritiek kreeg van de UNHCR en mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Stichting Prime, Ahmed Pouri
Tel ++31(0)655362313 / 070-3050415
www.prime95.nl/index2.htm

 

 

 
  Home