فراخوان به پناهجویان ایرانی و افغان جهت سازماندهی خود و برگزاری تظاهرات علیه سیاستهای بیگانه ستیز دولت هلند

اخبار بد در مورد پناهجویان پرونده بسته ایرانی و افغان بیش از اندازه زیاد است!

بطور مرتب از زندانهای پناهندگان اخراجی به سازمان پناهندگی پرایم زنگ می زنند و در باره وضعیت نگران کننده پناهجویان ایرانی و افغان به من گزارش می دهند! مرتب در باره پناهجویانی که تعادل روانی خود را ازدست داده اند یا اقدام به خودکشی کرده اند می شنوم… سالهاست که من در هر فرصت مناسب از دولت هلند می پرسم چرا آمارهای قابل اطمینانی در باره خودکشی پناهجویان نمی دهند؟ متاسفانه نه آمار خودکشی ها و نه آمار کسانیرا که تعادل روحی شان را از دست داده اند و نه علل و ریشه های این مشکلات را علنی می کنند!… انگار این گونه مسائل مهمترین مسائل مخفی امنیتی نظام هستند!… درحالیکه در هلند آمار تمامی بیماریهای و مشکلات و مرگ و میر موشها و گربه ها و پرنده های آسمان را با دقت علمی بی نظیری ثبت می کنند!…

وضعیت پناهجویان افغان

طبق گزارشاتی که من از پناهجویان زندانی دریافت می کنم وضعیت پناهجویان افغان به دو دلیل به مراتب بدتر از ایرانی هاست.
یک: پناهجویان پرونده بسته افغان را بزور به اداره تابعیت و مهاجرت می برند و در آنجا خانمی هست که با حرف زدن با این گونه پناهجویان تایید می کند که آنها افغان هستند سپس آنها را به افغانستان اخراج می کنند!
دو: دولت افغانستان در مقابل فشارهای وارد شده از اروپا برای پس گرفتن پناهجویان پرونده بسته بدرجات مختلف و بطور رسمی و غیررسمی با کشورهای اروپایی همکاری میکند در حالیکه بطور رسمی مدعی است که برای بازگشت اجباری پناهجویان با دولتهای اروپایی همکاری نمی کند!

پروژه آزمایشی دولت هلند برای اخراج اجباری و بدون مدرک پناهجویان!

چیز جدید و نگران کننده این استکه پناهجویان پرونده بسته ایرانی و افغان را بدون اینکه بخاطر گرفتن لسه پاسه یا پاسپورت موقت، به سفارتخانه های این دو کشور ببرند، به طرق مختلف و اجباری به کشورشان برمیگردانند! به نظر من این کارها پروژه ای آزمایشی است تا در صورت مشاهده عدم مقاومت از طرف کشورهای پناهنده خیز تعداد هرچه بیشتری از پناهجویان را به این شیوه به کشورشان برگردانند! در شرایط حاضر هشت کشور هستند که زیر فشار دول اروپایی هنوز تسلیم نشده اند و در مورد اخراج اجباری پناهجویان همکاری نمی کنند. از جمله ایران و افغانستان بطور رسمی هنوز ادعا می کنند که با اخراج اجباری همکاری نمی کنند ولی در عمل کسانیرا که به این روشها برگردانده می شوند در کشور خود می پذیرند و آنها را درجا با همان هواپیما بر نمی گردانند!…
این گونه پناهجویان را بدون هیچگونه پاسپورت واقعی یا موقتی اخراج می کنند، یا دولت هلند خودش به آنها برگه هویتی درست می کند! یا اینکه برگه ای اروپایی درست می کنند تا آنها را به اصطلاح با مدرک هویت سوار هواپیما کنند! اینکه ساختن این گونه مدارک طبق قوانین بین المللی یا هلندی چقدر قانونی یا غیرقانونی است موضوعی تخصصی است و باید در این زمینه تحقیقات لازم بعمل بیاید.

آیا اعمال دولت هلند را می توان با اعمال قاچاقچی ها مقایسه کرد؟

دولت هلند با درست کردن مدرک هویتی که اصلی نیست پناهجویان را سوار هواپیما کرده به کشورهایشان بر می گرداند! یعنی دقیقا همان کاری را انجام می دهند که قاچاقچی ها می کنند! مقامات مسئول وزارت دادگستری کشورهای اروپا وقتیکه قاچاقچی ها پناهجویان را به کشورهای اروپایی وارد می کنند بعنوان کاری بسیار مذموم و خلاف محکوم می کنند، ولی وقتیکه ماموران خودشان دقیقان با همان شیوه پناهجویان را در جهت معکوس به کشورشان بر می گردانند کاری افتخارآفرین می کنند!… روی مسئله ارزش حقوقی و قانونی یا غیرقانونی بودن ساختن مدرک برای اخراج پناهجویان با بخش حقوق بشر کانون وکلای هلند و چندین وکیل برجسته دیگر کار می کنم اگر به نتایج دقیقتر رسیدیم بعدا منتشر خواهم کرد.
حتی کسانیرا که در زندان یک یا دو بار اقدام به خودکشی کرده اند، بی رحمانه اخراج می کنند!… قابل توجه کسانیکه فکر می کنند آمده اند تا کادو حقوق بشرشان را دریافت کنند و در رویای برخورد ایده آل در بالای ابرهای سیر می کنند!… متاسفانه بیدار کردن اغلب پناهجویان از رویاهای شیرینی که هیچ ربطی به واقعیت ندارد بسیار مشکل است!

فرهنگ فاسد جهان سومی

شایعات مبتذلی را که قاچاقچی ها و کیس فروشان به بهای زیاد به آنها فروخته اند با سرعت نور در میان پناهجویان می چرخد ولی مستندترین و مهمترین اطلاعات خبری از قوانین پناهندگی را که توسط ما بخاطر آرمانگرایی و پرنسیپهای انسانی بطور مجانی منتشر می شود باور نمی کنند! زیرا برایش پول پرداخت نکرده اند! در فرهنگ فاسد جهان سومی معیار ارزش گذاری میزان پرداخت پول است!… همه چیز تبدیل به کالای قابل خرید و فروش شده است! به هر چیزی که بیشترین مقدار پول را بپردازند بیشترین ارزشگذاری را می کنند! پرنسیپهای انسانی مرده است!… بهترین اطلاعات تخصصی اگر مجانی در اختیارشان گذاشته شود از نظر آنها بی ارزش است!…
پناهجویی که دوست و دشمنش را از همدیگر تشخیص نمی دهد قابل نجات نیست!

پناهجویان چه کار می توانند بکنند؟

یک: در درجه اول کسانی که قربانی این سیاستها هستند باید خودشان را برای اعتراض و تظاهرات سازماندهی کنند. لطفا در کمپها این فراخوان را در اختیار سایر دوستان قرار دهید، با هم در باره تظاهرات مشورت کنید، خودتان را سازماندهی کنید، امکانات و مشکلات را مشخص کنید و نماینده خودتان را انتخاب کنید. و از طریق نماینده هایتان بطور مرتب با سازمان پرایم در تماس باشید تا بتوانیم به بهترین نحو با همدیگر تبادل اطلاعات کنیم و با استفاده از تجارب موجود مشکلات سازماندهی را حل کنیم.
دو: هیچکس برای شما تصمیم نمی گیرد. شما خودتان تصمیم می گیرید که نماینده هر کمپی چه کسی باشد، پول و بلیط رفت و آمد خود را جمع آوری و تهیه می کنید. برای تظاهرات می توانید خودتان عکس و شعارهای خوب در کمپ بنویسید و همراه خود بیاورید… نماینده شما با سازمان پرایم تماس می گیرد و در جلسات سازماندهی شرکت می کند. هر وقت که احساس کردید نماینده شما به بهترین نحو نمی تواند منافع شما را نمایندگی کند می توانید هر فرد دیگری را از میان خودتان انتخاب کنید… این پروسه یکی از مهمترین شیوه های عملی برای اجرای دمکراسی و حل مشکلات توسط خود شماست و به اعتماد متقابل و همگامی و وحدت شما بیشترین کمک را می کند… این تظاهرات مال شماست، هرلحظه می توانید پیشنهادت خودتان را برای برگزاری بهتر تظاهرات به سازمان پرایم ارائه کنید تا همه پیشنهادات را جمع آوری کنیم و برای حل مشکلات از سطح توان و خردجمعی حرکت کنیم…
اگر پناهجویان خودشان را سازماندهی نکنند، از نظر من به این معنی که شما مشکلی ندارید و معتقدید که وضعیت شما ایده آل است! باید ارزیابی درستی از تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات داشته باشیم. لطفا کسانیکه نمی خواهند بیایند صادقانه بگویند نمی آیند، کسی شما را مجبور به دروغگویی نکره است! تجربه من نشان می دهد که اصولا یکدهم کسانیکه قول می دهند به حرفهای خود عمل می کنند و این فاجعه بزرگی است از نظر اخلاقی و سازماندهی! در صورتیکه ارزیابی ما این باشد که تعداد شرکت کنندگان به اندازه کافی نیستند تا تاثیر لازم را بگذارند، در آنصورت هیچگونه تظاهراتی سازماندهی نخواهد شد!
اگر صاحب مسئله بخواب رفته باشد دیگران نمی توانند به نیابت از آنها مشکلات آنها را حل کنند!
اگر شما خودتان را سازماندهی کردید، ما سعی می کنیم در حد توان بقیه کارها را که خیلی هم زیاد و مشکل تر هستند انجام دهیم. ازجمله، سازماندهی عملی تظاهرات، در خواست همبستگی از سازمانهای پناهندگی هلندی و غیرهلندی… اجازه گرفتن از پلیس برای تظاهرات، پیدا کردن وکلای برجسته یا نمایندگان مترقی پارلمان که در تظاهرات ما سخنرانی کنند، تماس با خبرنگاران و … نوشتن اطلاعیه خبری و قطع نامه و ارائه قطعنامه به نمایندگان پارلمان…

جمع آوری اطلاعات مهم برای متوقف کردن اخراجها

دو نوع اطلاعات در این زمینه بسیار مهم هستند:
یک: اگر کسانی را که به اجبار به کشور خود برگردانده اند و در آنجا دستگیر، زندانی، شکنجه، یا اعدام شده اند این گونه اطلاعات در اثبات نا امن بودن این کشورها برای برگرداندن اجباری پناهجویان بینهایت مهم هستند.
دو: اگر در مورد چگونگی اخراجهای هم کمپی ها یا هموطنان تان اطلاعات دقیق دارید حتما این اطلاعات را به سازمان پرایم منتقل کنید. جمع آوری اینگونه اطلاعات دید ما را از سیاستهای عملی دولت هلند عمیق تر می کند. در حالیکه دولت هلند بطور رسمی ادعا می کند که سیاستهای بسیار خوب و عادلانه دارند!…
چند روز پیش چند نفر از فعالان پناهنده و پناهجو که صدای زنگ خطر سیاستهای سختگیرانه و اخراجهای بی رحمانه را بدرستی شنیده اند، در سازمان پرایم دور هم جمع شدند. جهت چاره اندیشی و متوقف کردن اینگونه اخراجها همه شرکت کنندگان در آن جلسه ضرورت سازماندهی چنین تظاهراتی را احساس می کردند. قرار شد این فراخوان را در وسیع ترین شکل ممکن، همه در شبکه ارتباطی خویش منتشر کنند. اگر پناهجویان خوشان فعالانه بپاخواستند در آنصورت در جلسات بعدی با شرکت نمایندگان مستقیم کمپها سازماندهی را در سطحی بهتر ادامه می دهیم و بطور مرتب شما را در جریان پیشرفت کارها قرار می دهیم.
اگر عکس العمل لازم از طرف شما دریافت نشود پرواضح است ما بجای شما تظاهرات نخواهیم کرد!
در یادداشتهای بعدی ابعاد مختلف مشکلات را بویژه چگونگی اخراج اجباری پناهجویان را دقیق تر بیان خواهم کرد. همچنین در باره قوانین جدید پناهندگی در دولتی که اخیرا تشکیل شده و بطرز باورنکردنی بدتر از سیاستهای سابق است، خواهم نوشت.

حقوق بشر شامل چه کسانی است، آیا پناهجویان هم جزء این مجموعه هستند؟

اگر سیاستهای پناهندگی در کلیت خود اصلاح نشود و انسانی تر نشود پرواضح است که تعداد بسیار کمتری جواب پناهندگی دریافت خواهند کرد! پس یکی از مهمترین راه ها برای کمک بخودتان این استکه با ارتقاء آگاهی و خودسازماندهی، برای سیاستهای انسانی تر و عادلانه تر مبارزه کنید. وحدت و مبارزه پناهجویان از تمام ملیتهای مختلف و همکاری با تمامی نیروهای مترقی هلندی مهمترین تضمین جلوگیری از اجرای سیاستهای بیگانه ستیز است!…
دول اروپایی چگونه برسر جان پناهجویان با دول فاسد و دیکتاتور جهان سوم بده بستان می کنند؟
در اروپا گروهی هست بنام “گروه کاری سطح بالا” که در بالاترین سطح ممکن نخست وزیران و روءسای جمهور اروپا، خطوط کلی و استراتژیک سیاستهای مهم را در موارد مختلف ازجمله سیاست پذیرش یا اخراج پناهجویان و مهاجران را تعیین می کنند. طبق مصوبات این گروه کاری هرگونه کمک مالی برای توسعه و تکامل و روابط اقتصادی و سیاسی و تکنولوژیکی مشروط بر همکاری دولتهای پناهنده خیز با سیاستهایی است که اروپا به آنها دیکته می کند! آنها کمکهای لازم را به شرطی دریافت می کنند که به وظایف تعیین شده بدقت عمل کنند!…
اکنون ما شاهد نتایج این سیاستها در لیبی هستیم! اروپا کپی قراداد خود با ترکیه را به کشورهای آنطرف ساحل مدیترانه ترانه نیز تجویز و تزریق کرده است! چندی پیش به 60 گروه و باندی که در لیبی حکومت می کنند 200 میلیون اورو دادند تا از ورود پناهجویان به اروپا جلوگیری کنند! پناهجویانی را که بدستور اروپا از حرکت بسوی اروپا متوقف می کنند و بدست باندهای مسلح می افتند بنا به گزارش سازمان ملل در زندانهای خصوصی جنگ سالاران و باندهای مختلف، آنها مورد تجاوز و شکنجه واقع می شوند و سرانجام در بازار رسمی برده فروشی به حراج گذاشته می شوند!
سپس رسانه های حاکم و رهبران سیاسی اروپا در باره نقض حقوق بشر در لیبی اشک تمساح می ریزند!
حالا این سیاست را با افغانستان بازی می کنند! افغانستان برای نیروهای مسلح آلمان و هلند و … نا امن است ولی برای پناهجویان امن است!…
European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
همانطوریکه در عکس شماره یک ملاحظه می کنید، شورای اروپا در مورد پناهندگان و تبعیدیان می گوید: هنگامی که یک پناهجو به کشوری برگردانده می شود که او را مورد سرکوب و پیگرد قرار می دهند، فکر می کنید چگونه از او استقبال خواهند کرد؟
در عکس مشاهده می فرمائید که فرش قرمز آنها با خونشان زیرپایشان پهن شده است!

راه حل متوقف کردن جریان پناهندگی چیست؟

راه حل این نیست که به دولتهای فاسد رشوه دهید و با آنها ساخت و پاخت کنید و سر جان پناهجویان قمار کنید!
ارزانترین راه حل متوقف کردن جنگهای ویرانگر و غارت کردن منابع طبیعی کشورهای جنگ زده است!
تنها نگاهی به وضعیت کشورهای ویران شده افغانستان و عراق و سوریه همه ادعاهای دروغین رهبران اروپایی را افشا می کند! تقریبا نصف پناهندگان جهان از سه کشور جنگ زده برمی خیزد!…

زمان تظاهرات

پیشنهاد من برای برگزاری تظاهرات روز شنبه نهم دسامبر است. روز دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. به همین دلیل می توانیم در باره حقوق بشر پناهجویان که روز بروز بیشتر نقض می شود از دولت هلند سئوالهای جدی بپرسیم… اگر شما آمادگی لازم را نداشته باشید می توانیم تاریخ تظاهرات را تغیر دهیم… هیچ کس از منبعی غیبی برای شما تصمیم نمی گیرد. این یک پیشنهاد است و دلیلش را هم نوشتم…
اگر با این تاریخ موافق باشید تا نهم دسامبر وقت بسیار کم است. تجربه من نشان می دهد که ایرانیان و افغانها را نمی توان بایک سوت زدن از خطر آگاه کرد! خیلی طول می کشد تا از جایشان برخیزند! امیدوارم هر چه زودتر خودتان را سازماندهی کنید و با ما در تماس باشید…
برای اطلاعات بیشتر در باره وضعیت پناهجویان و چگونگی اخراج غیرقانونی ها می توانید به دو یادداشت زیر مراجعه کنید.
مناظره احمد پوری با آقای لنارد فان میل یکی از پرشورترین نمایندگان راست افراطی در شورای شهر روتردام در رادیو 1 هلند در باره سیاستهای سخت گیرانه پناهندگی دولت هلند.

گزارش اولیه از مناظره در رادیو یک هلند در باره قوانین سختگیرانه جدید دولت هلند و اخراج اجباری پناهجویان

هدف من از نوشتن ضعفهای پناهجویان پرواضح است تنها بخاطر برطرف کردن این ضعفهاست. بدون شناخت کافی از ضعفها و بدون تلاش جدی برای رفع این گونه ضعفها نمی توان به میدان مبارزه رفت!
امیدوارم پناهجویان همواره حرفهای جاودانی سون تزو، آن نابغه چینی را که 2500 سال پیش گفته است امروز آویزه گوش خود کنند تا در مبارزات خود موفق شوند.
” اگر خودت را خوب بشناسی، اگر دشمنت را خوب بشناسی و اگر میدان جنگ را خوب بشناسی، قول میدهم که در صد جنگ صد بار پیروز خواهی شد!”
به امید موفقیت شما و ایجاد جهانی انسانی که هیچ انسانی مجبور به ترک خانه و کاشانه و عزیزان خود نشود!
سازمانهایی که می خواهند با این تظاهرات اعلام همبستگی کنند، می توانند اسامی و ایمیل یا شماره تلفن خودشان را در صفحه فیس بوک من در بخش پیام خصوصی یا در بخش پیام عمومی اعلام کنند، تا از هم اکنون با هم در ارتباط باشیم و در صورت امکان در سازماندهی تظاهرات همکاری کنیم. در اطلاعیه خبری و قطعنامه ای که منتشر خواهیم کرد، اسامی تمامی سازمانهایی که اعلام همبستگی کرده اند منتشر خواهد شد.

با احترام،
احمد پوری (هلند) 05 – 11 – 2017


پیوند این فراخوان در صفحه فیس بوک:
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1873958215956738

جهت درک بهتر سیاستهای کنترل مرزهای اروپا و اخراج پناهجویان بهتر است در یادداشت زیر با قدرت و میدان آزادی عمل فرونتکس بیشتر آشنا شوید!
یادمان بیش از 37.000 نفر از پناهجویانی که در مرزهای اروپا جان باخته اند
روز یکشنبه 11 – 06 – 2017 در میدان دام آمستردام از ساعت 17.00 تا 18.00 تظاهراتی سازماندهی شده است.
این تظاهرات دو روز قبل از جشن سالانه نگهبانان مرزهای اروپا که توسط “فرونتکس” سازماندهی شده، برگزار می شود. پرواضح است که در این مراسم شرکتهایی که تکنولوژی مدرن خود را برای بستن مرزها ارائه می کنند حضور دارند!…
ادامه مطلب…
https://www.facebook.com/ahmed.pouri/posts/1722757011076860?ref=notif&notif_t=like&notif_id=1497127197726632

پاسخی بگذارید