پرونده نائورو: آزار جنسی زنان و کودکان پناهجو در کمپ‌های استرالیا

روزنامه گاردین مدارکی به نام «پرونده نائورو» منتشر کرده که از آزار جنسی گسترده کودکانی خبر می‌دهد که در اردوگاه‌ پناهندگی نائورو در نزدکی استرالیا نگهداری می‌شوند. این مدارکی از درون سیستم مهاجرتی استرالیا درز کرده است.

پاسخی بگذارید