رویایی که به یک سلول زندان محقر منتهی شد!

بهروز رنجوری پناهجوی ایرانی که بدنبال یک زندگی بهتر بود در سلول زندان مرد!

مقاله ای از روزنامه سراسری فولکس کرانت

مهمترین نکات این مقاله عبارتند از:
یکی از دوستان بهروز که از ترکیه با هم به یونان و سپس به هلند آمده اند گفته است که بهروز بدنبال کار کردن و پول جمع کردن بود نمی خواست با دست خالی به ایران برگردد می خواست به خانواده اش کمک کند… به همین دلیل بعد از اینکه پرونده پناهندگی او بسته شد بازگشت به ایران گزینه او نبود…
خانواده بهروز رنجوری هم از ایران گفته اند که بهروز بدنبال یک زندگی بهتر بود…
دوست دختر سابق بهروز به او اتهام تجاوز زده…
وکیل پناهندگی او گفته است که موکل من براین باور بود که بخاطر کارهایی که کرده است در صورت بازگشت به ایران اعدام خواهد شد… ولی اداره تابعیت و مهاجرت حرفهای او را باور نکرد و جواب منفی داد و بخاطر حفظ حریم خصوصی موکلش بیشتر از این نمی خواهد توضیح دهد.
وکیل جزایی بهروز گفته است من توصیفی را که بهروز از ماجرا داده است قابل باور میدانم…
ما با وضعیتی روبرو هستیم که یک انسان در موقعیت ضعف و غیرقانونی بوده و احتمالا قربانی یک اتهام دروغین بوسیله خانمی بوده که احساساتش جریحه دار شده و رنجیده بود…
وزارت کشور نمی خواهد حرفی بزند. تنها می گویند که ما در مرحله تحقیقات بودیم و هیچ حکم محکومیتی صادر نشده، با مرگ بهروز پرونده بسته می شود…
خبرنگار از قول دوستان بهروز نوشته است که آنها باور ندارند بهروز رنجوری خودکشی کرده است و خواهان تحقیقات توسط موءسسات مستقل و غیروابسته به دولت هستند.

چیزی که بسیار مهم است همه پناهجویان باید یادبگیرند چگونه با یک خبرنگار مصاحبه کنند. در نهایت تاسف در این زمینه ضعفها و ناآگاهی های زیادی هست… پرداختن به این مسائل نیازمند مقالات متعدد و آنالیز همه جانبه مسائل سیاسی اروپا و ریشه مشکلات پناهندگی و مهاجرت است.
من همواره به پناهجویان حرفهای سون تزو را گوش زد می کنم. او در کتاب هنر جنگیدن 500 سال قبل از میلاد نوشته است:

اگر خودت را خوب بشناسی و دشمنت را خوب بشناسی و میدان جنگ را خوب بشناسی در صد جنگ صد بار پیروز خواهی شد!
تجربه من نشان می دهد که پناهجویان تقریبا کوچکترین شناختی از کشورهای اروپایی که می خواهند در آنجا تقاضای پناهندگی بدهند ندارند! از قوانین سختگیرانه پناهندگی چیزی نمی دانند، بدنبال دریافت کادو حقوق بشر رویایی بالای ابرها هستند! از آمادگی کافی برای مصاحبه برخوردار نیستند، بیشتر با توهمات و شایعات و داستانهای کیس فروش ها و قاچاقچی ها به میدان مصاحبه می روند… به همین دلیل هم پولشان برباد می رود هم زندگی شان! پرونده اغلب آنها در اولین فرصت بسته شده، غیرقانونی می شوند و روانه کوچه ها می شوند… چگونگی بیان مشکلات و آگاهی از پروسه واقعی پناهندگی بغایت مهم است.
کسی که نه خودش را خوب می شناسد و نه دشمن اش را و نه میدان جنگ را حتما در صد جنگ صد بار شکست می خورد!
در نهایت تاسف 2500 سال بعد از سون تزو هنوز تعداد بسیار کمی از ایرانیان سطح آگاهی سون تزو را دارند! و با تدارکات بسیار ناقص و نا کامل به رویارویی با مشکلات می روند.

احمد پوری (هلند) 19 – 09 – 2017

 


آخرین خبر از ایران

جسد بهروز روز یکشنبه به ایران فرستاده شد. امروز دائی بهروز به خانم آزرم نوروزی زنگ زده و گفته است که پزشکی قانونی ایران علت مرگ را ایست قلبی تشخیص داده است!
خانم آزرم همان کسی است که بهروز او را آبجی خطاب می کرد و بطور مرتب با خانواده او در تماس است.
با درود به دوستان ارجمند،
در نهایت تاسف خبری که از ایران مبنی بر ایست قلبی بهروز داده بودند بنا به مصلحت هایی برای آرام کردن برخی از اعضای فامیل داده بودند!… پزشکی قانونی هفته دیگر جواب خواهد داد!…

 

مقاله اصلی بزبان هلندی در روزنامه فولکس کرانت

پاسخی بگذارید