میزگرد: آیا پناهجویان به اتحادیه اروپا خوش آمدند؟ شنبه 30 آوریل 2016 آمستردام

بحران پناهندگی، آزمون اروپا و احترام به حقوق بشر.
در شرایط حاضر هزاران نفر از پناهندگان تحت شرایط سخت در مرز مقدونی یونان در انتظار باز شدن مرزها هستند. زیرا مقدونیه تقریبا به هیچکس امکان ورود به اروپای شمالی را نمی دهد. مرزها بشدت توسط نگهبانان مرزی کنترل می شوند. در بسیاری از کشورهای اروپا، علیرغم عضویت در پیمان شنگن برای متوقف کردن پناهندگان دیوارها و نرده ها در مرزهای داخلی بالا می رود.

سوال اساسی این است، اتحادیه اروپا در واقع در مورد مسائل مربوط به پناهندگان دقیقا چه می کند؟

در حال حاضر، دو میلیون پناهجوی سوری در ترکیه، تحت وضعیت “حفاظت موقت” اقامت دارند. آمار رسمی نشان می دهد که برای پذیرایی از پناهندگان در ترکیه، ظرفیت کمپهای پناهندگی بسیار محدود است. به این دلیل تنها 15 درصد از پناهجویان سوریه در ترکیه از خدمات کمپهای پناهندگی بهرمند می شوند. 85 درصد باقی مانده نه تنها فاقد کمپ و سرپناه هستند، همچنین وضعیت پناهندگی آنها نامشخص است. پناهجویان سوریه ای که طبق قوانین ترکیه، تحت عنوان “حفاظت موقت” بسر می برند، خطر بازگرداندن آنها به سوریه وجود دارد. بخاطر فقدان بسیاری از فاکتورهای امنیت و اطمینان پناهندگان از نظر اجتماعی، اقتصادی و جنسی مورد سوء استفاده واقع می شوند.
با این وجود، پناهندگان برای زنده ماندن تلاش می کنند و در شهرستانها مختلف زندگی می کنند.

نه تنها پناهندگان، بلکه شهروندان ترکیه نیز تهدید می شوند. حقوق اساسی مانند حق حیات و حق آزادی بیان نقض می شود. اتحادیه اروپا هنوز هم به ترکیه به عنوان کشور کلیدی برای مدیریت “بحران پناهندگان” در اروپا نگاه می کند.

برای این منظور در نوامبر سال 2015 کمیسیون اروپا با دولت ترکیه به توافق رسیدند. این توافق سئوال های بسیاری را برانگیخته است.
پرسشهای مهم:

آیا عملی کردن این طرح امکان پذیر است؟
آیا بازگرداندن مهاجران برخلاف قوانین اروپایی و ضد قوانین کشورهای عضو اروپا نیست؟
کمیسیون اروپا دقیقا برای چه منظوری ترکیه را استخدام کرده است؟

هنوز سوالات بسیاری باقی مانده اند، ابهامات و صداهای انتقادی، از جمله از پارلمان و سازمان حقوق بشر اروپا شنیده می شود.

در سال 2015 روشن شد که ترکیه پناهنده های سوریه ای را به سوریه بر می گرداند. تا چه حد ترکیه برای پناهندگان واقعا امن است؟
چگونه ممکن است که کمسیون اروپا، کشوری مانند ترکیه را به عنوان یک کشور امن طبقه بندی کرده و با ترکیه برای بازگرداندن پناهندگان توافق امضا کرده است؟
آیا ترکیه همان کشوری نیست که به دلیل نقض حقوق بشر و آزادی بیان، به طور مداوم در رسانه ها بگونه منفی ظاهر می شود؟
انتقاد پارلمان اروپا از چه ارزشی برخوردار است؟
این توافق از نظر حقوق انسانی از چه چیزی دفاع می کند؟
سازمان های غیر دولتی در اروپا به این وضعیت چگونه عکس العمل یا پاسخ می دهند؟

آیا پناهندگان که با مشکلات زیاد و به سختی به اروپا رسیده اند، بر اساس قوانین پناهندگی اروپا و کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل، در سطح ارزش های اروپایی از آنها محافظت خواهد شد؟

در میز گرد 30 آوریل 2016 در روز شنبه، سخنرانان سعی می کنند به پرسش های فوق جواب دهند.

سخنرانان:
ماریکه اسخاکه (نماینده پارلمان اروپا از حزب دمکراتهای 66 ( D66 / ALDE )
انگین ارسلان (وکیل پناهندگی)
یاسپر کیپرز (معاون مدیر و سخنگوی سازمان سراسری پناهندگان هلند، نایب رئیس شورای اروپا در امور پناهندگان و تبعیدیان)
ابوالحسن الجابری (پژوهشگر)
احمد پوری ( از سازمان پناهندگی پرایم (PRIME (PRIME Participating Refugees in Multicultural Europe)

مدیر و گرداننده بحث: هولیا الماس (وکیل)

آدرس: خیابان لومبوک شماره چهل در آمستردام. در موسسه بین المللی برای تحقیقات و آموزش

Saturday, April 30 at 2 PM – 4 PM
International Institute for Research and Education
Lombokstraat 40, 1094 AL Amsterdam, Netherlands

https://www.facebook.com/events/980071442076712/

پاسخی بگذارید