نخست وزیر هلند: یا ارزش‌های جامعه هلند را بپذیرید، یا از کشور ما بروید.

مصاحبه بی بی سی در برنامه جام جهان نما با احمد پوری در باره صحبت ها وشعارهای راست افراطی نخست وزیر هلند در رقابت احزاب سیاسی، قبل از انتخابات پارلمان هلند!

پاسخی بگذارید